WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:38:am 13/05/11 Đăng ngày “May 13th, 2011”

Taliban trả thù: Ít nhất 80 người chết

Taliban trả thù: Ít nhất 80 người chết

Vụ nổ thứ nhất có từ 6-8 kg thuốc nổ, vụ thứ 2 còn có thêm các viên bi và đinh để tăng mức sát thương.

08:38:am 13/05/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đại lộ Thăng Long chìm trong nước

Đại lộ Thăng Long chìm trong nước

Đại lộ Thăng Long mới được khánh thành nhân dịp đại lễ ngàn năm Thăng Long và được đánh giá là con đường đẹp và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay.

06:47:am 13/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mang nợ, xa xứ, tố cáo bị làm nô lệ

Mang nợ, xa xứ, tố cáo bị làm nô lệ

“Họ muốn dùng sức lao động của chúng tôi như một chuyện đổi chác, và họ muốn bóc lột chúng tôi,” ông Ngô nói.

03:34:am 13/05/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bơ vơ Trần Hoài Dương

Bơ vơ Trần Hoài Dương

Sinh thời, Trần Hoài Dương đã mồ côi mẹ, mồ côi chân lý, mồ côi lẽ phải, mồ côi cái đẹp, mồ côi hạnh phúc, nên anh rất lo sợ phải mồ côi đất nước.

03:25:am 13/05/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Khủng bố: Xưa và nay

Khủng bố: Xưa và nay

Nạn khủng bố của Việt Cộng đã có từ lâu, có từ thời ông Hồ Chí Minh mới đem chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam. Các vụ ám sát khủng bố do các đảng viên, cán bộ cộng sản thực hiện đã xảy ra từ những năm tháng trước thời điểm 1945. Từ sau thời điểm 8/1945 thì các vụ ám sát, khủng bố lại diễn ra với hình thức quy mô, rộng lớn hơn.

12:01:am 13/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Giấu Như Sản

Giấu Như Sản

Ngay cả đến Quốc Hội, Hiến Pháp, và cái lăng của Bác… mà Đảng cũng đâu có để (trống) không. Tất cả đều được dùng làm bình phong để che giấu đủ thứ những thủ đoạn, và những trò ma bùn trong đó

12:00:am 13/05/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Mao Trạch Đông, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp

Thảo luận giữa Mao Trạch Đông, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp

Các ông đã hiểu rõ quy luật hơn, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu chống Pháp, Nhật, và hiện nay là quân đội Mỹ.

12:00:am 13/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Lương giáo viên thấp: Xã hội phải trả giá đắt

Lương giáo viên thấp: Xã hội phải trả giá đắt

Chúng tôi đã và đang làm việc với giáo viên các trường công lập trong suốt 10 năm qua, mùa xuân nào chúng tôi cũng thấy rất nhiều giáo viên giỏi nhất bỏ nghề. Họ chê vì phải làm nhiều, lương thấp, không được ủng hộ và không được tôn trọng.

12:00:am 13/05/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »