WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:46:pm 26/05/11 Đăng ngày “May 26th, 2011”

1970: Các thảo luận liên quan tới Sihanouk

1970: Các thảo luận liên quan tới Sihanouk

Tôi nghĩ rằng một cuộc đảo chính của Lon Nol lật đổ Sihanouk được cả Pháp lẫn Mỹ chấp thuận.

03:46:pm 26/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Công an rừng và công an Hà Nội

Công an rừng và công an Hà Nội

Tôi vốn vụng. Ông Vi Đức Hồi cũng vụng về (không kém) nên khi muốn khen nhau (hoá) hơi bị khó.

02:50:pm 26/05/11 | Đăng tại MEDIA, SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Nhà nghỉ của ông tỉnh uỷ

Nhà nghỉ của ông tỉnh uỷ

NTT: Có một người quen gửi cho hơn chục bức ảnh “Nhà nghỉ của ông tỉnh ủy”. Xem đi xem lại phục sát đất về thẩm mỹ “dân tộc – hiện đại” của ông quan cách mạng. Tư duy của ông  quan này nên nhân rộng để các đ/c lãnh đạo khác học tập, làm [...]

08:48:am 26/05/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Sừng tê giác không có ích gì cho việc chữa bệnh

Sừng tê giác không có ích gì cho việc chữa bệnh

Bỏ ra hàng ngàn đô-la mua sừng tê giác chữa bệnh cũng chẳng khác gì uống bột nghiền từ móng tay

04:39:am 26/05/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Nổ liên tiếp tại cơ quan công quyền ở TQ

Nổ liên tiếp tại cơ quan công quyền ở TQ

Ba vụ nổ xảy ra gần như đồng thời tại các tòa nhà chính quyền ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, sáng nay.

04:02:am 26/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

HRW: Đảng đối đầu với nhà hoạt động Cù Huy Hà Vũ

HRW: Đảng đối đầu với nhà hoạt động Cù Huy Hà Vũ

Bản báo cáo dài 40 trang thống kê chi tiết các hoạt động của TS Hà Vũ, mô tả diễn biến phiên tòa và lên án nhà cầm quyền VN

03:32:am 26/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thông Luận có tên miền mới

Thông Luận có tên miền mới

Kẻ giấu mặt này đã mạo danh người đại diện Thông Luận để chuyển tên miền đi

03:01:am 26/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chính danh

Chính danh

Đảng CS là đảng, còn nhân dân là nhân dân, là 2 thực thế khác hẳn nhau, không thể đồng nhất, nhập nhằng được.

02:44:am 26/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những trăn trở của một sinh viên

Những trăn trở của một sinh viên

Là một sinh viên, cũng là một công dân Việt Nam, tôi chỉ muốn làm đúng trách nhiệm của công dân. Gặp phải điều gì không đúng thì phải lên tiếng, sống đúng lương tâm con người, thấy điều phải thì bênh vực, thấy điều trái cần lên án và đấu tranh xóa bỏ nó, mọi người đều như vậy thì xã hội mới tốt lên được.

12:01:am 26/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »