WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những phản biện đầy sức nặng

(ảnh: Việt Hưng) - Dân Trí

(ảnh: Việt Hưng) – Dân Trí

Quốc hội trong nước đang bàn thảo để thông qua bản Hiến pháp 2013, tuân theo nghị quyết của cuộc họp thứ 8 khóa XI của Ban Chấp hành trung ương đảng CS.

Để giúp cho gần 500 đại biểu hiểu rõ hơn việc hệ trọng này, trước khi mỗi người bấm máy bỏ phiếu tán thành hay phản đối bản dự thảo đã được đảng hoàn thiện và thông qua trước, xin giới thiệu dưới đây một vài ý kiến được coi là nặng ký nhất của một số đảng viên lão thành có uy tín và trình độ từng có vị trí cao trong bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước.

Trước hết là ý kiến của ông Nguyễn Văn An, từng là ủy viên Bộ Chính trị, từng giữ 2 khóa trọng trách Chủ tịch Quốc hội. Theo Tuần tin tức ngày 20 tháng 9/ 2013, ông Nguyễn Văn An phát biểu : «Nhất thiết phải đưa Hiến pháp ra cho toàn dân phúc quyết, vì Quốc hội chưa từng được ai giao cho trọng trách thảo hiến pháp, và hiến pháp đầu tiên năm 1946 đã ghi rõ hiến pháp phải được đưa ra toàn dân phúc quyết ». Ông khẳng định nếu không làm vậy thì chế độ hiện nay là chế độ «đảng trị», nhân dân không thể chấp nhận. Ông cho rằng «hiện nay đất nước đã thống nhất, có hòa bình, không có gì trở ngại để thực hiện một cuộc toàn dân phúc quyết bản hiến pháp mới và thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý, thực hiện nguyên tắc của hiến pháp là quyền lực của đất nước thuộc về toàn dân ». Theo báo Pháp Luật từ ngày 20 tháng 5 năm 2010, ông Nguyễn Văn An cũng đã phát biểu rằng «chế độ hiện nay trên thực tế là chế độ làm vua tập thể, tập thể bộ chính trị nắm trọn quyền cai trị đất nước ».

Ông Trần Phương, hiện là giáo sư chính trị – kinh tế học, hiệu trưởng trường đai học dân lập Quản lý Kinh doanh Hà Nội, từng là phó thủ tướng, là ủy viên Trung ương đảng CS. Theo blog của Huỳnh Ngọc Chênh ngày 18 tháng 10 năm 2013, ông Trần Phương công khai góp ý vào các văn kiện dự thảo của đại hội XI rằng « chủ nghĩa Mác – Lênin là sai lầm cả về lý luận và thực tiễn, là nguy hại, phải dứt khoát từ bỏ khỏi các văn kiện của đảng và nhà nước». Ông còn nói rõ thêm rằng «ghi chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội trong hiến pháp không những là sai lầm mà còn là lừa dối, là bịp bợm, khi cả thế giới đã từ bỏ, chôn vùi những học thuyết sai lầm này rồi ». Xin nhớ giáo sư Trần Phương hiện là một giáo sư có uy tín với tuổi trẻ, sinh viên trong nước, 3 khóa là đại biểu quốc hội, là một tri thức nổi tiếng về tư duy độc lập.

Nhân vật thứ ba cần nhắc đến là ông Đặng Quốc Bảo, nổi tiếng về tư duy độc lập, từng là Trung tướng quân đội nhân dân, là Hiệu trưởng trường kỹ thuật quân sự, là Bí thứ thứ nhất Đoàn Thanh niên CS, là Trưởng ban Khoa giáo trung ương đảng. Theo blog của Lê Anh Hùng ngày 16 tháng 10 năm 2013, ông Đặng Quốc Bảo đã công khai phát biểu rằng : «Việt Nam ta cần ngăn chặn nguy cơ lớn nhất là tai họa bị bành trưóng từ phương Bắc, ta không khiêu khích Trung quốc, nhưng cần kết thân với các nước Đông Nam Á, thậm chí coi Đông Nam Á là tổ quốc thứ hai của ta, ta cần kết liên minh mọi mặt với Ấn Độ, Nhật Bản và cả Hoa Kỳ nữa, vì các nước ấy không có ý đồ gì nguy hiểm đối với ta». Ông Đặng Quốc Bảo là một diễn giả rất được thanh niên hâm mộ, có «ma lực» thu hút tuổi trẻ, nói rõ thêm rằng : «Tôi bị bệnh hiểm nghèo, không còn sống được lâu, phải nói lên sự thật, đảng CS cần từ bỏ chế độ toàn trị, thi đua cạnh tranh với các tổ chức chính trị khác của nhân dân, trả cho nhân dân các quyền tự do dân chủ ».

Thúc ép bằng được Quốc hội thông qua bản dự thảo mang tên Hiến Pháp 2013, quả thật Bộ Chính trị cố tình thủ tiêu quyền tham gia việc nước của toàn dân, thủ tiêu ngay bằng hành sử của mình điều cốt lõi lớn nhất trong hiến pháp là quyền lực của đất nước thuộc về nhân dân. Thái độ này diễn ra, đúng vào lúc bất lợi cho đảng toàn trị nhất, khi Diễn đàn Xã hội Dân sự được khai trương, khi sức ép của quốc tế về thực thi nhân quyền đang tăng, khi các chiến sỹ dân chủ tay không vũ khí tỏ rõ ý chí hiên ngang của những dũng sỹ ra trận, trình diện hàng ngũ đông đảo tự tin, gắn bó, bất khuất trước cường quyền phi lý.

Nếu có ai hỏi: điều gì là nổi bật nhất trong xã hội ta vào thời điểm cuối năm này? Xin thưa ngay : đó là hàng ngũ nhân dân đi đầu là tuổi trẻ hiên ngang đứng dậy đấu tranh đòi quyền sống có tự do và nhân phẩm, đang tận dụng thời cơ để phát triển cả về số lượng và chất lượng, với gia tốc chưa từng có, nhân việc bàn về hiến pháp mới , đang dồn nhóm lãnh đạo chủ quan, mê muội, mù quáng vì tham nhũng vào tình thế cô lập, tiến lui đều khó.

Blog Bùi Tín (VOA)

 

 

9 Phản hồi cho “Những phản biện đầy sức nặng”

 1. Trần Tưởng says:

  Trích :”Quốc hội trong nước đang bàn thảo để thông qua bản Hiến pháp 2013, tuân theo nghị quyết của cuộc họp thứ 8 khóa XI của Ban Chấp hành trung ương đảng CS.”

  Buồn thay cho caí Cuốc Hội của nước Xã Nghiã Việt Nam . Họp hành ,bàn thảo cũng phải “tuân ” theo
  nghị quyết của ban Chấp hành trung ương đảng CS.
  Thử hỏi cái Cuốc hội ,cuốc xẻng nầy có được cái quyền lực gì trong guồng máy cai trị cuả cộng sản ? .

 2. XIN THÊM says:

  Đúng vậy đấy ” hoai nguyen ” ạ ! Khi còn đang quyền cao chức trọng ăn trên ngồi trước, còn đang mải mê hút máu hút mủ người ta, tn nào dám mở mồm lên mà sủa càn để mà bị phang cho rập mõm à ? Chỉ khi nào bị đá đít, bị thất sủng mới ” phản tỉnh ” ra mà sủa vuốt đuôi . Hành động như vậy chẳng có kí-lô nào hết, nặng cái gì ??? .Các Cụ ta bảo là ” nói ngõ ngoài ”

 3. lethan says:

  Nguyễn Văn An phát biểu : «Nhất thiết phải đưa Hiến pháp ra cho toàn dân phúc quyết, vì Quốc hội chưa từng được ai giao cho trọng trách thảo hiến pháp, và hiến pháp đầu tiên năm 1946 đã ghi rõ hiến pháp phải được đưa ra toàn dân phúc quyết »- Trích .

  Nhất thiết phải đưa Nhà Nước Việt cộng ra cho toàn dân phúc quyết, vì Nhà Nước Việt cộng chưa từng được ai giao cho trọng trách cầm quyền cai trị, kể từ khi chúng cướp chính quyền từ tay ông Trần Trọng Kim năm 1945 .

 4. Haile says:

  Xin phép hỏi Ông Bùi-Tín. Những cựu đổng-chí của Ông, hầu hết khi “về vườn” mới có “Phản-biện+Sám-hối” Nội dung phản-ảnh nhận-thức của hầu hết các Vị nầy. Qua “Phản-biện và Sám-hối” có tích-cực và thuyết-phục đấy. Còn có gì cụ-thể tiếp nữa không ? Bằng hành-động, phản-tĩnh bản thân, trả thẻ đảng ….Nếu không. Phản-biện+Sám-hối của các Vị nầy chẵng những không nặng chút nào. Mà còn có tội thêm với Tổ-Quốc Nhân-Dân. Đã biết mình sai, mà không sữa sai bằng hành-động cụ-thể.

 5. Tudo.com says:

  Người CS có truyền thống: khi còn ăn chia được thì ngậm Miệng lại ăn. Khi không còn quyền lực để hốt, để ăn nữa thì lên tiếng ” phản biện “, lên tiếng ” yêu nước “!
  Quá nhiều người ” phản biện ” không nhớ hết, chỉ kể tiêu biểu là đại tướng…cầm quần Chị em ta.

  Quí vị và các đồng chí nhất trí ?

 6. nguyen ha says:

  Người Hồi giáo có cái lễ “tự đập vào mình’”,lấy roi tự đập vào thân thể,cho đến chảy máu,nhưng chẳng có ai chết! Gọi là để nhớ đến Dấng tiên tri có lần chịu nhục hình! Phản biện của Quốc Hội VN cũng going như vậy.
  Tay làm thân chịu,cái miệng làm khổ cái thân..v..v và vv Đó là hình thái của các vị Đại biểu QH CHXHCNVN,
  Lý do giản đơn,một người làm năm bảy chưc vu,vừa đá bóng ,vừa thổi còi.Vừa tạo ra tội Ác,thĩ cũng vừa sau đó lên án tôi ác.Vì thế có kẻ nói: Quốc Hội nói cho sướng miệng.Nói vô tội vạ! Nói lấy được! Nói để chứng tỏ ;Ta đây cũng có Dân chủ. Nói cho cùng, thì tất cả đều con cháu của Vủ-như-Cẩn!(vẩn như củ!). Chỉ khi nào dẹp bỏ cái trò hề lố-bịch nầy,thì con dân VN mới ngẩng đầu lên được.

 7. VN quê hương tôi says:

  Tin buồn Việt Nam
  Chín mươi triệu dân Việt Nam đã mất nước vào tay Trung cộng do bàn tay cộng sản.Tám mươi sáu triệu dân Việt Nam trong nước sẽ tiếp tục chết vì thuốc độc Trung cộng, vì ung thư do chúng gây ra cho người nước Việt. Số phận người Việt Nam trong nước ai nấy đều có phần đã định cho mình, người dân và đảng viên cộng sản.

  Về phía người dân lao động, dân số người đói khổ, bệnh tật, ung thư ở thành thị đang tăng nhanh. Mức độ đói khổ, đời sống con người trong xã hội sẽ lên đến đỉnh dật dờ như người dân Bắc Hàn.

  Đảng viên cộng sản tuy giàu có do từ những hành vi trộm cắp, nhũng lạm, bất lương với đồng bào nhưng không ai trong số những kẻ này tránh khỏi những cơn dịch liên tiếp sẽ lan tràn Việt Nam, những cơn dịch có nguồn gốc từ Trung cộng.

  Đồng lúc với căn bệnh ung thư có nguồn gốc từ những hóa chất Trung cộng cố tình tuôn vào đầu độc dân Việt Nam khắp hang cùng ngỏ hẻm, những chứng bệnh mà trước đây Việt Nam chưa từng có tên gọi theo thời gian xuất hiện, sẽ lan tràn càng lúc càng nhiều vào Việt Nam!

  Số lượng đảng viên cộng sản sẽ bị Trung cộng trừng trị bằng nhiều lý do khác nhau sẽ càng lúc càng đông theo với ý đồ thúc bách Trung cộng phải sát nhập Việt Nam vào quyền cai trị của nó càng sớm càng tốt.

  Dân số Việt Nam các thế hệ từ năm mươi tuổi trở lên sẽ chết sớm hơn rất nhiều. Tuổi thọ người gìa Việt Nam đang giảm đáng kể, sự giảm sút này càng lúc càng mạnh.

  Các thế hệ từ ba mươi tuổi trở xuống không ai còn nhìn thấy được ngày mai.

  Lẽ ra người nước Việt Nam đã có cơ hội thoát ra khỏi được sự cai trị của Trung cộng đã từ nhiều năm trước. Nhưng do cách sống, thái độ sống của người Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước đã giúp Trung cộng thành công trong việc áp đặt sự cai trị của nó lên cả nước Việt Nam như mọi người đang thấy hôm nay.

  Dưới chế độ cộng sản, tinh thần dân tộc trong con người Việt Nam quá yếu ớt. Tính tự cao tự đại cá nhân phát triển không kiềm chế. Chỉ biết có cá nhân vun quén. Cách sống ích kỷ quá mạnh, chỉ biết có cá nhân là căn tính của người Việt Nam. Tự mãn, tinh thần tự bằng lòng luôn luôn đeo đẳng con người Việt Nam đời này sang đời khác. Học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đã qua là điều hiếm hoi của người nước Việt Nam thời kỳ cộng sản

  Người trong nước, kể cả ngoài nước không hiểu, không muốn hiểu giá trị của tinh thần đoàn kết cộng đồng, không có tinh thần hợp tác, cộng đồng sinh hoạt, ngược lại, sự ưa thích cá nhân làm sao cho giàu có, sống sao cho sang trọng – điều vô cùng phù phiếm trong thân phận của người Việt Nam – vẫn tồn tại ở mọi nơi, mọi lúc, trong và ngoài nước!

  Người Việt Nam không có nhiều người lắm ý thức được cái nhục của quốc gia, cái nhục của người bị mất nước. Tất cả những nguyên nhân này đã đưa dẫn nước Việt Nam vào cơn ác mộng hôm nay.
  Nếu không có lực nào từ bên ngoài làm thay đổi cục diện Việt Nam. Người Việt Nam, trông chờ ở tính tự lực tự cường của Việt Nam, nước Việt Nam đến đây coi như đã hết. Nay đang là những ngày hấp hối cuối cùng của nước Việt Nam, người Việt Nam dưới sự cai trị của cộng sản, một lũ dốt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

  Việt Nam không có một ai thực sự là cộng sản. Việt Nam thực sự không có ai là cộng sản dù chỉ một người. Tất cả đều do ngu dốt, tham lam, thoạt tiên là chạy theo cộng sản quốc tế – những tên ăn cướp quốc tế khoác áo chính trị – Hôm nay đây, theo cộng sản cốt chỉ để kiếm chức tước rỗng tuếch, chạy theo cộng sản mục đích chính chỉ để kiếm miếng ăn mà thành cộng sản!

  Việt Nam không phải là một cơ thể hấp hối. Nội lực của tổng dân số Việt Nam rất mạnh, mạnh gấp mấy mươi lần đảng cướp cộng sản, nhưng khi con người của đất nước bằng lòng chịu sống trong tay những thành phần ngu dốt cộng sản, không phải chỉ người dân chân lấm tay bùn, mà cả những thành phần thực sự có học cũng bằng lòng chịu nằm yên trong tay bọn lưu manh, ngu dốt, thì dân số Việt Nam dù có đông đảo, vẫn chỉ là một nắm cát rời.

  Việt Nam khác nào một cơ thể sống mà không còn ý chí, lại ốm đói, tật bệnh dồn dập vì chế độ cộng sản thì cơ thế ấy đã không còn điều kiện để sống trên đường dài.

  Trước khi những ai có kiến mạnh mẽ phản bác, hãy tìm hiểu, tìm hiểu thật kỹ lại điều kiện tâm trí của người Việt Nam chung quanh mình, trong nước, ngoài nước rồi hãy lên tiếng cũng không muộn.

  Chỉ tội nghiệp những bạn trẻ Việt Nam và những ai đang hy sinh thân mình để thắp lên những tia lửa nhỏ dưới trời đêm mênh mông của Việt Nam. Cầu xin Thượng đế tuôn đổ thật nhiều ơn lành của Ngài lên các bạn. Cầu xin Ngài luôn luôn che chở và bão vệ các bạn trong mọi lúc, mọi nơi.

  Cầu xin Thượng Đế đoái thương cho dân tộc Việt Nam đã chết chóc, quá nhiều khốn khổ, lầm than vì họa cộng sản!

  Số phận của nước Việt Nam, con người Việt Nam có thay đổi được hay không là do thái độ của những thế hệ trẻ Việt Nam khắp nước. Khi các thế hệ này sống dậy, quyết đứng dậy để được làm người thì nước Việt Nam, người Việt Nam sẽ còn. Khi những thế hệ trẻ này bằng lòng yên lặng chết với số phận mà đảng cộng sản bán nước áp đặt cho họ, nước Việt Nam, người Việt Nam phải chết cái chết đau thương vì cả Trung cộng lẫn Việt cộng!

 8. hoai nguyen says:

  Cám ơn các ông nguyễn văn an , trần phương , đặng quốc bảo đã có những phản biện đúng , tuy nhiên , giá các ông có những lới nói này ngay từ khi các ông còn nắm giữ những chức vụ cao ngày xưa thì tốt hơn biết bao , bây giờ , khi không còn gì để mất , các ông mới dám nói để lương tâm các ông đỡ bị cắn rứt thì có lẽ hơi muôn ! Tôi sẽ không ngạc nhiên khi nguyễn phú trọng , nguyễn tấn dũng …… sau khi về hưu cũng sẽ có những lời phát biểu tương tự !

  • Lãng Du says:

   Cái này gọi là: Con chim sắp chết cất lời bi ai, người sắp chết nói lời nói thật…

   Khi còn tại vị thì bố thằng nào nói..
   Khi về nhà đuổi gà cho mẹ đĩ thì mới…(đéo còn gì để mất) lên tiếng..
   Thế thì xơ múi mẹ gì nữa chứ..

   Thí dụ như vị thánh vừa ngỏm củ tỏi kia…lên tiếng bồ xít bồ hung gì gì đó…rốt cuộc ra sao? Bồ xít vẫn là bồ xít…

   Các vị làm gì thì làm khi còn quyền hành…Lúc xuống ngựa thì làm ơn đóng cái loa lại giùm.
   Em nghe hoài…ớn lắm rùi

Leave a Reply to lethan