WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:42:pm 24/05/11 Đăng ngày “May 24th, 2011”

Kinh tế VN ‘lao đao mức nghiêm trọng’

Kinh tế VN ‘lao đao mức nghiêm trọng’

Mặt bằng lãi suất huy động ngân hàng hiện nay đang rất cao 20-22%.

02:42:pm 24/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một cô dâu Việt bị chồng Hàn đâm 53 nhát dao

Một cô dâu Việt bị chồng Hàn đâm 53 nhát dao

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, một cô dâu người Việt ở Hàn Quốc bị chồng giết chết.

02:37:pm 24/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

1969: Chu Ân Lai và Khang Sinh bàn luận với phái đoàn Trung ương Cục miền Nam

1969: Chu Ân Lai và Khang Sinh bàn luận với phái đoàn Trung ương Cục miền Nam

Tôi cũng nhìn thấy quyết tâm của các ông chiến đấu cho đến khi Hoa Kỳ và quân đội Sài Gòn bị đánh bại. Chúng tôi rất vui mừng về điều đó.

02:27:pm 24/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tự do báo chí có đồng nghĩa với tự do phỉ báng lãnh đạo nhà nước?

Tự do báo chí có đồng nghĩa với tự do phỉ báng lãnh đạo nhà nước?

Chơi games có nội dung giết hoặc quẳng lãnh đạo nhà nước vào đống phân có phải là tự do báo chí?

07:26:am 24/05/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chế độ cha truyền con nối đến đảng truyền đảng nối và sự lựa chọn

Chế độ cha truyền con nối đến đảng truyền đảng nối và sự lựa chọn

Lựa chọn là điều kiện tối cần thiết để phát triển. Không được lựa chọn hoặc bị khống chế lựa chọn chính là hạn chế phát triển, sẽ dẫn tới hủy diệt.

03:04:am 24/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trầm Tử Thiêng, người viết “Kinh Khổ”

Trầm Tử Thiêng, người viết “Kinh Khổ”

Trong số những nhà soạn nhạc giữ cho chúng ta nhưng vần Việt ngữ tràn đầy đau khổ, yêu thương đó có thầy Nguyễn Văn Lợi, quê đất Quảng Nam. Khi còn sống cũng như lúc ra đi đều không hề vướng bận ồn ào. Trong cõi tử sinh, chiến tranh và hòa bình, lúc ở quê nhà hay vượt biên ra hải ngoại, trước sau vẫn chỉ có một mình.

01:01:am 24/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi Quý Thanh đồng chí…

Thư ngỏ gửi Quý Thanh đồng chí…

Nhưng Đảng ta lại quên rằng Châu là một trí thức thứ thiệt. Châu không thể nói đen thành trắng. Châu không thể biến thằn lằn thành khủng long. Châu biết đường thẳng là đường ngắn nhất, là đường ngắn hơn bất cứ mọi đường xiên. Châu không phải là một cục đất sét để cho Đảng ta nhào nặn theo những hình khối mà Đảng mong muốn. Đảng đẩy Châu lên càng cao, thì ảnh hưởng của Châu trong xã hội càng lớn, và bây giờ Đảng mới thấy Châu là một con dao hai lưỡi.

12:16:am 24/05/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lời cảnh báo về nguy cơ Hán Đại Đông Á

Lời cảnh báo về nguy cơ Hán Đại Đông Á

Lý Đông A, một tư tưởng gia thâm viễn của Việt tộc, từ những năm 1940, trong tập Chu Tri Lục (bàn về sự biết chu toàn) tập 3, đã phân tích và trưng ra những nguy cơ của kế hoạch Đại Hán của Tầu, dù là Tầu Quốc hay Tầu Cộng.

12:01:am 24/05/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »