1 Phản hồi cho “Hình ảnh trước phiên tòa xử luật sư Cù Huy Hà Vũ ngày 4.4.2011”

  1. Nguyen Nguyet Anh says:

    Anh đã nói với em hàng triệu triệu lần rồi. Tự viết một bài để chư quần hùng thưởng lãm, đừng theo đóm ăn tàn… ý kiến, ý ruồi. Mâm nào cũng có em. Anh mệt lắm!

Phản hồi