WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:50:pm 09/10/11 Đăng ngày “October 9th, 2011”

Hà Nội và một nước Việt buồn của thế hệ đổ vỏ ốc

Hà Nội và một nước Việt buồn của thế hệ đổ vỏ ốc

Thế hệ tương lai sẽ gánh cái gia tài “nước Việt buồn” mà “bọn lai căng, lũ bội tình” để lại.

07:50:pm 09/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nói chuyện với Huỳnh Ngọc Tuấn: Ưu tư và những trăn trở

Nói chuyện với Huỳnh Ngọc Tuấn: Ưu tư và những trăn trở

Phùng Mai: Thưa xin nói chuyện với anh Huỳnh NGọc Tuấn được không ạ? Huỳnh Ngọc Tuấn: Vâng, tôi nghe đây. PM:  Tôi là Phùng Mai (PM) đại diện cho Quỹ Tù Nhân Lương Tâm (QTNLT) . Hôm trước có email cho anh để hỏi thăm và cũng muốn nói chuyện vài lời với anh. [...]

04:17:pm 09/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mẹ liệt sĩ

Mẹ liệt sĩ

03:43:pm 09/10/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tổng thống Mỹ chọn bác sĩ gốc Việt làm cố vấn

Tổng thống Mỹ chọn bác sĩ gốc Việt làm cố vấn

Bác sĩ Tùng đã tốt nghiệp 2 trường đại học danh tiếng là Harvard (cử nhân triết học) và Standford (tiến sĩ y khoa).

08:52:am 09/10/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Căn bệnh mập mờ, dối trá

Căn bệnh mập mờ, dối trá

Thiết nghĩ người đại diện cho một quốc gia, đức tính trung thực phải đặt lên hàng đầu, rồi mới đến tài năng và lòng nhiệt thành.

06:39:am 09/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vui cười: Cấm phụ nữ đọc

Vui cười: Cấm phụ nữ đọc

Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, …

06:31:am 09/10/11 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Mang quà gì sang Bắc Kinh?

Mang quà gì sang Bắc Kinh?

Ông Nguyễn Phú Trọng đang chuẩn bị khăn gói sang Bắc Kinh. Cuộc xuất hành được chuẩn bị suốt mấy tháng nay. Một thứ trưởng ngoại giao, một thứ trưởng quốc phòng đi tiền trạm, đón nhận chỉ thị “hiểu biết chung, cam kết chung: giải quyết mọi tranh chấp bằng đàm phán song phương, [...]

06:13:am 09/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phải dân chủ hóa đất nước thì mới bảo vệ được Tổ Quốc!

Phải dân chủ hóa đất nước thì mới bảo vệ được Tổ Quốc!

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính cái chế độ độc đảng, toàn trị ở Việt Nam bao năm qua là vấn đề của mọi vấn đề, nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy hiểm và thảm trạng bi đát của đất nước hôm nay!

12:00:am 09/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »