WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tiến trình cách mạng 2X của thế hệ trẻ Việt Nam sau chiến tranh

Cuộc thi có thưởng: 2X là gì tại Việt Nam?. Ảnh: ĐCV

Thời gian qua trên các trang mạng truyền thông đã phổ biến thông tin về một cuộc cách mạng 2X sẽ nổ ra tại Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 2011. Nhiều nghi vấn chưa được giải đáp vì chưa đến thời điểm cần phổ biến. Thiên Ðức là ai? Tổ chức nào? Phe nhóm nào? Nội dung cuộc cách mạng là gì? Thể hiện như thế nào? và còn nhiều nữa…. Ðây  là câu trả lời chính thức một phần nào trong số những nghi vấn đó.

Thiên Ðức là ai?

Chính là tác giả của cuộc cách mạng 2X, một lão già hưu trí, ở tuổi “xưa nay hiếm”. Không làm chính trị, không còn nhu cầu danh và lợi, không ở trong bất cứ một tổ chức hay hội đoàn nào. Thiên Ðức đồng tình nhận định của các bạn trẻ Việt Nam rằng: “Bây giờ không còn là giai đoạn dùng cán bút làm đòn xoay chế độ csvn” nữa mà là thời kỳ “ dùng con chuột để lật đổ chế độ sự lãnh đạo của chế độ CSVN”.

Thiên Ðức chấp nhận vai trò trung gian truyền đạt những tâm tư, lời nói và kế hoạch hành động của thế hệ trẻ sau chiến tranh đến với toàn dân Việt Nam, mà trong tình hình hiện tại các bạn trẻ Việt Nam chưa thể công khai để trở thành mục tiêu cho cộng sản tiêu diệt.

Tiến trình cách mạng 2X:

Thế hệ trẻ sau chiến tranh ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trước lịch sử và đất nước qua bài tổng kết “Phong thủy tính sổ ngày tàn chế độ cộng sản Việt Nam”. (1)

Nhận định rằng đảng csvn hiện nay không chịu chuyển giao quyền lực lãnh đạo cho thế hệ trẻ Việt Nam, mà lại cố tình duy trì quyền lực của đảng qua những kế thừa của một loại “gia đình trị tập thể” trong giới lãnh đạo chóp bu. Vì thế cuộc cách mạng 2X được hình thành và chủ trương rằng:

2X không chủ trương hòa giải, cũng không cổ xúy hận thù hay bạo lực. Ðây là một cuộc đấu tranh không khoan nhượng nhằm mục đích lật đổ “Sự lãnh đạo đảng Cộng Sản tại Việt Nam” một cách công khai, hợp pháp và quyết liệt nhưng không phủ định sạch trơn toàn bộ đảng viên đảng csvn.

Thế hệ trẻ sau chiến tranh nhận lãnh trách nhiệm trước tổ quốc và dân tộc trong tương lai, không liên hệ đến cuộc chiến Việt Nam trong quá khứ, nên không có trách nhiệm trực tiếp để giải quyết vấn đề hòa giải hay hận thù do đảng csvn gây ra và để lại.

Cuộc cách mạng 2X không đề ra lý tưởng tương lai của bất cứ một phe nhóm nào kể cả cộng sản hay tự do dân chủ nhân quyền. Bởi vì tương lai thế hệ trẻ Việt Nam là của chung một dân tộc, hiện nay đang còn nằm trong miệng giếng cộng sản, không có tự do và dân chủ thì làm sao có cơ hội chọn lựa con đường đi đúng cho dân tộc phải tiến đến, hãy để vấn đề này lại cho toàn dân quyết định trong thời hậu cọng sản. Bây giờ chính là lúc thế hệ trẻ Việt Nam phải thoát ra khỏi miệng giếng nghĩa là “Lật đổ sự lãnh đạo cộng sản” bằng mọi phương cách.

Rút kinh kiệm từ các cuộc kêu gọi biểu tình, toàn dân nổi dậy của các nhà đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước đã thất bại bởi những lý do sau đây:

1)- Công bố ban tổ chức, người điều hành quá sớm là một điều không cần thiết bởi tên tuổi những người này có thể là xa lạ trong một xã hội mà mọi thông tin chính trị hoàn toàn bị bưng bít. Cũng có thể tên tuổi và tổ chức của người lãnh đạo chưa đủ sức hấp lực cũng như chưa tạo được niềm tin để người dân sẵn sàng dấn thân làm cách mạng. Sự tiết lộ ban tổ chức gây ra một nhược điểm khác là trở thành mục tiêu để đảng cs dễ dàng đập tan từ trong trứng nước.

2)- Phổ biến địa điểm biểu tình tại những nơi trọng yếu của các thành phố lớn. Ðây là một sai lầm, vì rằng chính quyền cọng sản sẽ có thời gian tập trung lực lực lượng để ngăn cản. Phải thay đổi quan niệm làm cách mạng qua các cuộc biểu tình không phải là một hình thức trình diễn lực lượng cho người ngoại quốc hay đám lãnh đạo cs thấy. Mà phải làm cho dân tộc thức tỉnh cùng đứng lên làm cách mạng.

Thế hệ trẻ sau chiến tranh suy nghiệm rằng cuộc cách mạng nổ ra như là một đám cháy lớn tất yếu phải hội đủ 4 yếu tố:

  • Mồi lửa: chỉ có một mồi lửa duy nhất qua nhóm tổ chức sẽ bị dập tắt dễ dàng.
  • Củi đốt: Người tổ chức chưa gom được củi đốt do nhiều rào cản của cọng sản. Củi đốt chính là những người biểu tình chưa quy tụ được mà đã có tham vọng tạo đám cháy lớn, thì xác suất thành công quá mong manh.
  • Ðịa điểm tổ chức đám cháy rất khó hình thành bởi xa cách quần chúng, duy trì được củi đốt rất là khó khăn và trở ngại, vì rằng lực lượng cách mạng không có tài chánh, và cũng không có khả năng tổ chức và duy trì sự sống còn cho người biểu tình trong cuộc sống hằng ngày trong trường hợp cuộc cách mạng nổ ra có thể kéo đài vô định, như vậy sẽ đi đến tàn lụi và thất bại.
  • Ý chí của toàn dân chưa được thức tỉnh , bởi chưa được chuẩn bị kỷ cho một cuộc dấn thân đổi đời.

Rút kinh nghiệm trên và những bài học của cuộc cách mạng Tunisia, Ai Cập, cuộc cách mạng 2X của thế hệ trẻ sau chiến tranh được hình thành theo kế hoạch hành động bằng bốn giai đoạn như sau:

Chương trình hành động cách mạng 2X
Tiến trình Tên gọi Công việc Mục đích Ghi chú
Giai đoạn 1 Gom góp củi rừng Phát tán tin tức, truyền đơn khởi động ý thức của toàn dân tộc, để kêu gọi mọi người sẳn sàng làm chất liệu đốt rừng trong tương lai Thời gian này kéo đài để cho ý nghĩa cuộc cách mạng ngấm sâu vào lòng dân, làm cho đám cộng sản, quân đội và công an mệt mỏi trong việc ngăn chận một sự nổi dậy của người dân bất cứ lúc nào Ðã khởi đầu từ ngày mồng 6 tết AL tức là ngày 8/2/2011 đến ngày 30 tháng 4 năm 2011 (khoảng 3 tháng)
Giai đoạn 2 Ðốt lửa cho quê hương Thay vì làm một cuộc biểu tình hay đóm lửa lớn tại một địa điểm quan yếu, thì tuổi trẻ Việt Nam sẽ kêu gọi, phát động biểu tình rỉ tai tại mỗi thôn xóm trên mọi miền đất nước. Khi đóm lửa đủ mạnh sẽ qui tụ lại bất cứ địa điểm nào, bất cứ thời gian nào, uyển chuyển theo tình hình chứ không hẳn theo đúng lịch trình này. Sự phân tán biểu tình hay đóm lửa này sẽ làm cho quân đội và công an bó tay không thể đàn áp được, bởi họ sẽ tụ tập không quá 5 người, không làm chính trị họ chỉ biểu lộ ý chí qua lời nói rỉ tai, phát tán thông tin trên mạng, tổ chức ca hát đồng dao ngoài phố cho trẻ em. Gởi thông điệp đến từng nhà từng khu phố do tuổi trẻ thiện nguyện dấn thân, không gây cản trở an ninh, trật tự công cộng Bắt đầu xuất phát từ ngày 30/4/2011 và sẽ nổ ra đám cháy lớn bất cứ nơi nào, bất cứ địa điểm nào, chỉ cần báo trước một tiếng đồng hồ, bằng mọi phương tiện thông tin hiện đại ngày nay.
Giai đoạn 3 Biểu dương ý chí của toàn dân Tổng diễn tập cách mạng 2X cho đến thắng lợi sau cùng Ðể đánh thức quân đội và công an, đảng viên cộng sản hãy trở về với dân tộc, với tuổi trẻ Việt Nam. Thời gian cụ thể sẽ phổ biến khi cuộc cách mạng bắt đầu.
Giai đoạn 4 Dậy mà đi Sẵn sàng hy sinh tất cả cho tương lai đất nước Công khai thách thức đảng cộng sản Việt Nam, quân đội và công an. Ðây là giai đoạn dự kiến, khi giai đoạn 3 chưa đạt được mục tiêu hướng đến.

Tóm lại, với tiến trình trên có thể đúc kết rằng: cuộc cách mạng 2 X là cuộc cách mạng của toàn dân tộc Việt Nam, sẽ không có người lãnh đạo, không có trụ sở, không chính thức nhận bất cứ sự hỗ trợ tài chánh nào, cũng không nhân danh một tổ chức hay một tôn giáo nào, cũng không có mục đích hình thành một tổ chức hay một lực lướng chính trị nào trong tương lai. Ðây là sự thể hiện ý chí của toàn dân giao trách nhiệm cho thế hệ trẻ sau chiến tranh khởi động cuộc cách mạng. Người tham gia cách mạng hoàn toàn thiện nguyện mong muốn đổi đời, lật đổ sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam bằng một thái độ chính trị hoàn toàn bất bạo động.

Câu hỏi trắc nghiệm gởi đến các bạn Việt Nam:

Bạn có muốn chính bạn, gia đình, bà con, thân nhân, con cháu tiếp tục sống mãi dưới sự lãnh đạo độc tài, áp bức bất công của đảng Cộng sản Việt Nam hay không?

Có hai lựa chọn:

  • Câu trả lời có, bạn chấp nhận tiếp tục sống với cộng sản. Bạn hãy cút đi! một con người với đầu óc đầy “cứt và đất sét”, bạn hãy trở về làm kiếp dòi bọ để sống bám vào một xác chết chưa chôn đó chính là đảng cộng sản Việt Nam.
  • Câu trả lời không! Chúng tôi mong muốn đổi đời.

Hoan nghênh bạn, bạn xứng đáng làm thành viên của cuộc cách mạng 2X, bạn có thể hoạt động hữu hiệu thể hiện ý chí của mình trong giai đoạn “Gom góp củi rừng cho quê hương” như sau:

- Phát tán thông tin, truyền đơn bằng mọi phương tiện sẵn có đến tất cả các địa chỉ nào mà bạn biết.

- Khởi động bàn luận nội dung cuộc cách mạng 2X trong các cuộc họp mặt vui chơi với bạn bè, và kín đáo rủ nhau hành động khi thời gian chín mùi.

- Sẵn sàng tham gia thảo luận trên các diễn đàn về cuộc cách mạng 2X với nick name, không cần phải lộ diện.

- Thường xuyên theo dõi thông tin mạng để kịp thời hành động.

Thế hệ trẻ sau chiến tranh hoan nghênh tinh thần dấn thân và sự hợp tác của bạn, sự thành công hay thất bại đang nằm trong tay thế hệ trẻ của chúng ta. Tương lai của chúng ta phải do chúng ta quyết định lấy. Nhất định không để cho thế hệ già nua trong chiến tranh quyết định.

Cách mạng 2 X nhất định sẽ thành công! Nhất định sẽ quyết thắng.

© Thiên Ðức
Người viết thay cho thế hệ trẻ sau chiến tranh Việt Nam.

Phản hồi