Home » 02:57:pm 19/03/09 Đăng ngày “March 19th, 2009”

Tiếng thét: ngừng ngay lại! Bôxít – stop!

Tiếng thét: ngừng ngay lại! Bôxít – stop!

Không thế thế được! Đất nước này là của hơn 80 triệu con người bình đẳng. Việt nam không phải của riêng 15 người. Người ta hẹn sẽ sớm tổ chức hội nghị khoa học thảo luận kỹ về khai thác bô-xít. Vậy mà hàng trăm xe ủi, xe ben, xe tải vẫn chạy ầm [...]

02:57:pm 19/03/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »