WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thông báo của Mạng Lưới Blogger v/v VN trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

humanright-dayNgày 14 Tháng 11, Năm 2013

Với thể thức chọn 4 chỉ loại 1 trong 5 ứng viên của khu vực châu Á, các quốc gia Việt Nam, Trung Quốc, Maldives và Saudi Arabia đã trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) nhiệm kỳ 2014-2016. Trước đó, việc Jordan rút tên khỏi danh sách ứng viên đã mở đường cho 4 quốc gia kể trên đắc cử một cách đương nhiên và không có cạnh tranh.

Theo nghị quyết 60/251 của UNHRC, với vai trò thành viên, quốc gia Việt Nam trong đó bao gồm cả chính quyền lẫn hơn 90 triệu công dân phải có nghĩa vụ gìn giữ những giá trị nền tảng cao nhất trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền cũng như tôn trọng những điều khoản mà Việt Nam đã tự nguyện cam kết. Nghĩa vụ này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh xác nhận sau khi Việt Nam đắc cử vào UNHRC: “Thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia là thành viên Hội đồng Nhân quyền và thành viên Liệp Hiệp Quốc”.

Trước sự kiện này, Mạng Lưới Blogger Việt Nam cho rằng:

Để thật sự xứng đáng là một thành viên của UNHRC, Việt Nam phải thực hiện những nghĩa vụ và cam kết này bằng những hành động cụ thể và không chỉ dừng lại ở những tuyên bố của một số quan chức chính phủ. Cụ thể là Việt Nam phải:

1. Đồng ý với 7 yêu cầu từ Liên Hiệp Quốc – nhưng chưa được đáp ứng bởi chính phủ Việt Nam – để Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn đến Việt Nam điều tra những tố giác vi phạm nhân quyền.

2. Chấm dứt mọi hành vi tra tấn, trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm đối với mọi công dân Việt Nam như đã ký kết vào Công ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc vào ngày 7 tháng 11 năm 2013.

3. Trả tự do cho những công dân đang bị giam giữ chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận và các quyền con người khác dựa trên những nền tảng giá trị, tiêu chuẩn phổ quát từ các công ước của Liên Hiệp Quốc.

4. Hủy bỏ những điều luật có nội dung mơ hồ và bị diễn giải tùy tiện như Điều 258, Bộ luật Hình sự với nội dung: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…”

5. Chấm dứt tình trạng độc quyền trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, đảm bảo quyền tự do thành lập các cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản của mọi cá nhân, tổ chức, gỡ bỏ tường lửa ngăn chặn sự truy cập của người sử dụng vào các trang mạng xã hội, đồng thời chấm dứt hiệu lực của Nghị đinh 72/2013/NĐ-CP với các nội dung siết chặt tự do biểu đạt và thông tin trên mạng.

Trong vị trí và vai trò của những công dân tự do và với quan niệm Việt Nam trở thành thành viên của UNHRC đồng nghĩa với “đất nước Việt Nam với tất cả hơn 90 triệu công dân Việt Nam” trở thành thành viên của UNHRC, Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) sẽ tham gia, đóng góp vào việc gìn giữ những giá trị nền tảng cao nhất trong việc đẩy mạnh và bảo vệ nhân quyền cũng như tôn trọng những điều khoản mà Việt Nam đã tự nguyện cam kết. Cụ thể là MLBVN sẽ khởi xướng và kêu gọi sự tham gia của mọi tầng lớp công dân Việt Nam cùng nhau:

1. Xuống đường công khai phổ biến các văn bản về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, cụ thể là Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công Ước Chống Tra Tấn và các văn bản khác có liên quan.

2. Công khai tổ chức những buổi trao đổi hoặc cổ súy nhân quyền dưới nhiều hình thức như thảo luận nơi công cộng, dã ngoại, cà phê tuổi trẻ, đi bộ / lái xe đạp vì nhân quyền.

3. Cử đại diện đến các văn phòng của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói riêng và tổ chức Liên Hiệp Quốc nói chung để đệ trình về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và những đề nghị, yêu cầu cải tiến để nhân dân Việt Nam thật sự được hưởng những quyền làm người phổ quát và đất nước Việt Nam thực sự xứng đáng là một thành viên của UNHRC.

4. Phối hợp với nhiều tổ chức, cá nhân để xúc tiến xây dựng một cơ sở dữ liệu trực tuyến nhằm lưu trữ những vi phạm nhân quyền của Việt Nam để các tổ chức, cá nhân quan tâm (bao gồm cả các cơ quan chính phủ) dễ dàng tham khảo nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, đồng thời làm tròn nghĩa vụ và cam kết của một thành viên trong Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

5. Công khai và chính thức ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam vào ngày 10 tháng 12 – Ngày Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc khởi xướng.

© Mạng Lưới Blogger Việt Nam

tuyenbo258.blogspot.com

tuyenbo258@gmail.com

Nguồn: tuyenbo258

5 Phản hồi cho “Thông báo của Mạng Lưới Blogger v/v VN trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ”

 1. Haile says:

  Dấn thân vào với Nhân-quyền.
  Hàng-Thần chiếu-cố phận mình láo-lơ !
  Hết thời ngụy-luận lập-lờ trắng đen !
  Bây giồ váng đã đóng thuyền.
  Đành theo đúng nghĩa Nhân-quyền thế gian.
  Toàn Dân. Toàn Quân. Toàn Đảng , Sẽ sẵn-sàng : Toàn quốc xuống đường biểu-tình, ủng-hộ Việt cọng thực-hiện Nhân-quyền tại Việt-Nam, đúng nghĩa như Nhân-quyền Quốc-tế quy-định. Do Việt cọng đã nhận-thức đúng, nên đã tự-nguyện “Dấn thân”.
  ” Đã mang sự nghiệp toàn Dân. Thì đừng né tránh Nhân-dân biểu-tính”

 2. Austin Pham says:

  Quá đúng! Toàn dân hãy ăn mừng sự kiện nước CHXHCHVN vào hội đồng nhân quyền bằng tham gia vào các tổ chức…đòi nhân quyền, biểu tình giúp dân oan, công khai chất vấn chính phủ, đòi hỏi đám “độc tài” trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm.
  Cám ơn LHQ chơi đòn độc quá! Nghe loáng thoáng đâu đây có tiếng…địt đíu vang trời mà không biết của ai?

 3. Tuổi trẻ VN phải nhớ says:

  Việt Minh Vận Động cho Việt Nam làm Chư Hầu Trung Quốc

  Tờ nhật báo Tiếng Dội số 462, năm thứ 3, đề ngày Thứ Sáu 24, Aug 1951, Âm lịch 22 tháng Bảy (Thiếu) năm Tân Mão, giá bán 1 đồng, của Chủ nhiệm Trần Chí Thành tự Trần Tấn Quốc, Tòa soạn, Quản lý 216 Đ. Gia Long, Saigon, có bài mang tựa đề “Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc”, cho in nguyên văn một tờ truyền đơn do Trường Chinh ký như sau:
  Số báo Tiếng Dội số 462 này hiện có một bản nằm trong Thư Viện tiếng Việt thuộc Bảo Tàng Viện Anh Quốc
  (British Museum – London).

  ỦY BAN HÀNH CHÁNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM THỨ VII
  TỔNG THƯ KÝ ÐẢNG LAO ÐỘNG VN
  SỐ: 284/ LÐ ÐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

  (Trường Chinh người có đầu hói đứng trước bên phải)
  Hỡi đồng bào thân mến!

  Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào!
  Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mủi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên
  thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế ?
  Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối âu tây ấy – một cách viết rõ ràng có mau thật đấy
  - và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc.
  Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta – mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà
  nhìn nhận như thế – có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không?
  Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo! Có thế thôi! Hỡi đồng bào yêu mến !
  Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Ðế quốc phương Tây đem qua xứ ta! Ta hãy bỏ nhà bảo sinh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tàu danh tiếng khắp cả hoàn cầu.
  Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi
  nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa hoc, phát minh
  v.v. …
  Ta hãy quét sạch lủ “trí thức” đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân!
  Chúc “Tổng phản công” và “Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân”.

  Trường Chinh
  Tổng thư ký đảng Lao Ðộng.

 4. Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam says:

  Việt Nam ta có hai mục tiêu cần giải quyết:

  1- Nhân quyền bị chà đạp

  2- Đất nước đang bị Trung cộng nô lệ

  Cả hai mục tiêu đều có cùng nguyên nhân: Chế độ cộng sản!

  Cuộc tranh đấu của nhân dân ta có hai con đường song song:

  1- Chiến đấu trực tiếp với đảng cộng sản để ra khỏi cảnh nô lệ của Trung cộng vì chính đảng cộng sản là cánh tay của Trung cộng đang kềm kẹp và cai trị nhân dân Việt Nam cho Trung cộng!

  2- Tranh đấu để nhân quyền của mỗi người Việt Nam không bị chà đạp…

  Việt Nam nay đã chính thức là thành viên của Hội Đồng Bão Vệ Nhân Quyền của LHQ. Văn phòng Bão Vệ Nhân Quyền của LHQ sẽ vào Việt Nam và làm việc thường trực ở Việt Nam. Sẽ có những chương trình huấn luyện cho các nhóm bão vệ nhân quyền địa phương, Việt Nam.

  1- Sự giúp đỡ quốc tế về mặt nhân quyền đã đến với Việt Nam.

  2- Chế độ Dân Chủ – Tự Do là mục tiêu chính mà toàn dân ta cần đạt cho được

  Chúng ta hãy nói thẳng là Việt Nam cần có bầu cử tự do. Các cuộc bầu cử cần có quốc tế giám sát, hổ trợ là mục tiêu chính mà cuộc chiến đấu của toàn dân ta phải đạt cho được.

  Thành công trong mục tiêu này là toàn dân ta đã đạt được khát vọng nuôi dưỡng từ những ngày tranh đấu giành độc lập từ tay người Pháp đã có trước ngày có đảng cộng sản xuất hiện ở Việt Nam. Đây là khát vọng mà cả dân tộc đã nuôi dưỡng từ cả thế kỹ nay.

  Với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế về mặt nhân quyền, mọi cộng đồng sắc tộc, mọi đoàn thể độc lập, mọi cộng đồng tôn giáo, mọi đồng bào Việt Nam thuộc mọi thành phần xã hội, mỗi người hãy góp một bàn tay, một tiếng nói. Cả nước đều mạnh mẽ nói chung một tiếng nói, dồn mọi nổ lực vào một mục tiêu chung:

  1- Tự Do- Dân chủ- Nhân Quyền cho Việt Nam

  2- Tự Do- Dân Chủ – Nhân Quyền cho toàn thể đồng bào Việt Nam mọi sắc tộc và không có bất cứ sự phân biệt nào.

  ĐỒNG BÀO, ANH CHỊ EM TOÀN QUỐC HÃY DỒN MỌI NỔ LỰC THỨC TỈNH ĐỒNG BÀO TA TOÀN QUỐC VỀ TÌNH TRẠNG LÂM NGUY CỦA NƯỚC NHÀ.

 5. Phan Huy says:

  Những Chiến Sĩ Bloggers

  Những ánh lửa bloggers vừa loé sáng
  Tụ vào nhau thành ngọn lửa quê hương
  Xua bóng đen dày đặc của đêm trường
  Ngót thế kỷ phủ trùm trên đất nước.

  Trăm năm trước một bọn người phản phúc
  Đã rước về một chủ nghĩa phi nhân
  Và dựng lên một cái đảng bạo tàn
  Đầy thú tính mệnh danh là Cộng sản.

  Một cái đảng ngoại lai và vong bản
  Làm tay sai cho quốc tế Trung Xô
  Chuyên đánh thuê nhằm phục vụ ý đồ
  Nô lệ hoá nhân dân toàn thế giớii.

  Kể từ đó non sông chìm biển máu
  Máu hận thù giai cấp giữa người dân
  Máu anh em Nam Bắc nỡ tương tàn
  Đảng lớn mạnh trên máu xương đồng loại.

  Đảng trân tráo tự phong quyền lãnh đạo
  Và ngông cuồng đòi trị nước muôn năm
  Hiện nguyên hình một đảng cướp nhân dân
  Vung búa lia liềm tác oai tác quái.

  Người dân xót xa rụng rời kinh hãi
  Mới hay mình bị gạt mấy mươi năm
  Nọc độc Lê nin đã ngấm vào thân
  Bùa ngãi Cộng sản đã ăn vào thịt.

  Tài nguyên núi sông khô cằn cạn kiệt
  Khí lực nhân dân khánh tận suy tàn
  Bởi chủ trương vô sản hoá toàn dân
  Thu tóm hết vào lòng tham của đảng.

  Bon đảng viên- nay những trùm tư bản
  Vốn xuất thân phường đá cá lăn dưa
  Thiến chó, đâm heo, thất học, a dua
  Ngất ngưỡng trên ngai, quyền cao chức trọng.

  Một chế độ dựng lên trên nòng súng
  Và trưởng thành trong dối trá gian manh
  Bám quyền uy bằng khủng bố bạo hành
  Biến đất nước thành nhà tù vĩ đại.

  Nhưng tuổi trẻ vẫn không hề sợ hãi
  Đang vùng lên đối mặt đảng côn đồ
  Và hôm nay những chiến sĩ bloggers
  Đã dũng cảm lao vào đường cứu nước.

  http://fdfvn.wordpress.com

Leave a Reply to Austin Pham