WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:54:am 17/05/11 Đăng ngày “May 17th, 2011”

Chuyện chào cờ xưa và nay

Chuyện chào cờ xưa và nay

Không biết giờ chào cờ các trường có thực hiện việc hát quốc ca được hay không, nhưng đến nay không hề thấy tờ báo trong nước nào đề cập đến vấn này, kết quả đến đâu…

04:54:am 17/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

‘Người Hmong bị đàn áp rất tàn nhẫn’

‘Người Hmong bị đàn áp rất tàn nhẫn’

Người dân Hmong nghèo khổ là vì nhà nước Việt Nam làm cho họ nghèo, là vì lãnh đạo Việt Nam phung phí tài nguyên của quốc gia…

04:35:am 17/05/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Công an Thanh Hóa diễn tập chống gây rối

Công an Thanh Hóa diễn tập chống gây rối

Đây có lẽ là cuộc diễn tập chống khủng bố đầu tiên được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nơi hiện đang phải đối diện với tình trạng mất mùa khiến hàng trăm nghìn người dân lâm vào cảnh thiếu đói.

03:01:am 17/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cuộc ‘chiến tranh một phía’ với toàn dân

Cuộc ‘chiến tranh một phía’ với toàn dân

Chẳng có xã hội chủ nghĩa, chẳng có chủ nghĩa cộng sản, không có chủ nghĩa dân tộc, cũng không có chủ nghĩa tư bản đúng nghĩa, chỉ có chủ nghĩa phe nhóm, cầm đầu bởi 14 ông vua tập thể, một danh từ do chính nguyên chủ tịch Quốc hội, nguyên ủy viên bộ chính trị Nguyễn Văn An khai sinh.

02:41:am 17/05/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

17-04-1968: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

17-04-1968: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

Chu Ân Lai: Như tôi đã nói, các ông phải yêu cầu chấm dứt ném bom hoàn toàn thì mới bắt đầu liên lạc.

02:27:am 17/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Chủ nợ của Vinashin ‘cảm thấy bị lừa’

Chủ nợ của Vinashin ‘cảm thấy bị lừa’

Những chủ nợ đã cố gắng rất nhiều lần trong vài tháng qua để biết xem điều gì đang xảy ra với Vinashin.

12:00:am 17/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »