WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dân VN phải sống. Phản đối dự án thép Formosa và Cà Ná!

Dự án thép Cà ná của tập đoàn Hoa Sen

Dự án thép Cà ná của tập đoàn Hoa Sen

Dự án thép Cà Ná, Ninh Thuận có quá nhiều dấu hiệu là còn thậm tệ hơn Formosa.

Không khó để nhận ra rằng, mục đích của nhà cầm quyền TQ, thông qua bàn tay bán nước của quan chức VN là để: biến bất kỳ mảnh đất nào, sông biển nào, ao hồ nào của VN cũng sẽ thành bãi thải của TQ. VN là nơi nhận tiêu thụ và chứa những chất thải công nghiệp độc hại thuộc vào hàng nhất thế giới, trá hình dưới dạng nhà máy sản xuất thép hay bất kỳ sản phẩm nào đó.

Thực tế đã cho chúng ta biết quá rõ rằng chở chất thải, chất độc đi đổ đi chôn cũng nhận được vô số tiền và quyền lợi, tương tự việc đi giết thuê vậy.

Đó là chưa kể đến việc những công trình nổi trên mặt đất, cái được gọi là nhà máy, là dự án…chỉ là những căn cứ quân sự trá hình của TQ.

Và cái khủng khiếp nhất chưa kể đến, là chúng tìm mọi cách để bần cùng hóa dân VN, giết mòn dân VN bằng môi trường độc hại, bệnh tật…Với quy mô lớn xẩy ra khắp cả nước, không thể chối cãi rằng đó là tiến trình diệt chủng người VN. Phần lớn người VN không hề nhận ra.

Người Campuchia, khi đang trong quá trình bị diệt chủng thì không hề nhận ra. Khi người TQ bị giết tới hơn 50 triệu người trong Cách mạng Văn hóa và Đại nhảy vọt bởi chính Đảng CS cầm quyền TQ, họ cũng không hề nhận ra. Tất cả đều bị kích động nhảy múa điên cuồng trong tiếng trống và tiếng kẻng lý tưởng cộng sản! Và thế là những kẻ diệt chủng tha hồ múa dao, súng lưỡi và rìu dưới những cái lưỡi dối trá bậc nhất thế giới.

Hãy chú ý rằng, thông tin và sự thật bị bưng bít và những cuộc giết người, dù mỗi thời một khác, nhưng đều được che đậy khéo léo bởi những lý do nhân đạo hoặc vì phát triển giả trá. Phần lớn người VN hiện nay cũng vậy. Ta đang ngồi trên lưỡi hái thần chết mà không biết hoặc có biết thì đã muộn.

Xin người VN hãy tỉnh táo, hãy theo dõi thông tin và hãy làm tất cả để bảo vệ mình, gia đình mình. Hãy ủng hộ những người dám đưa ra sự thật và dám đấu tranh vì các bạn.

Theo Facebook Võ Thị Hảo

Phản hồi