WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:00:pm 15/02/10 Đăng ngày “February 15th, 2010”

Thiếp kể chàng nghe: Truyện bánh Dày, bánh Chưng

Thiếp kể chàng nghe: Truyện bánh Dày, bánh Chưng

Chuyện bánh dày bánh chưng kể lại việc thi tài để được truyền ngôi vua…

09:00:pm 15/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thủ tục khiếu tố các vi phạm nhân quyền tại Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Thủ tục khiếu tố các vi phạm nhân quyền tại Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Nếu đơn khiếu kiện này được tuyên bố chấp nhận, quốc gia liện hệ sẽ nhận được đơn tố cáo này…

07:53:pm 15/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đúng lúc đúng nơi

Đúng lúc đúng nơi

Đúng lúc đúng nơi

05:28:pm 15/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Quan hệ Việt Trung: Cơ hội vàng, lá rụng về cội của đảng CSVN

Quan hệ Việt Trung: Cơ hội vàng, lá rụng về cội của đảng CSVN

Mấy lúc gần đây, chưa bao giờ kể từ khi thống nhất đất nước vào năm 1975, toàn dân lại sôi nổi góp ý, bàn luận cùng chính quyền và đảng CSVN về những vấn đề hệ trọng của đất nước như bây giờ.

03:21:pm 15/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Diễu cợt thời sự năm Kỷ Sửu

Diễu cợt thời sự năm Kỷ Sửu

Nhân dân đang chờ đợi năm nay, Canh Dần, chúa sơn lâm trở về bình định làng xóm, hy vọng sẽ đem đến những tin tức vạn phần tốt đẹp hơn năm cũ.

Nhân dân hãy cứ sắt son tin tưởng như vậy đi. Chờ xem.

12:01:am 15/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, VUI CƯỜI | Đọc tiếp »