Home » 02:42:pm 20/03/09 Đăng ngày “March 20th, 2009”

VN lại chậm hơn TQ trong vấn đề biển Đông

VN lại chậm hơn TQ trong vấn đề biển Đông

Ngày 14/3 vừa qua, Trung Quốc đã đưa tầu ngư nghiệp lớn nhất tới biển Đông. Con tầu vốn được nâng cấp từ tầu chiến này có tốc độ 20 dặm và trọng tải trên 4.000 tấn. Hành động  này của Trung Quốc nhằm trả đũa lại việc đưa tầu chiến tới biển Đông của [...]

02:42:pm 20/03/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »