WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:35:am 15/10/11 Đăng ngày “October 15th, 2011”

Đọc Đại Vệ Chí Dị

Đọc Đại Vệ Chí Dị

Tác giả còn có những tên gọi khác: Ông Lái Gió, hay (thân mật hơn, chút xíu) là Thằng Phải Gió. Ông tên thật là Bùi Thanh Hiếu, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi chưa có dịp đặt chân đến Hà Nội. Và cũng chưa bao giờ có ý định phiêu lưu đến [...]

08:35:am 15/10/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào sớm sang thăm lại Việt Nam

05:16:am 15/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

TQ khống chế lãnh đạo đảng CSVN

TQ khống chế lãnh đạo đảng CSVN

Điểm danh qua các vị lãnh đạo đảng CSVN từ khi có đảng đến nay thì không có vị nào là không bị Trung cộng khống chế cả.

04:51:am 15/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vì sao Trung Quốc sẽ không chinh phục được thế giới

Vì sao Trung Quốc sẽ không chinh phục được thế giới

Hỡi Trung Quốc, con sư tử ngủ yên bây giờ đã thức dậy rồi, Người phải tìm cách mà lo cho nó ăn và nuôi nó sống.

04:22:am 15/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »