Home » 03:02:pm 11/03/09 Đăng ngày “March 11th, 2009”

Thời sự đất nước: Hiểm nguy và thoát hiểm

Thời sự đất nước: Hiểm nguy và thoát hiểm

Trên đất Việt nam, hiểm nguy đang chất chồng. Toàn là những hiểm nguy ở cường độ cao, rất cao, đến độ báo động đỏ. Mọi tấm lòng Việt nam hãy chung sức tìm ra lối thoát. Trước hết, nhóm lãnh đạo đảng cộng sản – bộ chính trị đảng cộng sản, như đang ngồi [...]

03:02:pm 11/03/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »