WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:53:am 01/02/10 Đăng ngày “February 1st, 2010”

Cu Ba và Việt Nam thay nhau canh giữ hoà bình thế giới

Cu Ba và Việt Nam thay nhau canh giữ hoà bình thế giới

Lãnh tụ Việt Nam phát biểu tại Cu Ba

10:53:am 01/02/10 | Đăng tại MEDIA, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Talawas và Bauxite đã hoạt động trở lại

Talawas và Bauxite đã hoạt động trở lại

Đất đai trên mạng mênh mông và lòng người rộng vô cùng. Sẽ không có một lực lượng nào, dù hùng hậu và bất chấp luật pháp đến đâu, có khả năng bỏ bom cho cho các diễn đàn mạng độc lập trở lại thời tiền-internet.

07:46:am 01/02/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Áo Trắng Học Trò

Áo Trắng Học Trò

Áo Trắng Học Trò

05:01:am 01/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đi qua thời vàng, đỏ

Đi qua thời vàng, đỏ

Con đường tôi đã đi qua nó không như mơ ước, ngược lại với nhưng gì mà một thời tuổi trẻ đã lý tưởng, ước mơ. Nó vùi dập cả đời mình khi con đường bắt đầu lộ dạng..Niềm vui ban mai tắt lịm! Rồi đến một ngày tôi phải tự mình đi bên lề dòng sông xã hội.

02:07:am 01/02/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »