WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:05:pm 29/05/11 Đăng ngày “May 29th, 2011”

Phản biện và phản kháng với trí thức Việt Nam

Phản biện và phản kháng với trí thức Việt Nam

Phản biện có ích gì không? Nhất định là có ích vì nó soi sáng nhiều mặt, nhiều góc cạnh của một vấn đề. Phản biện giúp cho nhà nước có cơ sở điều chỉnh đường lối chính sách và giúp cho người dân hiểu đầy đủ vấn đề, đặc biệt là những vấn đề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh.

03:05:pm 29/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

1970: Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Kaysone Phomvihane

1970: Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Kaysone Phomvihane

Chủ nghĩa đế quốc đã tự đào mồ chôn nó. Mục đích của nó là để chiếm nhiều lãnh thổ, và nó sẽ tìm thêm người để chôn nó

01:35:pm 29/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Người TQ thản nhiên tiêu nhân dân tệ giữa Hà Nội

Người TQ thản nhiên tiêu nhân dân tệ giữa Hà Nội

Kinh ngạc hơn nữa là nhân viên siêu thị lấy ra một xấp tiền lẻ đồng … nhân dân tệ có đủ các mệnh giá để trả lại cho khách!

08:48:am 29/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản?

Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản?

Trước đây do công việc tôi có dịp đi Nhật nhiều lần cũng như đi nhiều nước khác trên thế giới. Nước Nhật không phải là nước mà tôi thích đến nhất (có thể vì đắt đỏ quá) nhưng đó là đất nước mà tôi nể phục nhất – không chỉ phục ở những thành [...]

08:44:am 29/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cắt cáp của VN, TQ nói là bình thường!

Cắt cáp của VN, TQ nói là bình thường!

Phản ứng của báo chí Việt Nam trong mấy ngày qua với sự xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc được cho là mạnh mẽ và trực diện hơn các phản ứng trong nhiều năm qua.

07:41:am 29/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tàu cá Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải VN

Tàu cá Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải VN

Trung bình mỗi ngày có 120-150 tàu cá Trung Quốc, thậm chí có ngày trên 200 chiếc, xâm phạm vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến huyện đảo Trường Sa- Khánh Hòa. Phần lớn tàu cá Trung Quốc đều có công suất lớn, thỉnh thoảng có tàu hải giám theo bảo vệ. Ngày 28-5, [...]

07:20:am 29/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lề phải, lề trái

Lề phải, lề trái

Lề Trái nhiều khi còn là nơi cung cấp thông tin, tư liệu, ý tưởng, đề tài cho Lề Phải. Đang có cả một phong trào các chiến sĩ Lề Phải lê la trên diễn đàn của Lề Trái để “nhặt đạn”, nói nôm na là ăn cắp ý tưởng và ý kiến mang về sử dụng, đôi khi cũng có ghi nguồn, và phần lớn trường hợp là không hỏi ý kiến người có ý tưởng/ ý kiến đó.

12:01:am 29/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »