WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:07:pm 02/10/11 Đăng ngày “October 2nd, 2011”

Sống với người Việt[1]

Sống với người Việt[1]

Từ khi Việt Nam mở cửa ra thế giới vào năm 1994, đất nước này chưa hề vượt qua được một chặng đường dài kì tích như người ta vẫn thường được nghe đi nghe lại quá nhiều.

04:07:pm 02/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ba Lan mở cửa Sân vận động Quốc gia

Ba Lan mở cửa Sân vận động Quốc gia

140.000 người đã tới tham quan Sân vận động Quốc gia ngày hôm nay 2/10/2011

03:17:pm 02/10/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Luật biểu tình: Lợi ích công cộng và quyền công dân hay một hài kịch mới?

Luật biểu tình: Lợi ích công cộng và quyền công dân hay một hài kịch mới?

Rồi chúng ta sẽ thấy, “luật biểu tình” rốt cuộc chỉ là thêm một hài kịch mới!

03:06:pm 02/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhận định ban đầu về Luật Biểu tình

Nhận định ban đầu về Luật Biểu tình

“…người Đại biểu Quốc hội phải có trách nhiệm gạt bỏ, tìm ra những quyền lợi của Bộ để gạt đi, để lấy quyền lợi của nhân dân.”

12:14:pm 02/10/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

TBT Nguyễn Phú Trọng chưa nên đi TQ

TBT Nguyễn Phú Trọng chưa nên đi TQ

Dẫu thế nào đi nữa, dứt khóat không bao giờ nên ra mặt chống Trung Quốc. Song, thần phục Trung Quốc thì còn ngu xuẩn hơn, và, sẽ có tội lớn với tổ quốc, với dân tộc.

05:46:am 02/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đương đầu với cuộc “tổng tấn công” của hàng Trung Quốc

Đương đầu với cuộc “tổng tấn công” của hàng Trung Quốc

Êm như mưa dầm, ồ ạt như lũ, hàng Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam, “quét” sạch hàng nội, moi túi người tiêu dùng. Mức nhập siêu hàng tỷ USD mỗi năm đủ cho thấy các doanh nghiệp ta đang “thua trắng bụng”. Để không bị làn sóng này dìm chết, không một ai [...]

05:36:am 02/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhân báo “An Ninh Thế Giới cuối tháng” bốc thơm thơ Trần Gia Thái

Nhân báo “An Ninh Thế Giới cuối tháng” bốc thơm thơ Trần Gia Thái

Báo “An ninh thế giới cuối tháng” tờ báo to gần bằng cái chiếu manh số 121, tháng 9-2011, trang 14 của Bộ Công an, do trung tướng công an Hữu Ước làm tổng biên tập, đại tá công an Hồng Thanh Quang làm phó tổng biên tập (phụ trách nội dung báo này), thấy [...]

05:16:am 02/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chống tham nhũng khó

Chống tham nhũng khó

Tham nhũng cũng như bệnh dịch, ai cũng sợ, ai cũng chống, nhưng có người chống thật thì luôn lãnh phần thua thiệt, còn kẻ chống bằng mồm thì có lúc cũng vinh thân. Có ai tuyên bố chống tham nhũng có lực, có uy bằng thủ tướng, do vậy khi mới nhậm chức thì ông Nguyễn Tấn Dũng, hùng hùng hổ hổ tuyên bố lấy gân theo lời kể của cụ lão thành cách mạng Nguyễn Văn Bé trong bức tâm thư gửi TT Dũng và 14 vị Bộ chính trị…

12:01:am 02/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ném đá dò đường

Ném đá dò đường

Bài báo đã bộc lộ tính cuồng chiến của Đảng cộng sản Trung Quốc.

12:00:am 02/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »