WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:40:am 27/02/10 Đăng ngày “February 27th, 2010”

Động đất mạnh ở Chile

Động đất mạnh ở Chile

Ít nhất 78 người được xác định là thiệt mạng. Con số thương vong có thể sẽ cao hơn nhiều.

10:40:am 27/02/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giao ban báo chí đầu năm

Giao ban báo chí đầu năm

Ở một nước dân chủ văn minh, có nền chính trị trưởng thành, không bao giờ có thể có chuyện các ông chủ báo được triệu tập để nghe ông thủ tướng chỉ đạo

07:31:am 27/02/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những bí mật của hoa khôi Học viện Cảnh sát

Những bí mật của hoa khôi Học viện Cảnh sát

cô ước mơ trở thành chiến sĩ cảnh sát giỏi trong lĩnh vực tội phạm công nghệ cao. Nữ cảnh sát tương lai khẳng định đã chấp nhận dấn thân vào nghề thì sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn thử thách.

04:55:am 27/02/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Nhà Tây sơn và Cao nguyên Trung phần [2]

Nhà Tây sơn và Cao nguyên Trung phần [2]

Hùng khí Tây Sơn trong công cuộc Tây tiến thượng vận Bình Ðịnh một lần nữa lịch sử cho thấy là đất tranh hùng giữa chúa Nguyễn Ánh và nhà Tây Sơn. Khi Bình Ðịnh mất thì nhà Tây Sơn cũng bị đổ theo. Bình Ðịnh có một gía trị quan trọng như thế nào [...]

04:55:am 27/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

The Most Dangerous Man in America

The Most Dangerous Man in America

The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg – Người đã kết liễu cuộc chiến nhìn từ nhiều phía

04:33:am 27/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Có thật “thơ không để hiểu…”?

Có thật “thơ không để hiểu…”?

Đưa thi ca vào cõi mất trí, cõi không hiểu, để rồi đi vòng vo lí giải giúp người ta hiểu được cái sự không hiểu của nhà thơ chính là phương pháp giết thơ nhanh nhất do nhà lí luận “phản nhận thức” Nguyễn Chí Hoan vừa khám phá ra…

04:20:am 27/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Jacqueline Kennedy Onassis

Jacqueline Kennedy Onassis

Hình ảnh của Jackie, với lòng can đảm đặc biệt của một góa phụ sau cái chết của chồng, đã chinh phục lòng ngưỡng mộ của cả thế giới. Bà luôn dẫn đầu trong các nghi thức quốc gia thương tiếc tổng thống, cùng với Caroline, 5 tuổi, và John, 3 tuổi, bên cạnh mẹ tay trong tay, quì trước quan tài chồng tại điện Capitol

12:36:am 27/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »