Home » 02:59:pm 16/03/09 Đăng ngày “March 16th, 2009”

Thời sự đất nước: Bao giờ nguồn ODA Nhật bản trở lại?

Thời sự đất nước: Bao giờ nguồn ODA Nhật bản trở lại?

Nguồn hỗ trợ ODA Nhật bản – chi viện chính thức của chính phủ Nhật bản cho nhân dân ta dưới hình thức cho vay dài hạn với lãi xuất ưu đãi, đã bị cắt từ đầu tháng 12-2008. Trên thực tế, nguồn chi viện ấy đã bị chính phủ Nhật treo lại ngay từ [...]

02:59:pm 16/03/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »