2 Phản hồi cho “Cháy nhà lòi mặt Chuột”

  1. Tèo em says:

    Cháy nhà lòi mặt Chuột……nhắt!Chuột bự chui vô bình lại rồi!

  2. Tèo anh says:

    Cháy nhà lòi mặt chuột…nhắc!

Leave a Reply to Tèo em