WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:20:pm 15/05/11 Đăng ngày “May 15th, 2011”

Họ giáo Vạn Nhân – Xứ Yên kiện

Họ giáo Vạn Nhân – Xứ Yên kiện

Cách trung tâm Hà Nội 30km đi theo đường quốc lộ số 6, rẽ trái gần 6km nữa đến thôn Nhân Lý xã Nam Phương Tiến huyện Chương Mỹ- Hà Nội. Một vùng quê khá hẻo lánh mặc dù cách thủ đô không xa lắm, ở đây còn nguyên vẹn nét thôn quê từ phong [...]

01:20:pm 15/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Los Angeles vinh danh Chánh Án Jacqueline Nguyễn

Los Angeles vinh danh Chánh Án Jacqueline Nguyễn

Sinh ra tại miền Nam Việt Nam, Chánh Án Jacqueline Nguyễn đến Mỹ năm 1975 sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc.

11:45:am 15/05/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Giải pháp dân chủ

Giải pháp dân chủ

Chưa có được sáng tạo văn hóa-xã hội-chính trị, tổng hợp và thích hợp trong thời đại toàn cầu, thì dân tộc chưa thể ổn định, thống nhất và phát triển bền vững. Dân chủ là một điều kiện và môi trường sinh hoạt cần có cho sáng tạo này. Nhưng niềm tin vào dân tộc phải là điểm tựa cần thiết khởi đầu cho cuộc vận động dân chủ, để thống nhất được mọi sức mạnh đa dạng và còn nhiều khác biệt, kể cả xung khắc, trong cộng đồng dân tộc trong ngoài nước.

10:28:am 15/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ba Đình no, Thanh Hóa đói

Ba Đình no, Thanh Hóa đói

06:42:am 15/05/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Một chút ấm lòng

Một chút ấm lòng

Của cho không bằng cách cho. Chúng tôi đã tâm niệm với nhau ngay từ lúc chuẩn bị, nên tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm đúng được ý nghĩa “Của ít lòng nhiều” mà BTC và c/a/c đã đặt ra.

12:11:am 15/05/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Việt Nam cần một nền ‘dân chủ dân tộc’

Việt Nam cần một nền ‘dân chủ dân tộc’

Cách Mạng 19 tháng 8 là cách mạng của toàn dân trước sự đầu hàng của phe Trục (Ðức, Ý, Nhật), nhưng đã bị cộng sản Quốc Tế qua tay CSVN, khéo léo tước đoạt để mở đầu cho một thảm kịch xảy ra trên đất nước và cho dân tộc VN. Người cộng sản nắm được quyền hành đã mượn danh Dân Chủ để che đậy sự độc tài. Cho mãi đến nay năm 2011, cộng sản đã áp đặt một thể chế độc tài trên khắp đất nước VN mà “không có một mảy may hy vọng thiết lập được nền dân chủ cho đất nước.”

12:01:am 15/05/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đối mặt[kết]

Đối mặt[kết]

Bộ dàn vi tính của anh, tôi sẽ trả lại anh với điều kiện anh viết cam đoan sẽ không dùng nó để soạn thảo, lên mạng phát tán tài liệu chống đối chế độ.

12:00:am 15/05/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Chuyện về cái cân ở Việt Nam

Chuyện về cái cân ở Việt Nam

Nếu cái cân công lý của một chính quyền nhà nước mà thiếu cán, thì người ta hình dung ra nó như cái cân móc, thường để trong cái làn đi chợ của mấy bà nội trợ.

12:00:am 15/05/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Vận động tranh cử… kín

Vận động tranh cử… kín

Ứng viên không cần biết đến cái bản mặt của đám cử tri thường dân cũng có kết quả trúng cử trên 90% như thường. Đây quả là “thành quả cách mạng vĩ đại” chỉ có ở Việt Nam!

12:00:am 15/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ công bố tài liệu mật về chiến tranh Việt Nam

Hoa Kỳ công bố tài liệu mật về chiến tranh Việt Nam

Tài liệu cho thấy mức độ can dự quân sự của Mỹ tại Việt Nam lớn hơn nhiều so với những gì người ta được biết trước đây.

12:00:am 15/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa phái đoàn Trung Quốc và Việt Nam

Thảo luận giữa phái đoàn Trung Quốc và Việt Nam

Chu Ân Lai kể lại mối quan hệ trước đây liên quan đến Đài Loan và Quốc Dân đảng, Mỹ và Liên Xô trong bối cảnh lịch sử hiện tại của Trung Quốc.

12:00:am 15/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »