WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lại thêm một trang sử bi thảm

Ảnh RFA

Ảnh RFA

Ðiếu Cày Nguyễn Vãn Hải, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Thị Minh Hằng, Ðỗ Thị Minh Hạnh . . . là sự thức tỉnh của lương tri Việt Nam, là khí phách của dân tộc Việt Nam trong ách nô dịch cộng sản.

Lương tri và khí phách là nguồn mạch chủ lưu của dòng chảy lịch sử Việt Nam ðã làm nên những trang vàng lịch sử Việt Nam. Trong ðêm chiến trận giữ nước, Lý Thường Kiệt ði dọc phòng tuyến ngãn quân Tống xâm lược ở bờ Nam sông Như Nguyệt. Ông ði ðến ðâu lời bài thơ “Nam Quốc sơn hà Nam Ðế cư” sang sảng vang lên ðến ðó. Dứt tiếng thơ, Lý Thường Kiệt thúc quân vượt sông ðánh vào trận ðịa quân Tống. Bị cầm chân lâu ngày cãng thẳng, mệt mỏi nay gặp thế tiến quân như thác ðổ của quân Ðại Việt, quân Tống bị ðánh tan tác phải xin cầu hòa rút quân khỏi bờ cõi Ðại Việt. Lương tri và khí phách Việt Nam ðã viết nên bài thơ bất hủ “Nam Quốc sơn hà Nam Ðế cư”, ðã làm nên chiến thắng sông Như Nguyệt, làm nên mọi chiến công trong trang sử Việt Nam giữ nước. Trần Bình Trọng dõng dạc trả lời sự dụ hàng của giặc Nguyên: “Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương ðât Bắc”. Nguyễn Trung Trực nói với giặc Pháp: “Bao giờ ðất Nam hết cỏ mới hết người Nam chống Pháp xâm lược ” Lương tri và khí phách Việt Nam ðó. Ðất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam còn có tên trong cộng ðồng nhân loại hôm nay là nhờ lương tri và khí phách ðó. Lương tri và khí phách là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam.

Bạo lực chuyên chính và ngục tù cộng sản không dập tắt ðược lương tri bừng sáng, không khuất phục ðược khí phách lẫm liệt của Cù Huy Hà Vũ, của Ðiếu Cày Nguyễn Vãn Hải, của Tạ Phong Tần . . ., nhà nước cộng sản Việt Nam liền dấn sâu thêm vào con ðường tội ác chống lại nhân dân, chống lại dân tộc, chống lại lịch sử hào hùng Việt Nam, chống lại xu thế ði tới của loài người ðang dứt khoát thanh toán thảm họa cộng sản, ðang quyết liệt chôn vùi học thuyết cộng sản mất tính người vào hố rác lịch sử, nhà nước cộng sản Việt Nam liền lần lượt trục xuất những lương tri khí phách Việt Nam, những tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam ra khỏi Tổ quốc Việt Nam như thời giặc Pháp cướp nước ta, nô dịch dân ta ðầu thế kỉ trước ðã trục xuất những người Việt Nam yêu nước chống Pháp ra khỏi Tổ quốc Việt Nam, ðưa họ lưu ðày biệt xứ tới tận Guyane, Nam Mỹ.

Thời giặc Pháp cướp nước Việt Nam, những trái tim thực sự yêu nước thương nòi Việt Nam ðều phải chống Pháp. Ðó là lương tri khí phách Việt Nam của thời Nguyễn Trung Trực, Phan Ðình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học . . . Thời cộng sản nô dịch dân tộc Việt Nam, người Việt Nam thực sự yêu nước thương nòi ðều phải chống cộng sản. Ðó là lương tri khí phách Việt Nam của thời Ðiếu Cày Nguyễn Vãn Hải, Tạ Phong Tần, Việt Khang, Trần Huỳnh Duy Thức . . .

Ðế quốc Pháp còn có lãnh thổ Guyane bên ngoài nước Pháp và ngàn trùng xa cách với Việt Nam ðể ðày biệt xứ người Việt Nam yêu nước chống Pháp. Nhà nước cộng sản Việt Nam không có lãnh thổ ngoài Việt Nam ðể ðày biệt xứ người yêu nước. Ðến mảnh ðất liền một dải hình chữ S là xương máu của cha ông ðể lại còn bị nhà nước cộng sản Việt Nam của giai cấp vô sản, nhà nước không Tổ quốc, không dân tộc cắt dần, cắt mòn dâng cho nước cộng sản ðàn anh Trung Cộng ðổi lấy sự bảo kê ðể tồn tại. Nhà nước cộng sản Việt Nam tham nhũng suy kiệt vốn liếng kinh tế, nhà nước cộng sản Việt Nam ðộc tài suy kiệt cả vốn liếng chính trị liền coi lương tri, khí phách Việt Nam ðang là những người tù chính trị trong ngục tù nhà nước cộng sản Việt Nam như một nguồn tài nguyên kinh tế, như một món của nả chính trị và nhà nước cộng sản Việt Nam coi chính quyền Mĩ bao dung, vốn coi trọng giá trị con người, luôn ðề cao giá trị dân chủ, tự do là ðối tác ðổi chác, kinh doanh món của nả ðầy ắp trong nhà tù chính trị cộng sản Việt Nam.

Mang tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam ra làm món hàng chợ, trục xuất lương tri khí phách Việt Nam ra khỏi Tổ quốc Việt Nam, cách li lương tri và khí phách Việt Nam với nhân dân, với ðất nước, với xã hội Việt Nam, nhà nước cộng sản Việt Nam còn biến nước Mĩ giàu có, phát triển rực rỡ thành hòn ðảo cô liêu ðày ải, vô hiệu hóa lương tri khí phách Việt Nam, vô hiệu hóa những người Việt Nam yêu nước không chấp nhận cộng sản bằng cách dùng những an ninh mật vụ ðông như rươi trong cái vỏ bọc chống cộng cực ðoan trà trộn trong cộng ðồng người Việt ở nước ngoài ðể bài xích, cô lập lương tri và khí phách Việt Nam.

Dù trong vỏ bọc chống cộng, những an ninh mật vụ cộng sản dày ðặc và tốt tươi như cỏ nhưng không bao giờ trực tiếp xuất ðầu lộ mặt mà thường kích ðộng lôi kéo những người chống cộng cực ðoan và nông nổi ðể những người cực ðoan nông nổi này thực hiện ý ðồ của mật vụ cộng sản. Sự cực ðoan nông nổi ðã soi mói, xét nét cái lí lịch công thần Cù Huy Cận với nhà nước cộng sản Việt Nam ðể cô lập, vô hiệu lương tri, khí phách Cù Huy Hà Vũ. Sự cực ðoan nông nổi ðã dùng lá cờ vàng ðể khiêu khích, gây sự với Ðiếu Cày Nguyễn Vãn Hải, ðánh Ðiếu Cày Nguyễn Vãn Hải những ðòn cân não nặng nề ngay khi Ðiếu Cày Nguyễn Vãn Hải vừa ðặt chân ðến nước Mĩ, mảnh ðất tự do mà ðầy rẫy cạm bẫy của mật vụ an ninh cộng sản.

Lịch sử Việt Nam ðã có những trang bi thảm khắc ghi tội ác của nhà nước cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam: Vạch trận tuyến ý thức hệ trong lòng dân tộc Việt Nam, xô ðẩy dân tộc Việt Nam vốn chỉ có thể tồn tại bằng thương yêu ðùm bọc dân tộc vào cuộc nội chiến Bắc – Nam núi xương sông máu. Vay mượn học thuyết ðấu tranh giai cấp vô cùng tàn ác về phát ðộng cuộc cải cách ruộng ðất, tạo dựng những vụ án chính trị bất lương: Nhân Vãn Giai Phẩm, Xét Lại ðể giết hại hàng trãm ngàn người dân Việt Nam tinh hoa, giàu có của cải, giàu có trí tuệ, là nền tảng ổn ðịnh, bền vững và phát triển của xã hội Việt Nam. Giam cầm, ðày ải cả triệu người Việt Nam khác biệt ý thức hệ trong những trại tập trung khắc nghiệt gây nên mối hận thù, chia rẽ, li tán dân tộc sâu sắc kéo dài từ thế kỉ hai mươi sang thế kỉ hai mươi mốt . . . Nay lịch sử Việt Nam lại có thêm trang bi thảm ghi tội ác của nhà nước cộng sản Việt Nam với lương tri và khí phách Việt Nam.

© Phạm Đình Trọng

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Lại thêm một trang sử bi thảm”

 1. Người Qua Đường says:

  Trước những sự kiện tranh chấp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia xảy ra mới đây
  đều là do bàn tay của Trung cộng,khuyến khích và xúi giục.Trước khi xúi giục Campuchia
  quậy phá VN thì Tàu cộng đã viện trợ cho Campuchia,xe tăng,đại pháo và tiền bạc để
  Campuchia an lòng nếu có chiến tranh xảy ra với VN.
  Tôi không hiểu tại sao ? Tàu cộng luôn luôn tìm cách tiêu diệt Việt nam,muốn chiếm đất
  nướv VN khởi đầu với những sự kiện chiếm đảo,chiếm biển đông của VN cấm dân VN
  không được đánh cá trên biển của mình. Bắn giết ngư dân,đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt,
  đến nỗi đói quá phải đi đánh trộm cá của Thái lan để bị bắn chết tang thương. Ấy thế mà các
  ông trùm cộng sản VN Trương tấn Sang,Nguyễn phú Trọng,Nguyến tấn Dũng vẩn mãi chạy
  sang tàu lạy lục van nài với 4 vàng 16 tốt,vẫn nhập cư dân Tàu,bán đất,bán rừng cho Tàu cộng. Tương lai dân tàu nhập cư đầy dẫy ờ VN sẽ đứng lên đòi sát nhập VN vào Trung quốc như
  bán đảo Cremia ở Ukrain. Lúc đó làm sao cứu VN được.
  NHÌN NHỮNG GÌ ĐANG XẢY RA Ở VN . Tôi đoan chắc bọn VIỆT CỘNG đang âm mưu
  âm thầm bán nước bán biển cho Tàu cộng rồi. Nhưng làm sao cứu được VN bây giờ ?
  CHỈ CÒN CÓ MỘT CÁCH DUY NHẤT….LÀ KÊU GỌI QUÂN ĐỘI VIỆT NAM hiện thời ĐỨNG LÊN LÀM MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LẬT ĐỔ TIÊU DIỆT BỌN VIỆT CỘNG để cứu lấy VN như trong
  lịch sử Việt Nam đã có hai cuộc cách mạng tiêu diệt độc tài ngu xuẫn.bởi Quân đội
  1/ Cuộc cách mạng tiêu diệt độc tài tán ac ngu xuẩn LÊ LONG ĐĨNH bởi vị tướng
  Dào Cam Mộc.
  2/ Cuộc cách mạng 1963 của quân đội miền nam đứng lên đạp đổ và trừng trị đích đáng một
  bọn gia đình Cần lao Công giáo trị.Ngô đình Diệm.
  Bây giờ Việt Nam đang trên bờ vực sâu thẳm mât nước . Cứu được nước,giữ được nước hay không ? Dân tộc và đất nước VN có còn hiện hữu hay không? Hay sẽ bị xoá mất trên bản đồ
  thế giới vào tay Trung cộng như Tây Tạng chẳng hạn. HOÀN TOÀN TUỲ THUỘC vào
  Quân đội nhân dân VN .
  Tất cả nhân dân VN ở trong nước cũng như ở hải ngoại phải viết thư kêu gọi Quân đội nhân
  dân VN mau đứng lên tiêu diệt bọn chính trị Việt cọng đang âm thầm,âm mưu bán đứng VN
  cho Tàu cộng. Ngoài QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY không còn có thế lực nào
  có thể cứu được đất nước cũng như dân tộc VN được cả
  Nếu các vị tướng lãnh của Quân đội nhân dân VN có đọc được những giòng chữ này,xin quý
  vị hãy vì dân,vì nước VN mà đứng lên làm cuộc cách mạng để cứu lấy quê hương đất nước VN .
  Nếu không quý vị sẽ là những người có trọng tội với dân tộc VN sau này trong lịch sử..
  MONG LẮM THAY.

 2. Tudo.com says:

  Tạ Phong Tần nói:” lá cờ Vàng ba sọc đỏ nầy là đại diện cho tự do ngôn luận và miền Nam VN trước 30/4/1975 đã có tự do ngôn luận”

  Cám ơn bà Tạ Phong Tần đang nói lên một sự thật !

 3. Tommy Ho says:

  Bài viết qúa hay và Tâm Đắc, rất mong mọi con dân nước Việt sẽ bình tâm, gắn chặt tinh thần Đoàn Kết để đừng rơi vào CẠM BẨY của CSVN. Cảm ơn Nhà Văn PĐT phân tích thật cặn kẻ và chi tiết…

 4. Rất chí lý, rất thuyết phục.
  Tất cả những ai nhân danh tự do, dân chủ để tấn công cá nhân, nhân cách và nhân vị của người khác nếu không là cán bộ cộng sản thì cũng la tay sai của chúng.

Phản hồi