WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đại hội XI Đảng CSVN, đại hội cuối cùng?

Đại hội XI đã khai mạc sáng nay 12/1/2011 tại Hà Nội.

Thời gian chỉ còn đếm bằng giờ chứ không đủ để tính bằng ngày, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng CSVN lần thứ XI khai mạc. Theo kế hoạch thì còn ít giờ nữa Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12/1 đến ngày 19/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây được coi là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Được biết tham dự Đại hội sẽ có gần 1.400 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên, sinh hoạt tại 54.000 tổ chức cơ sở Đảng.

Vì là đại hội của đảng cộng sản, chính đảng hợp pháp duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội theo quy định của hiến pháp, cho đến nay Việt nam là số trong 5 quốc gia theo chủ nghĩa Cộng sản còn sót lại vẫn ngoan cố bám theo mô hình cai trị kiểu cộng sản, đó là đảng cộng sản là cơ quan quyền lực cao nhất ở đỉnh chóp của một trục thẳng đứng lãnh đạo toàn diện mọi mặt bao gồm cả 3 cơ quan quyền lực khác là Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp từ trung ương tới địa phương.

Theo chương trình, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (nhiệm kỳ 2011-2015), cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội.

Trong lịch sử các đảng cộng sản trên toàn thế giới và Việt Nam hiện nay, thì việc sắp đặt nhân sự của các bộ máy đảng và nhà nước cho các đại hội đảng với thời gian 5 năm một lần đều do Ban Tổ chức Trung ương thực hiện có tham khảo ý kiến của Bộ Chính trị. Tới thời điểm trước Hội nghị Trung ương kỳ chót thì mọi việc đã ngã ngũ kiểu ván đã đóng thuyền, nêu ra tại Hội nghị Trung ương cuối cùng thực ra chỉ mang tính chất thông báo cho các ủy viên Trung ương biết. Còn việc bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, rồi để từ đó tiến tới Bầu các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Kiểm tra Trung ương đảng chỉ hoàn toàn mang tính hình thức vì tất cả đã được sắp đặt sẵn. Kết quả nhân sự cuối cùng của các kỳ đại hội đảng toàn quốc đều diễn ra như theo nguyên tắc như vậy.

Theo đánh giá của các nhà phân tích tình hình cho thấy, trong số 11 đại hội toàn quốc của đảng CSVN từ năm 1930 đến nay, chưa từng có một đại hội nào lại gặp khó khăn, và bế tắc như việc chuẩn bị đại hội lần thứ XI. Ngay từ khâu công bố Dự thảo các văn kiện của đại hộ i XI để xin ý kiến toàn dân cũng vấp phải sự phản biện quyết liệt ngay từ những ngày đầu của các cựu lãnh đạo các cấp của đảng và nhà nước, các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu, và những ý kiến đó đã bị quy kết cho là mang tính chống đối. Nhưng thê thảm hơn vẫn là vấn đề nhân sự, được biết tại Hội nghị trung ương 14 vấn đề nhân sự gặp bế tắc và bị phản ứng dữ dội bằng các tranh luận gay gắt, trong tiếng la ó của các đại biểu thuộc các phe phái khác nhau, một hiện tượng chưa từng xảy ra trong các kỳ đại hội đảng toàn quốc của đảng CSVN. Danh sách nhân sự dự kiến của Ban Tổ chức TW xem xét cũng phá sản, không được Hội nghị thống nhất, kể cả cách thức lựa chọn bầu Tổng Bí thư trực tiếp cũng phải gác lại mà không ai dám quyết. Và cuối cùng các phe nhóm cũng buộc phải tạm thỏa hiệp để đi đến kết luận cuối cùng là tạm chấp nhận để nghiên cứu xem xét thêm.

Cũng chưa yên, kết quả của Hội nghị TW14 kết thúc mang lại cũng bị các nhân vật cựu lãnh tụ cao cấp của đảng không chấp nhận. Ngay lập tức họ có các văn bản yêu cầu, bản kiến nghị gửi các đại biểu bầy tỏ quan điểm rõ ràng, khẳng định rõ họ ủng hộ ai, không ủng hộ ai và yêu cầu Bộ chính trị phải triệu tập Hội nghị Trung ương 15 bất thường để thông qua lần cuối trước ngày khai mạc có hơn 2 ngày. Đặc biệt có nguồn tin từ đại biểu cho biết dự kiến nhân sự của Hội nghị Trung ương 15 đã đảo ngược so với kết quả đạt được của Hội nghị Trung ương 14 thông qua và gay go nhất là trường hợp của ông Nông Quốc Tuấn, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Cũng tin từ đại biểu này cho biết tại Hội nghị 14 có đoàn đại biểu đã thẳng thừng yêu cầu bác bỏ tên của ông Nông Quốc Tuấn, khỏi danh sách đề cử vào Ban chấp hành Trung ương với lý do tư cách phẩm chất của Nông Quốc Tuấn chưa đủ, để lại sẽ làm mất uy tín của đảng. Việc để xuất thẳng thừng như vậy đã gay tranh cãi giữa các phe gay gắt,cuối cùng đưa đến phương án dung hòa để xem xét lại có thể đưa vào danh sách bầu ủy viên dự khuyết.

Đáng quan tâm nhất là tỷ lệ sự tín nhiệm của các đại biểu đối với các nhân vật tên tuổi hàng đầu có danh sách ngấp nghé các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ như các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang hay Nguyễn Minh Triết … số phiếu cũng chỉ xấp xỉ quá bán, đặc biệt trường hợp ông Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạt dưới 50% không đủ phiếu theo tiêu chuẩn để vào trung ương. Nhưng người ta vẫn hy vọng trong buổi bỏ phiếu bầu trong đại hội chính thức sẽ có kết quả khả quan hơn.

Một câu hỏi đặt ra là tại sao lại có tình trạng thiếu thống nhất và lộn xộn như vậy trong việc thông qua các vấn đề chuẩn bị cho đại hội 11? Câu trả lời là:

* Nguyên nhân thứ nhất trước hết là sau hai đại hội 9 và 10, vai trò lãnh đạo đã được trao cho ông Nông Đức Mạnh giữ chức vụ Tổng Bí Thư, chức vụ quyền lực cao nhất trong hệ thống đảng và chính quyền ở Việt nam. Vốn là một người có gốc dân tộc thiểu số, thiếu kiến thức  cần phải có của một vị lãnh tụ, do thiếu sự giáo dục toàn diện trong thời gian dài cộng với tính ba phải kiểu “mười bốn cũng ừ, mười tư cũng gật” và đầu óc nặng về vụ lợi thu vén cá nhân, không có khả năng phân biệt đúng sai, bạn hay kẻ thù. Qua hai khóa 9 và 10 ở cương vị này, ông Mạnh đã ngày càng sa sút về phẩm cách dẫn tới uy tín và sự tín nhiệm trong nội bộ Trung ương đảng hết sức thấp, bị đồng chí coi thường.

* Nguyên nhân thứ hai cũng từ nguyên nhân thứ nhất dẫn tới sự thiếu đoàn kết, thiếu nhất quán trong Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương, hình thành các phe nhóm kiểu Tam quốc rõ nét và công khai thể hiện trong việc công tác triển khai các chủ trương lớn của đảng thường mâu thuẫn giữ các phe trong Bộ Chính trị như đường sắt cao tốc là một ví dụ điển hình.

* Nguyên nhân thứ ba là do trong hàng các nhân vật hàng đầu của đảng CSVN hiện nay không có một nhân vật xuất chúng, có bản lĩnh hơn người toàn diện và nổi trội để đủ sức khống chế và thuyết phục đội ngũ cán bộ cao cấp dưới quyền. Với sự phá sản của phương án nhân sự của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt  trình Hội nghị, thì khi đưa danh sách ra có tới 142/200 nhân sự đề cử là tay chân của mình,  đã  gây cho các Ủy viên trung ương hết sức giận dữ (Hội nghị Trung ương 14) yêu cầu phải xé toạc, và kết quả tại Hội nghị TW 14 chính Trưởng ban TCTW Hồ Đức Việt đã bị gạt vào nằm trong danh sách về hưu sớm và ông Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ đạt được 8/15 phiếu của Bộ Chính trị trong việc ủng hộ vào chức vụ Tổng Bí thư.

* Tất cả 3 nguyên nhân tạm dẫn ra trên đây đều do nguyên nhân chủ chốt cơ bản nhất là sự thoái hóa, xuống cấp về phẩm cách chính trị, đạo đức cách mạng của các lãnh đạo cao cấp trong bộ máy đảng do tác động của cơ chế kinh tế thị trường mang lại. Khi mà trong đảng CSVN thiếu một lãnh tụ kiệt xuất, đủ uy tín để quyết định các vấn đề nhân sự quan trọng cho đại hội kế tiếp theo nguyên tắc truyền thống của các đảng cộng sản từ xưa tới nay. Hiện tại do chức, quyền đi kèm với tiền bạc và quyền lợi của các nhóm lợi ích khác nhau, cộng với mục đích và lý tưởng của đảng viên cộng sản đã thay đổi sâu sắc. Từ chỗ các đảng viên luôn luôn xác định phấn đấu vì mục tiêu cao cả nhất vì đất nước và dân tộc đã được thay bằng vì lợi ích của đảng và cá nhân thì sự tranh chấp về quyền lực giữa các phe nhóm sẽ dễ bộc lộ, hòng triệt hạ lẫn nhau về uy tín chính trị và quyền lợi của mỗi nhóm là chuyện đương nhiên phải có, đồng thời động cơ không ăn được thì đạp đổ đã bắt đầu hình thành và xuất hiện trong suy nghĩ và hành động của các lãnh đạo cao cấp.

Sau Hội nghị Trung ương 14, đã có nhiều ý kiến đề nghị hoãn và lùi lại ngày khai mạc Đại hội XI do vấn đề nhân sự bế tắc, kể cả phương pháp lựa chọn Tổng Bí thư thông qua bỏ phiếu trực tiếp cũng chưa có câu trả lời thống nhất, mà phải chờ tới đại hội chính thức để xin ý kiến các đại biểu vì lý do điều lệ đảng không đề cập tới.

Người ta thường nói bèo hợp rồi sẽ tan là quy luật của tự nhiên, với các nguy cơ phân hóa, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc về quyền lợi, quyền lực và với tình hình nội tại của ban lãnh đạo đảng CSVN thì khả năng đảng CSVN sẽ buộc phải tách đảng kiểu tôi đi đường tôi, anh đi đường anh là rất có thể. Đó chính là lý do vì sao khi  phóng viên hãng tin AP  đặt câu hỏi với ông Tô Huy Rứa tại cuộc họp báo hôm qua (10/01) tại Hà nội là “Việt Nam có đa nguyên đa đảng hay không?”, thì người trả lời thay lại là Đinh Thế Huynh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân khẳng định: “Việt Nam chúng tôi không có nhu cầu đa nguyên đa đảng, và dứt khoát không đa nguyên đa đảng.” chứ không phải là ông Tô Huy Rứa Ủy viên Bộ Chính trị – Trưởng ban Tuyên giáo là người được hỏi.

Như ông Cù Huy Hà Vũ đã phát biểu khi trả lời phỏng vấn của bà Tâm Oanh trước ngày bị bắt  cho rằng “Đại hội đảng lần thứ XI sẽ là đại hội cuối cùng”, điều đó hoàn toàn rất có khả năng xảy ra. Vì cứ xem sự bùng nhùng, bế tắc do bất đồng hiện tại trong nội bộ ban lãnh đạo đảng CSVN hiện nay, mà diễn biến các Hội nghị TW 14 và 15 cho thấy, điều mà chưa thành tiền lệ trong lịch sử 81 năm hoạt động và trưởng thành của đảng CSVN đã xảy ra như vậy, thì sự chia tay giữa các phe nhóm lợi ích sẽ là giải pháp tốt nhất. Các phe nhóm hiện tại trong đảng tách thành các đảng khác nhau để thi thố tài năng và cạnh tranh để chứng tỏ khả năng của chính mình thì cũng tốt, kể cả không cho các đảng phái khác tham gia cũng còn hay hơn hiện tại.

Chúng ta hãy cùng chờ xem!

Ngày 11/01/2011

Bài do tác giả gửi tới.

16 Phản hồi cho “Đại hội XI Đảng CSVN, đại hội cuối cùng?”

 1. Thang lam vua thua lam giac
  Ngon ve ma lam vua di may thang giac

 2. Hồng Tâm says:

  Ông là người Nhật, mà sao ông viết tiếng Việt giỏi vậy? Tôi thấy tiếng Việt của ông còn giỏi hơn tiếng Việt của các đồng chí trong bộ chính trị đấy.
  Mà này, sao mà ông thạo tin nơi “Cung Vua – Phủ Chúa” qúa vậy. Đọc bài ông viết mà tôi có cảm tưởng như ông là một trong 1400 đại biểu đang ngồi dự ĐH ĐCS VN lần thứ XI ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, họac tệ nhất cũng là trợ lý cho Tổng bí thư hay Tô Huy Rứa.
  Ông viết nhiều bài hay, hình như chỉ có một bài là tôi không thích, Rất mong được đọc ông mỗi ngày.
  Chúc ông mọi sự an lành.
  Hồng Tâm.

 3. Hoàng Mai , Kỳ Duyên và Xuân Hương --- Tuổ Trẻ Việt Nam says:

  TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG MỘT THẤY .
  TRĂM THẤY KHÔNG BẰNG về tận nơi , đi khắp Quê Hương mình .

  Hàng chục ngàn Sinh Viên Du học quốc tế mỗi năm chúng tôi – là những người hiểu rõ thực tế Tổ Quốc mình .
  Và cũng ngày càng nhiều hơn số hàng trăm ngàn Việt Kiều về quê nhiều lần , để thấy Đất nước VN ngày càng đổi thay lớn mạnh . Gia đình Phó TT Nguyễn Cao Kỳ , cựu Bộ trưởng Phạm Duy , những ca sĩ hải ngoại …cũng cứ về VN . Mặc cho mấy kẻ xấu kia hậm hực , chọc phá … Họ đi guốc trong bụng mấy người lưu vong bất mãn đầy hận thù và mấy tờ báo lá cải chỉ tung tin vịt , xuyên tạc mà thôi .
  Hoan hô Bác Chính Nhân và Những người Việt yêu nước . Chẳng riêng Bác nói đúng , mà ngay đây thôi , Quốc Tế đã nhận xét NGƯỜI DÂN VIỆT NAM LẠC QUAN NHẤT Thế Giới.
  Chỉ mấy kẻ nói láo , tâm địa xấu xa, mới bảo khác đi mà thôi

  • Lê Dân Việt says:

   Bạn trẻ Hoàng Mai, Kỳ Duyên va Xuân Hương,

   Trước hết các bạn đừng bao giờ mạo danh tuổi trẻ Việt nam khi mình phát biếủ ý kiến cá nhân của mình theo kiểu bắt trước đảng cướp CSVN luôn coi họ là nhà nước và tổ quốc Việt nam. Thực chất họ chỉ là một đảng phái chính trị tà quyền.

   Thật đáng tiếc cho các bạn có cơ hội đi du học mà không mở mắt ra nhin được sự việc một cách thấu đáo.

   Đúng VN hiện nay đã phát triển hơn trước so với những năm chiến tranh triền miên do đảng CSVN gây ra, nhưng so ra với các nước làng giềng thì VN còn thua xa lắm, thua cả Cambode nữa chứ đừng nói so sánh với Thailand, Singapore. Và một điều đáng nói hơn là sự phát triển hiện nay hoàn toàn nằm trong những món nợ khổng lồ mà đảng CSVN vay nợ nước ngoài để phát triển một cách bừa bãi, bất chấp hậu quả tai hại cho thế hệ mai sau như các bạn. Các bạn ra ngoài du học không học đưọc cái khôn của người để về phát triển đất nước mà đi học cái thói xấu tự đánh lừa mình trong ảo vọng hào quang để phục vụ cho tà quyền CSVN. Thật đáng tiếc cho chính các bạn và tương lai của đất nước mai sau.

  • delarue says:

   tụi trẻ này có học nhưng đã bị nhồi sọ lâu năm dến độ không biết mở mắt và dùng óc.VN đang tiến bộ ở đâu nào ? đi mượn tiền khắp nơi để xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng xây thì ít mà ăn cắp thì nhiều.Mượn tiền từ quỹ tiền tệ quốc tế,từ ngân hàng thế giới,quỹ tiền tệ Châu Âu.Rồi vốn ODA,nước Anh,Úc,Thuỵ Điển v.v…Chửi việt kiều ư,cũng nhờ tụi phản động đó mà hằng năm có khơi khơi chục tỉ bạc chạy về,giá trị đồng tiền hiện tại thì làm được mẹ gì !
   Có cơ may ra hải ngoại để học những điều hay thì cũng nên dùng óc phán xét chớ đừng ngu muội như NĐM,lú lẫn như NPT hoặc lưu manh như bọn mọt dân đương thời.

 4. Lê Dân Việt says:

  Ông Chính Nhân này có ngủ mơ không vậy? Việt gian Cộng Sản có mạnh bằng Nga sô đây đây hay không?

  Xưa rồ diễm, thời trước không có thông tin internet, điện thoại di động, thi Việt gian CS còn láo khoét, bưng bít tin tức thông tin như miền Nam nghèo khổ đói khát cần phải giải phóng để cứu đồng bào miền Nam dưới ách đô hộ của đế quốc Mỹ, nay thì chính mấy thằng Việt Cộng trùm cũng quỳ lậy để Mỹ giúp chống Tầu cứu đảng cướp CSVN, chuện này cả bà Tám chợ cầu Muối cũng biết kìa. Chuyện đảng cướp CSVN tan hàng chỉ còn tính theo ngày giờ mà thôi, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra không sớm thì muộn.

 5. kbc says:

  CON CÀ CUỐNG CHẾT TỚI ĐÍT VẪN CÒN CAY

 6. snh says:

  tôi cũng là một người trong nước, thường thì những kẻ bị hoang tưởng tâm thần luôn nghĩ mình ” SUNG SỨC” ĐẬP PHÁ tan hoang cả trí tuệ, tài nguyên đất nước, bệnh thích nổi tiếng nghĩ mình là ” Hổ “, là ” Rồng”. Thực tế thì cô lập mình hoàn toàn với cả lịch sử và thế giới, quan hệ kiểu lợi dụng thì không bền đâu

 7. Hoàng says:

  Bạn Chính Nhân… vừa kể chuyện cổ tích đấy à hay là truyện khoa học viễn tưởng???

 8. Nhân Dân Việt Nam says:

  DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI .
  Xin tất cả dân Việt Nam hãy gắn thêm chữ ” Chó ” sau lưng chữ ” Đảng ” (DCSVN) ,thành chữ ” Đảng Chó ” ,trên tất cả các tài liệu tin tức có chữ Đảng (DCSVN) . Để đáp lại luận điệu tuyên truyền của CS ,đồng hoá chữ Đảng với Đảng CSVN :

  .TPHCM = Tội Phạm HCM
  .Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao = Viện Ám sát Nhân dân Tối cao.
  .Ủy Ban Nhân Dân = Quỷ Ban Nhân Dân.

  .Đảng (CSVN) = Đảng Chó (CSVN) .

  .DCSVN = Đảng Chó Săn VN .
  .XHCN = Xạo Hết Chổ Nói …………………….

  • Hồng Tâm says:

   Bạn NDVN ơi!
   Lời bình của bạn làm tôi rất khó chịu, đến mức tôi đã đi ngủ rồi, nhưng nhắm mắt không được, phải trở dậy ngồi viết dòng này gởi tới bạn đây.
   Tại sao bạn lại ví Đảng CSVN với chó được. Chó là một loài vật trung thành với chủ đến đến tuyệt vời. Dân VN mình có câu ” chó không chê chủ khó” Nghĩa là dù bạn có nghèo hèn đến đâu, con chó bạn nuôi cũng chảng bao giờ bỏ bạn. Bạn có hắt hủi, đánh đập nó, nó vẫn yêu thương bạn đến vô cùng.
   Bởi vậy tôi e rằng lời ví von của bạn không được đúng lắm. Rất mong bạn hãy tìm ra một hình ảnh khác để phù hợp với bản chất của ĐCSVN hơn. Ví dụ như loài rắn độc chẳng hạn. Còn nếu bạn vẫn muốn dùng hình ảnh con chó, thì có lẽ đó phải là con “Chó Dại” nói theo dân Bắc kỳ là “Chó Điên”.

   Hồng Tâm.

 9. Vu Duy Giang says:

  Bài phân thích chính xác với tình trạng các băng Đảng đang”tranh chức,tranh quyền”ở VN,và cũng đề nghị”tách đôi Đảng”như LS.Trần Lâm,mà cũng đề nghị thêm là hãy để băng CS”bảo thủ”gíáo điều cho ông Nguyễn”lú”Trọng làm TBT,và ông Nguyễn văn An(người tiền nhiệm của ông Trọng ở chức CT,quốc hội) làm CT đảng Lao Động”đổi mới”,mặc dầu chưa đủ bằng chứng về trường hợp ông An có thể là Gorbachev VN(do ông Nguyễn thanh Giang”phong”cho!),nhưng ông An là CT đầu tiên của QH.CS đã cho các đại biểu”mở mồm”,theo như HCM đã định nghĩa rằng”Tự do là cho dân mở mồm”

 10. CHÍNH NHÂN - NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC says:

  Cứ như vừa nghe chuyện của THẰNG MÙ RỜ Đ- mà tả VOI TO thế nào ấy nhỉ ?

  Đại Hội cuối cùng ư ? ĐỢI ĐẤY NHÉ .
  Nhân sinh thất thập cổ lai hy .
  81 năm rồi đấy – CSVN vẫn rất sung sức , chẳng như VNCH chết yểu như tuổi 25 vì hết sữa bú ngoại bang đâu .
  Từ thuở ban đầu tay không , đến nay là cả một giang sơn thống nhất , như một con hổ vươn mình của Châu Á …
  Ngàn năm Tàu Bành trướng , cùng hơn trăm năm mấy thằng Tây to sau chiến trận … cuối cùng cũng chẳng diệt được CSVN và phải … Ôm đầu máu , cút chạy về nước .
  HÃY ĐỢI ĐẤY , để rồi xem – trong chúng ta — Ai là kẻ đã kêu lên những tiếng lạc lõng – lạc loài … Hỡi những con chim còn xa đàn , xa Tổ Quốc – Quê Hương .

  • trung says:

   Tới giờ này mà “Chính Nhân” còn cuồng tín với CSVN vậy ư? Chắc “chính nhân” không có óc là phải hoặc “chính nhân” đang nhở ơn huệ của CSVN qua’ nhiều cho nên không mở mắt, mở não để thấy sự thât

Leave a Reply to delarue