WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phản đối nhà cầm quyền phát gạo mốc cho dân

Ảnh RFA

Ảnh RFA

Những ngày gần đây trên các trang mạng lan truyền những hình ảnh, theo đó, gạo cứu trợ cho dân vùng Formosa có những bao bị mốc.

Được biết, Formosa đã cam kết đền bù 500 triệu USD cho nhân dân những vùng bị thiệt hại. Khoản đền bù này chia làm 2 lần. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là mức đền bù quá nhỏ so với thiệt hại mà Formosa gây ra. Và khoản đền bù này cũng chỉ ngang bằng với khoản mà Formosa được hoàn thuế.

Bức ảnh dưới đây được bạn Trịnh Bá Phương đưa lên mạng. Theo bạn, nó diễn ra tại Hà Nội.

truongvandung

 

Trong những ngày qua, liên tục có các cuộc tuần hành, nhất là ở miền Trung để bảo vệ môi trường, đòi đóng cửa Formosa.

Đàn Chim Việt tổng hợp

1 Phản hồi cho “Phản đối nhà cầm quyền phát gạo mốc cho dân”

 1. MÂY NGÀN says:

  GẠO MỐC

  Gạo trong kho để lâu phải mốc
  Huống chi là học thuyết trăm năm
  Khiến đời nhiều nỗi oái oăm
  Nên gì quá cũ đều cần vứt đi

  Đời là thế người đời là thế
  Phải tự do dân chủ mới nên
  Chớ như kiểu mãi độc tài
  Nuôi bầy sâu lớn dễ nào khác sao

  Vì người tốt trên đời khó kiếm
  Nên chi cần luật pháp nghiêm minh
  Tự do dân chủ thật tình
  Người gian cũng khó dễ ai xé rào

  Còn nếu kiểu tào lao xịt bợp
  Nói thì nhiều làm chẳng bao nhiêu
  Chỉ toàn ngôn ngữ tuyên truyền
  Bề ngoài hình thức dân càng kêu ca

  GIÓ NGÀN
  (15/9/16)

Phản hồi