WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:14:am 23/05/11 Đăng ngày “May 23rd, 2011”

Hôm qua không đi bầu cử

Hôm qua không đi bầu cử

Thế là tròn vành vạnh 12 tiếng trong tù đúng nghĩa sau song sắt.

11:14:am 23/05/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Mênh mông tình Bác!

Mênh mông tình Bác!

04:23:am 23/05/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

17-11-1968: Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Phạm Văn Đồng

17-11-1968: Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Phạm Văn Đồng

CWIHP Mô tả: Mao Trạch Đông khuyên Việt Nam lợi dụng việc xuống tinh thần của Hoa Kỳ và Tổng thống mới Nixon. Mao Trạch Đông cũng cho rút số quân Trung Quốc không cần thiết, hứa sẽ gửi trở lại khi cần. Mao Trạch Đông: Ông ở đây vài ngày, phải không? Tôi hơi [...]

02:32:am 23/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Họa vô đơn chí

Họa vô đơn chí

“Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã kích TQ với lời lẽ cứng rắn bất thường”. Đó là tựa đề bài báo của VOA, ngày 10/5/2011. Trong lúc cuộc đối thoại chiến lược Mỹ – Trung đang diễn ra ở Whashinton, tờ The Atlantic cho đăng một bài phỏng vấn ngoại trưởng Hillary Clinton, nhà ngoại giao [...]

12:01:am 23/05/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nỗi ám ảnh của đảng sộng sản Việt Nam

Nỗi ám ảnh của đảng sộng sản Việt Nam

Trong Tạp chí cộng sản, số tháng 4/2011, Mai Anh cho phổ biến một bài nhận định tình hình đảng và Nhà nước cộng sản Hà Nội bị trong và ngoài nước tấn công kịch liệt trên lãnh vực Nhân quyền và Dân chủ. Tác giả nêu lên những lực lượng tấn công gồm có [...]

12:01:am 23/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »