1 Phản hồi cho “Nhiệt kế và cơn sốt internet”

 1. Thiến Heo says:

  Click!
  Nhọp nhọep
  39 độ … rưỡi !
  Nhọp nhọep
  39 độ … rưỡi !
  Click!
  Nhọp nhọep
  41 độ…. sáu !
  Ái chà !
  Đánh động !
  Đánh động !
  Phương án
  Triệt hạ
  Khẩn trương
  Trình báo !

Phản hồi