|

Nguyễn Trọng Vĩnh: Đổi mới tư duy cho đất nước tiến lên

naotrang

I. Vì ai nên nỗi

Đọc bài viết của giáo sư, tiến sĩ Trần Đình Bá về “Tứ đại Vi Na” và những thất thoát do họ gây ra, nợ nần khổng lồ của nhà nước cùng sự công bố của vụ trưởng Trần Ngọc Thành, tôi vô cùng sót sa và oán hận. Chắc rằng những công dân lương thiện mà biết được cũng có tâm trạng như tôi.

Do thất thoát, lãng phí, tham ô hàng chục, hàng trăm tỷ đô la, tài chính nhà nước thiếu hụt, tất phải lạm phát làm cho giá mọi thứ nhu cầu thiết yếu của dân tăng, từ xăng dầu, điện, nước, học phí, viện phí, thuốc men, cho đến con cá lá rau cũng tăng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhất là công nhân, dân nghèo đời sống càng chật vật.

Do tài chính thiếu hụt, không có tiền tăng lương cho công nhân viên chức, giáo viên để họ đủ nuôi sống gia đình, nên nhiều người phải xoay sở một cách bất chính; không có tiền xây thêm trường học, học sinh phải học ba ca, không có tiền xây thêm bệnh viện, khiến bệnh nhân phải nằm 2,3 người một gường; không có tiền đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; không có tiền tăng ngân sách quốc phòng, để trang bị cần thiết tạm đủ khả năng bảo vệ độc lập chủ quyền, nên bị “người ta” lấn át. Do thiết hụt tài chính lại tăng vay nợ nước ngoài, nợ cũ nợ mới chồng chất để gánh nặng cho cháu chắt phải trả bao giờ cho hết trong khi tài nguyên khoáng sản các loại móc lên bán hết, còn đâu phần cho các thế hệ mai sau. Những thất thoát kinh khủng mà “Tứ đại Vi Na” gây ra do mua sắm đồ phế thải, do làm ăn thua lỗ, do tham ô, tất nhiên các giám đốc, các tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm lớn hơn phải là Chính phủ, Thủ tướng là cấp trên trực tiếp quản lý và chỉ đạo các Tập đoàn kinh tế nhà nước. Chả lẽ những sự việc rất to như mua “ụ nổi sắt vụn”, tàu nát, xây hơn 200 cảng biển, 63 sân bay quá nhiều không cần thiết v.v… mà Thủ tướng không biết hoặc biết mà dung dưỡng, hoặc có những uẩn khúc, khuất tất gì bên trong mà không dám công khai xử lý và không dám công khai nhận trách nhiệm.

Nhưng xét đến cùng thì trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Đảng, bởi vì Đảng lãnh đạo toàn diện, lãnh đạo chính quyền, kể cả ký thay chính quyền trong hoạt động đối ngoại, các chức danh chính quyền từ dưới lên đều do cấp ủy Đảng bố chí, Thủ tướng cũng do lãnh đạo Đảng quyết định. Quốc hội bầu chỉ là hình thức. Một Thủ tướng yếu kém, không có tâm, có tầm mà lãnh đạo vẫn để cho quyền điều hành, cộng với những chủ trương sai lầm của lãnh đạo nên kinh tế sa sút, tụt hậu, chính trị lệ thuộc, xã hội hỗn loạn, văn hóa đạo đức suy đồi, dân nghèo nước yếu.

II. Đổi mới tư duy để đất nước tiến lên

1. Trước hết cần có một Hiến pháp thật sự dân chủ, bảo đảm mọi quyền tự do chính đáng của công dân đã ghi trong Hiến pháp, đúng tinh thần dân làm chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dânnhư lâu nay văn kiện thường nêu. Hiến pháp phải đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết và phù hợp với trào lưu văn minh, tiến bộ của thế giới đương đại trong đó có tam quyền phân lập. Có thế mới động viên được tinh thần phấn khởi của toàn dân, phát huy được mọi năng lực, sáng tạo vào công cuộc xây dựng đất nước, không phải như dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 như hiện nay theo chỉ thị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp được Quốc hội thông qua.

2. Lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, không cần nói “theo chủ nghĩa Mác – Lê nin” nữa. Biết rằng Mác, Lê nin là những nhà uyên bác, những đầu óc lớn đáng kính, nhưng các vị cũng có những chỗ sai, không phù hợp với thực tế. Vả lại những ý gì của Mác, của Lê nin mà thích hợp với nước ta thì đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu, cũng như Người đã tiếp thu những gì là văn minh khoa học, tiến bộ của thế giới. Người cũng đã nghiên cứu tiếp thụ những cái đúng cái hay của đạo Phật, đạo Thiên chúa, của Khổng Tử, của Tôn Trung Sơn. Vậy làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ rồi.

3. Mục tiêu: Xây dựng nước ta dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh như nghị quyết Đảng đã từng nêu là thích hợp. Được thế thì nhân dân hạnh phúc rồi. Không nêu xây dựng chủ nghĩa xã hội nữa. Mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu Stalin, trái ngược với thực tế cuộc sống đã tan rã, sụp đổ rồi. Các nước vẫn còn bám theo mô hình ấy như Cu Ba, Việt Nam, Triều Tiên thì đều nghèo, thậm chí đói (như Triều Tiên), trừ TQ. Từ khi ông Đặng Tiểu Bình nêu: “Mèo trắng, mèo đen, mèo nào bắt được chuột là mèo tốt” thì TQ đã rẽ theo con đường phi XHCN rồi và tiến nhanh. Mặc dầu đến nay, họ vẫn nêu “Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc TQ” là nói để mà nói thôi, thực tế thì xã hội TQ hiện tại là xã hội tư bản chưa hoàn chỉnh do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Việt Nam ta mang tên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và vẫn nói xây dựng chủ nghĩa xã hội, vậy theo mô hình nào, tiêu chí ra sao, chưa ai nêu ra. Trong nước ta hiện nay, cái gì là xã hội chủ nghĩa không ai chỉ ra được, đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói “Đến hết thế kỷ này, cũng chưa hoàn thành được chủ nghĩa xã hội”. Cái mà gần 100 năm nữa chưa biết ra thế nào có phải là ảo tưởng không? Lại nói “Định hướng xã hội chủ nghĩa” là định hướng theo cái vô hình ư, thật mơ hồ. Vậy nên thôi nói xây dựng chủ nghĩa xã hội để khỏi tự bó buộc mình và dễ hòa đồng với thế giới. Nên giải thể hoặc cổ phần hóa các Tập đoàn kinh tế nhà nước, không giao cho nó vai trò chủ đạo nền kinh tế và nó cũng không có khả năng chủ đạo.

4. Lãnh đạo khác với Đảng trị. Không nên mọi việc đều do Bộ Chính trị quyết định một cách chủ quan, độc đoán. Phải thực hiện dân chủ, tôn trọng các quyền tự do của công dân được ghi trong Hiến pháp; phải đồng hành với dân, lắng nghe ý kiến của dân, của các chuyên gia, các nhà kinh tế giỏi trong, ngoài nước trong đó có ý kiến của ông Lý Quang Diệu; lắng nghe những ý kiến tâm huyết của những nhà trí thức chân chính, những ý kiến xây dựng của các nhân sĩ ngoài Đảng, của các Đảng viên lão thành trung thực, nói thẳng nói thật. Không nên đàn áp những người có ý kiến bất đồng, những người đấu tranh cho độc lập chủ quyền của Tổ quốc. Bộ Chính trị không nên tự cho mình là giỏi giang, sáng suốt nhất nước (thực tế không phải như vậy), mà phải quý trọng thu hút hiền tài. Những cái ghế, cái ngai không phải là quan trọng mà những người nào làm được cho Tổ quốc cường thịnh mới là quan trọng nhất.

5. Quan trọng hơn hết là phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường vốn có của dân tộc ta. Tự lực, tự cường phải xây dựng và phát triển nội lực, nội lực chính là lòng dân và sức dân. Gắn bó với dân, dựa vào dân thì sẽ có tất cả. Từ các triều đại phong kiến đánh bại được quân xâm lược phương Bắc, giữ được nước cũng là nhờ có sức mạnh của dân, Cách mạng tháng 8 giành lại được độc lập, xây dựng được chính quyền cũng là nhờ được sức mạnh của hàng vạn, hàng triệu dân (vũ khí bấy giờ không đáng kể). Tất nhiên cần có vua sáng, tôi hiền, có lãnh đạo kiệt xuất, tướng lĩnh tài ba biết động viên và phát huy sức mạnh toàn dân. Hiện nay, do yếu kém không tạo được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc thành ra lệ thuộc. Cái gì giới cầm quyền TQ đề xuất vì lợi ích của họ đều phải chấp nhận, cái gì TQ không muốn đều không dám làm. Thế thì tinh thần độc lập tự chủ ở đâu? Tại sao không làm được như Miến Điện?

Ta đã đề ra chính sách ngoại giao “Đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, không can thiệp vào nội bộ của nhau” là rất đúng. Vậy cần phát triển quan hệ thân thiện, bình đẳng, cân bằng với các nước lớn, Mỹ cũng như TQ, không ngả theo bên nào. Đối với những vấn đề thuộc lợi ích quốc gia của ta, ta cứ hành xử theo tình thần độc lập tự chủ, không việc gì phải e ngại ai.

Theo Diễn Đàn Dân Sự

16 Phản hồi cho “Nguyễn Trọng Vĩnh: Đổi mới tư duy cho đất nước tiến lên”

 1. nguenha says:

  cái chuyện lạ cho những CB CS trong nước, ai cũng thấy ăn cướp là cái tội,thế nhưng lại ủng hộ thằng- gây ra- tội- ăn -cướp (thằng -ăn cướp).! Kêu gọi Đổi-mới tư-duy mà lại” theo Tư-tưởng HCM”! như vậy,hóa ra
  chê ăn-cướp mà lại kết than với Ăn-cướp! Vì sao vậy?? Ai là người Miền Trung ,một thuở đả từng nghe câu nói Dân gian ” Bác thằng bần” nói rỏ ra Bác của những thằng Vô-học! Bác của NTrV! Vì thế chỉ khi nào vất thẻ Đảng và nói Đảng bây giờ không còn là của tôi nửa (Trần Độ),thì khi đó tiếng nói mới that sự là của người Lương thiện!!

 2. Trí Phèo says:

  Trước đây thấy cụ Đặng Văn Âu coi thường Nguyễn Trọng Vĩnh quá sức, cứ nghĩ là cụ Âu hơi cường điệu. Nay lần đầu tiên đọc sáng tác của Nguyễn Trọng Vĩnh, thấy ông kêu gào “đổi mới tư duy” bằng cách đem đống rác với một xác chết hôi thối ra xào xáo lại thì mới biết cụ Đặng Văn Âu khá tự chế.

 3. N VIỆT TẠI ÚC says:

  Nếu bỏ đi hai mấy miếng tạ (hình trên),tôi đoan chắc bộ óc ông Vĩnh sẽ co hai chân lại rồi lơ lửng trong không khí vì quá rỗng và khô chả có gì bên trong cả, thế mà cũng tướng với tá, rõ khổ! Đàn Chim Việt rõ thâm, khiếp!

 4. Trúc Bạch says:

  Lại cũng cái món “tư tưởng Hồ Chí Minh” vừa thiu lại vừa thối ….rữa ?

  Hồ Chí Minh từng thú nhận rằng – mình “đếch” có tư tưởng gì ngoài những điều mà Mao Trạch Đông và Xít Ta Lin đã nói…cho nên cương lĩnh của đảng và hiến pháp của nhà nước … (lúc Hồ còn sống) đã viết rõ rằng là : Lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam cho mọi hành động !….

  Vậy thì “tư tưởng Hồ Chí Minh” là cái….đek gì ?

  Xin các ông bà “não thành” đừng nhét vào mồm Hồ Chí Minh những gì ông ấy không nói ! Đó chính là sự tôn trọng tối thiểu đối với người đã chết .

  Tội nghiệp Hồ Chí Minh ,

  Lúc chết muốn được thiêu, chúng nó…éo thiêu ! Chúng mang phơi xác.

  Chúng nó còn cậy mồm rồi tọng vào những điều mà lúc sống ông không hề nói !

  Quả báo chăng ??

 5. BUILAN says:

  TÔi thú thật
  Đọc mà chã hiểu Ông NTV : Đỏi mới tu duy !!! Ở chỗ nào ??

  Chỉ “nắm bắt ” được có mỗi một chút

  ” Nhưng xét đến cùng thì trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Đảng, bởi vì Đảng lãnh đạo toàn diện, lãnh đạo chính quyền, kể cả ký thay chính quyền trong hoạt động đối ngoại, các chức danh chính quyền từ dưới lên đều do cấp ủy Đảng bố chí, Thủ tướng cũng do lãnh đạo Đảng quyết định. Quốc hội bầu chỉ là hình thức. Một Thủ tướng yếu kém, không có tâm, có tầm mà lãnh đạo vẫn để cho quyền điều hành, cộng với những chủ trương sai lầm của lãnh đạo nên kinh tế sa sút, tụt hậu, chính trị lệ thuộc, xã hội hỗn loạn, văn hóa đạo đức suy đồi, dân nghèo nước yếu.

  Vậy xin thưa VĂN HÓA – GIÁO DUC, ĐẠO ĐỨC loại như thế nầy… có thuộc về ĐẢNG/ HCM không nhĩ ??? Là nghiã mằng răng nhĩ ???? THẦY CHẠY !!

  VĨNH says
  ” Lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động,”

  http://danlambaovn.blogspot.com/2013/11/khi-nhung-inh-cao-tri-tue-viet-sach-cho.html#.UpOa9OKJWp0

  http://laodong.com.vn/giao-duc/soc-voi-sach-cho-tre-em-146192.bld

 6. Thợ Mộc says:

  Bác Vĩnh ơi, bọn họ có tư duy đâu mà đổi mới.

 7. Phan Huy MPH says:

  Nhà Ngoại Cảm Lú

  Ông tổng lú đảng tiền phong lảnh đạo
  Nhập xác đồng thành ngoại cảm như ai
  Ông đánh hơi đường chủ nghĩa còn dài
  Cuối thế kỹ chưa tìm ra phương hướng.

  Thiên hạ tưởng ông lú già tự sướng
  Có ngờ đâu ông nói thật cùng dân
  Người dân nghe lòng siết nỗi kinh hoàng
  Bao xương máu hy sinh còn chưa đủ.

  Đường “kách mệnh” ta đi mùa thu cũ
  Đến nay gần ngót đã cả trăm năm
  Mà tương lai vẫn khuất nẻo mù tăm
  Trăm năm nữa còn mò trong bóng tối.

  Đảng dẩn đường cứ luôn mồm đổ lỗi
  Cho tàn dư Mỹ nguỵ đã hồi sinh
  Cho âm mưu của diễn tiến hoà bình
  Cho đế quôc cựu thù luôn huậy phá.

  Nhưng dân biết vì đâu đời tàn tạ
  Vì con đường chủ nghĩa quá cuồng ngông
  Vì đảng ta là một đảng vô lương
  Đem búa liềm đặt trên hồn tổ quốc.

  Một cái đảng gồm con rơi cháu rớt
  Đã ngu đần, dốt nát, lại tham lam
  Thì làm sao đưa nước vượt vũ môn
  Để thành rồng cùng năm châu thế giới.

  http://fdfvn.wordpress.com

 8. Sợ không đủ quan tài says:

  Ông muốn có hiến pháp mới, chúng sẽ có hiến pháp mới cho ông. Ông muốn có chính quyền tam quyền phân lập, chúng nó cũng có cho ông, nhưng tam quyền, quyền nào cũng là cộng sản cả! Ông làm sao thi hành hiến pháp, luật pháp? Ai thi hành luât pháp? Công an cộng sản?

  Ông rán nghĩ thêm chút nữa đi ông Vĩnh ạ. Ông nay cũng đã nhiều tuổi rồi, đám này chỉ có là em, là cháu của ông, đừng để đám em cháu lưu manh này nó gạt ông mãi, hết đời ông đến đời con và đời cháu của ông! Ông đi rồi, đám con và cháu của ông sẽ tiếp tục khốn khổ, âu lo chẳng ra con người.

  Đám này ông chỉ tạt vào mặt chúng nó như nhà binh vẫn làm vậy:
  Anh có thi hành lệnh hay không?

  Tôi không cải với anh mà tôi chỉ ra lệnh bắn bỏ anh thôi…

  Hay nói với chúng nó:

  - Chúng mày phải tổ chức bầu cử tự do, kêu quốc tế vào VN làm trọng tài và hổ trợ VN bầu cử như người Campuchea đã làm năm 1989.
  Cách đây 24 năm Campuchea người ta đã làm, Việt Nam sao không biết làm như thế?

  Kêu gọi LHQ vào Việt Nam là đúng Hiến Chương LHQ ấn định, lại chận được thảng chó Tàu cộng sản, không cho nó mon men vào Việt Nam.

  Chính LHQ thông báo nhiệm vụ này của tổ chức LHQ cho toàn thế giới, sao ông không dám đòi hỏi chúng thực hiện điều này?

  Vì sao người cộng sản lại sợ điều này?

  Vì nó công khai, công bằng quá chăng (?) trong khi người cộng sản thì đầy thủ đoạn, thà để mất nước về tay Trung cộng, có chết thì chết hết cả đám, còn không tôi tiếp tục ăn trên ngồi trước, còn quơ, còn hốt dài dài, thế phải sướng hơn chăng?

  Có phải người cộng sản nghĩ như thế?
  Nghĩ như thế là người cộng sản sẽ thấy quan tài sớm lắm ông Vĩnh ạ. Sợ là không đủ quan tài đâu!

 9. đừng mãi ngu xuẫn says:

  Đừng van lơn, cầu khan cộng sản thay đổi để chúng tiếp tục nói láo, bán nước và cướp bóc và đàn áp người dân Việt Nam trong khi chúng ngửa tay nhận tiền lương từ người dân Việt Nam khắp nước. Van lơn, cầu khẩn cộng sản là hành động ngu xuẫn không còn hành động nào ngu xuẫn hơn!

  Sự nghiệp nói láo và âm mưu tiếp tục của đảng cộng sản

  Lãnh thổ bị xâm lấn, chủ quyền quốc gia đã mất, toàn thể đồng bào Việt Nam đang bị Trung cộng cai trị và đàn áp thẳng tay. Thay vì phải mau chóng tìm kiếm đồng minh, nổ lực vận động toàn dân, mau chóng tổ chức toàn dân để người cả nước đồng tâm nhứt trí trong mục tiêu cứu nước, đảng cộng sản đã và đang tích cực tiếp tay với Trung cộng đàn áp người yêu nước Việt Nam; mặt khác, đảng cộng sản trắng trợn ra mặt cướp bóc đất đai của đồng bào, thẳng tay đàn áp nạn nhân và tiếp tục lừa gạt, nói láo với toàn dân Việt Nam.

  Cộng sản bán nước và tiếp tục nói láo

  Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự và năm nguyên tắc làm việc của diễn này: Hợp pháp, tự trị, bất bạo động, chân thật, khoan dung …

  Chỉ với năm trong chín nguyên tắc của Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự tự đề ra, những ai quan tâm đến tiền đồ tổ quốc và vận mệnh của đồng bào toàn quốc Việt Nam trong giờ phút lâm nguy này đều có thể nhận ra những bất ổn của nhóm chủ trương Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự:

  1- Nhóm chủ trương Diễn Đàn xhds không muốn thay đổi chế độ cộng sản tội phạm bằng một chế độ Tự Do, Dân Chủ mà toàn dân Việt Nam đang đòi hỏi

  2- Nhóm Diễn Đàn XHDS chỉ muốn sửa đổi chế độ tội phạm này để nó, tức chế độ cộng sản… tiếp tục vai trò cai trị của nó đối với toàn dân!

  3- Nhóm chủ trương dùng những từ ngử nghe tốt đẹp như hợp pháp, tự trị, ủng hộ bất bạo động, khoan dung, thành thật để tiến hành thực hiện ý đồ không thành thật nhằm khống chế, định hướng công luận và che dấu ý đồ tiếp tục bão vệ đảng cộng sản tội phạm

  4- Nhóm chủ trương Diễn Đàn XHDS vẫn không thoát khỏi truyền thống mị dân, dối trá…vẫn tiếp tục nói láo trước toàn dân như bản chất của những phần tử cộng sản hàng đầu vốn có.

  Hợp pháp: “Diễn Đàn và các thành viên của nó hoạt động một cách hợp pháp, tôn trọng pháp luật, không chống nhà nước, không nhằm chống bất cứ ai hay bất cứ tổ chức nào… tích cực đề xuất, tìm cách sửa chúng cũng như mạnh mẽ lên tiếng đòi sửa đổi chúng nhằm đảm bảo các quyền con người” (DĐXHDS)

  Như thế, mục đích của Diễn Đàn là : KHÔNG CHỐNG CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN DO ĐẢNG CỘNG SẢN ĐIỀU HÀNH. Nhóm này không muốn thay thế chế độ cộng sản bằng một chế độ Tự Do, Dân Chủ theo đòi hỏi mãnh liệt hiện nay của toàn dân mà chỉ tìm cách SỬA CHỬA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TỘI PHẠM NÀY mà thôi!

  Tự trị: “tất cả các thành viên của Diễn Đàn đều có quyền và nghĩa vụ như nhau trong hoạt động của Diễn Đàn, không ai có thể yêu cầu một thành viên làm một việc mà thành viên đó không muốn. Ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc của Diễn Đàn, mỗi thành viên hay mỗi nhóm thành viên hoạt động một cách tự trị với sự sáng tạo, sáng kiến và cách làm của riêng mình nhằm đạt mục tiêu của Diễn Đàn. Diễn Đàn tôn trọng và khuyến khích sự tự trị đó.” (DĐXHDS)

  Như thế, công việc của các thành viên của DĐXHDS là phải tuân theo các nguyên tắc của diễn đàn, tức là các thành viên CHỈ ĐƯỢC SỬA CHẾ ĐỘ TỘI PHẠM NÀY trong khuôn khổ ấn định của nhóm chủ trương. Nhóm này cho đó là quyền tự trị, sáng tạo của các thành viên (trong khuôn khổ ấn định của nhóm chủ trương) và nhóm chủ trương Diễn Đàn khuyến khich tự trị, sáng tạo trong khuôn khổ đã định như thế!

  Nhóm chủ trương Diễn Đàn XHDS hiểu ra sao về các từ TỰ TRỊ, SÁNG TẠO để phục vụ cho Ý MUỐN NHẤT ĐỊNH của người khác? Anh được tự trị, nhưng anh phải làm theo ý tôi?

  Bất bạo động: “Diễn Đàn và các thành viên trong hoạt động của Diễn Đàn tuân thủ nguyên tắc bất bạo động. Nguyên tắc bất bạo động gồm có 2 khía cạnh. Thứ nhất, Diễn Đàn và các thành viên trong hoạt động của Diễn Đàn không sử dụng bạo lực để nhằm đạt được mục tiêu của mình. Thứ hai, Diễn Đàn và các thành viên trong hoạt động của Diễn Đàn dùng mọi biện pháp bất bạo động, hợp pháp của mình, cùng những người hay tổ chức khác, để thuyết phục những người chủ trương bạo động thay đổi chủ trương của họ, để ngăn cản, chống lại hành động bạo lực của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Bạo lực không chỉ là việc dùng sức mạnh thể xác, vũ khí mà cả việc dùng từ ngữ ác khẩu, gây hận thù, kích động bạo lực cũng được coi là hành động bạo lực và phải tránh.” (DĐXHDS)

  Cả nước Việt Nam bị thế lực cầm quyền cộng sản, đảng cộng sản, kích động bạo lực, khuyến khích nội bộ của bộ máy cai trị (tức nhà nước cộng sản) dùng công an côn đồ (công cụ đảng cộng sản dùng đặc biệt để đàn áp nhân dân) thẳng tay áp dụng bạo lực với đồng bào và đồng bào nạn nhân khắp nước, còn những người tranh đấu để bão vệ tổ quốc, bão vệ đồng bào nạn nhân của chế độ tội phạm thì chỉ ĐƯỢC QUYỀN TRANH ĐẤU MỘT CÁCH ÔN HÒA, nói rõ hơn là GIẢI THÍCH, NĂN NĨ, VAN LƠN thế lực cầm quyền tội phạm này? Không năn nĩ, không van lơn thế lực ác cộng sản … mà hành động để dẹp bỏ chế độ cộng sản để thay chổ chế độ chế độ cộng sản đầy tai ương, nguy hại này bằng chế độ Tự Do – Dân Chủ tốt hơn gấp trăm lần thì là HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC và PHẢI TRÁNH?

  Vậy hãy nhìn thẳng vào sự thật: Một người bị một tên cướp, một nhóm cướp tấn công, trấn lột, nạn nhân phải van lơn đám cướp ấy! Chống lại nó, triệt hạ nó phải bị lên án là hành động bạo lực? Chống lại bọn cướp là hành động bạo lực phải tránh!

  Nếu đây không phải là ý nghĩ của trẻ con thì đây chỉ là suy nghĩ của đồng bọn KẺ CƯỚP đang bênh vực KẺ CƯỚP!

  Khoan dung: “chấp nhận những ý kiến khác nhau, nhất là tôn trọng các ý kiến thiểu số, là nguyên tắc bắt buộc nếu chúng ta muốn xây dựng một nền dân chủ đa nguyên.” (DĐXHDS)
  Chấp nhận ý kiến khác nhau, nhưng chỉ chấp nhận những ý kiến sửa chửa chế độ cộng sản này mà thôi. Những ý kiến thay đổi chế độ cộng sản tội phạm bằng một chế độ Tự Do- Dân Chủ tốt gấp trăm lần hơn thì nhóm chủ trương không chấp nhận vì những ý kiến ấy đi ngoài mục đích của nhóm chủ trương Diễn Đàn xhds!

  KHOAN DUNG, chấp nhận ý kiến khác biệt, của nhóm chủ trương là như thế? Nhóm chủ trương Diễn Đàn hiểu thế nào về hai từ KHOAN DUNG?

  Chân thật: “Diễn Đàn và các thành viên bên trong Diễn Đàn tuân thủ nguyên tắc chân thật. Mọi thông tin đều cần kiểm chứng ở mức chính xác nhất có thể. Mọi sự ngụy tạo, giả mạo, bóp méo, dối trá đều không được chấp nhận.” (DĐXHDS)

  1- Nhóm chủ trương diễn đàn muốn các thành viên bên trong Diễn Đàn tuân thủ nguyên tắc chân thật, nhưng các thành viên lại không được có ý kiến khác với ý kiến của nhóm chủ trương Diễn Đàn!

  2- Nhóm chủ trương diễn đàn không chấp nhận ý kiến khác biệt nhưng lại mô tả đó là sự khoan dung.

  CHÂN THẬT, KHOAN DUNG, nhóm chủ trương Diễn Đàn xhds có nhận biết mình đang dùng ngôn ngử , tiếng Việt, một cách rất thiếu trong sáng, thiếu chính xác?

  Nhóm chủ trương Diễn Đàn xhds hiểu như thế nào là SỰ CHÂN THẬT, KHOAN DUNG?

  CHÂN THẬT là có sao nói vậy, phản ảnh đúng sự thực. Thay thế chế độ cộng sản bằng một chế độ Tự Do, Dân Chủ tốt gấp trăm lần chế độ cộng sản là hành động vô cùng cần thiết và khẩn cấp mà toàn dân Việt Nam phải thực hiện cho bằng được trong tình thế vô cùng lâm nguy hiện nay của toàn dân là một sự thực; đây mới là Chân Thật.

  Tiếp tục duy trì chế độ cộng sản để chế độ tội phạm này tiếp tục ngự trị trên đầu, trên cổ toàn dân Việt Nam, để nó thẳng tay trấn áp, cướp bóc đồng bào và tự do bán nước, toàn quyền đẩy mọi người, mọi gia đình Việt Nam vào cảnh nước mất, nhà tan là một tội ác. Thay thế bằng cách nào cũng đều tốt…như thế mới là Chân Thật.

  Khoan dung là chấp nhận mọi sự khác biệt. Đi đến một quyết định sau cùng bằng một giải pháp là sự dung hòa các ý kiến khác biệt nhau, như thế mới là Khoan Dung.

  Nhóm chủ trương Diễn Đàn xhds có hiểu tiếng Việt? Hay nhóm này xem sự hiểu biết của 90 triệu người Việt Nam là cỏ rác, giống như sự hiểu biết của chính những kẻ chủ trương của nhóm này?

  Tổ quốc Việt Nam, đồng bào toàn quốc lâm nguy và hành động cứu nước khẩn cấp của toàn dân

  Chủ quyền quốc gia đang nằm gọn trong tay tên xâm lược Trung cộng! Mọi người Việt Nam đang nằm dước ách cai trị tàn bạo của Trung cộng! Trung cộng sẽ tiến hành những âm mưu kinh khủng hơn nữa của nó để đàn áp, kềm kẹp vĩnh viễn người Việt Nam trong ách nô lệ của nó. Tiêu diệt, giảm thiểu tối đa dân số của người Việt Nam là một trong các mục tiêu mà Trung cộng bắt buộc sẽ phải thực hiện để phục vụ cho mục tiêu vĩnh viễn thôn tính nước và người Việt Nam cho quyền lợi của Trung cộng

  Để đối phó với ý đồ tàn ác và cực kỳ nguy hiểm này của Trung cộng, toàn dân Việt Nam phải chiến đấu và chiến đấu hết sức mình để tự vệ và để sống còn.

  Những mục tiêu phải đạt cho bằng được của cuộc chiến đấu để sống còn hiện nay của toàn dân Việt Nam:

  - Giải phóng toàn dân Việt Nam ra khỏi ách nô lệ của Trung cộng

  - Giành lại chủ quyền quốc gia

  - Bão vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam

  - Giải phóng toàn dân Việt Nam ra khỏi sự tàn phá của chế độ cộng sản

  - Kiến tạo một đất nước Việt Nam tiến bộ, tự do dân chủ, đem lại quyền sống cho mọi người dân Việt Nam.

  - Phát triển con người, đất nước Việt Nam

  Sáu mục tiêu trên đây là những lý do chính đáng nhất, cao cả nhất của cuộc chiến đấu của toàn dân Việt Nam trong giờ phút lâm nguy này của toàn dân tộc. Với những nổ lực cao nhất, bằng mọi giá, người Việt Nam phải ra khỏi ách nô lệ của Trung cộng, phải ra khỏi sự tàn phá ghê gớm của chế độ cộng sản, nhưng nhóm chủ trương Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự lên án hành động cứu quốc trên đây là những hành động bạo động, đáng lên án!

  Cuộc chiến đấu tự vệ nào, mọi cuộc cách mạng nào để cứu xã hội, quốc gia khỏi cảnh sụp đổ đều cũng có sự hy sinh, cái giá phải trả. Trong chiến đấu, nếu bắt buộc phải hy sinh một số nhỏ những kẻ ác nhân, vài mươi người, vài trăm người để tránh cái chết của hàng triệu sinh linh của đồng bào sau đây thì sự hy sinh ấy có đáng, có ý nghĩa không?

  Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự và sự nghiệp nói láo của đảng cộng sản

  Từ thái độ và ngôn ngử mà nhóm Diễn Đàn XHDS đang dùng, nhóm điều hành Diễn Đàn xhds cho thấy:

  1- Nhóm chủ trương Diễn Đàn không nhận thức đúng tình hình lâm nguy cực kỳ nghiêm trọng của toàn thể quốc dân, đồng bào và đất nước Việt Nam.

  2- Nhóm này không cảm thấy cần thiết phải thay đổi chế độ tội phạm hiện nay bằng một chế độ Tự Do – Dân Chủ của thế giới văn minh hiện tại.

  3- Nhóm này chỉ muốn sửa chế độ tội phạm hiện tại để chế độ cộng sản tiếp tục kép dài vị thế ăn bám và để đảng cộng sản tiếp tục đàn áp thô bạo toàn thể nhân dân Việt Nam.

  4- Nhóm này hoặc không hiểu đúng ý nghĩa những từ ngữ mà mình đang dùng, hoặc hiểu rõ ý nghĩa của từ ngữ nhưng lại dùng loại ngôn ngử này để che đậy ý đồ gian trá của những kẻ nói dối thuần thục, những kẻ nói láo chuyên nghiệp!

  Tư cách, ý đồ, sự hiểu biết cần thiết của nhóm điều hành hoàn toàn không đáp ứng được những điều kiện quan trọng căn bản để điều hành một diễn đàn lấy vai trò cứu quốc làm chính nếu không muốn nói đây lại là một âm mưu lừa dối nữa của đảng cộng sản!

  Đảng cộng sản tiếp tục dùng nhóm những kẻ chủ trương Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự để tiếp tục nói láo đúng theo truyền thống cộng sản!

  Công cuộc cứu nước khẩn cấp của toàn dân

  Công cuộc cứu nước của toàn thể quốc dân, đồng bào Việt Nam chúng ta trên khắp mọi miền đất nước phải tiến hành khẩn trương hơn bao giờ hết. Thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ yêu nước, sinh viên của mọi trường đại học, mọi đoàn thể đấu tranh, đồng bào mọi tôn giáo, đồng bào mọi thành phần xã hội, tất cả hãy dồn mọi nổ lực:

  1- Thức tỉnh toàn thể đồng bào Việt Nam và toàn quân về họa mất nước của Việt Nam đã xãy ra và mọi người dân Việt Nam đều phải ở trong tư thế sẵn sàng cứu nước.

  2- Cả nước phải ở trong tư thế sẵn sàng tràn ngập đường phố Việt Nam, mọi thành phố lớn để cả nước cùng chung một tiếng nói:
  Kêu gọi LHQ và cộng đồng quốc tế vào Việt Nam trợ giúp nhân dân Việt Nam tổ chức bầu cử tự do cho Việt Nam.

  Toàn Dân Cứu Nước

  • Phung Truong says:

   Cám ơn ĐMNX đã nói hết những gì cần phải nói.
   Chúng ta đã van xin nhiều rồi, lạy lục, tự thiêu, tự tử, tụt quần…đủ mọi cách nhưng bọn cướp có dừng tay không?
   Chúng ta không muốn bạo lực, không muốn đổ thêm máu nữa, nhưng bọn Việt gian bán nước vẫn đã, đang, và sẽ tiếp tục dùng bạo lực.Làm sao đây?
   Chúng ta đang ở chân tường, chỉ còn một cách:
   “MỘT LÀ MÀY CHẾT, HAI LÀ TAO CHẾT”
   Ai có cách gì hay hơn xin chỉ dạy

   • Buá tạ says:

    Lên chợ biên giới coi thử có đám “ca` na” nào giá rẽ rẽ mua chừng vài chục traí đem vê` làm quà cho chúng. Bảo đãm tặng cho mấy ổng mổi ông một trái la` im re..
    Hết thuốc chưã rồi. Chỉ còn cách này thôi. Mất thằng to đầu này khoái ăn lắm.
    Đừng kêu gọi gi` nưã, vô ich, tốn công.

   • Nguyễn Trọng Dân says:

    Chúng ta cần phải liên lạc với anh em bên quân đội , họ cầm súng là vì Dân chớ đâu phải vì Đảng…

    Chúng ta cần gia tăng áp lực Xã Hội lên quân đội , thuờng xuyên kêu gọi họ phải hành động…

    Hiện nay , các blogger chỉ tố cáo tội ác của Đảng Viên , của Côn An trước mắt mà hoàn toàn để yên quân đội.

    Ngoài việc nổ lực vận động tự do cho Điếu Cày , hãy vận động gởi dư luận tới quân đội.

    Hởi Quân Đội , xin hãy trả lời , các anh vì Đảng hay vì nhân dân?

    Nếu các anh trả lời vì Cả Hai , vậy có nghĩa là ăn ở hai lòng trước nhân dân phải không? Lãnh lương Dân mà đi thờ Đảng phải không?

  • quandannambo says:

   đừng mải ngu xuẩn
   nói chí lý
   *
   tôi ủng hộ ông
   *
   nghe
   ông phân tích
   tôi
   chợt có cảm tưởng

   có một số người
   đang
   lảnh lương của việt cộng
   để
   bày ra cái trò
   “diển đàn dân sự’
   mỵ dân này
   *
   thật
   đáng chán *
   (thời
   nguyển văn linh đả “đổi mới ti vi” một lần
   từ
   đen trắng đổi qua ti vi màu
   *
   bây giờ
   ông vỉnh lại kêu gào
   *
   “đổi mới ti vi” một lần nửa
   *
   hiện nay đang là ti vi màu
   vậy thì
   phải đổi qua ti vi gì đây
   *
   ông trọng vỉnh này đả 80 mươi tuổi
   mới bắt đầu

   ý tưởng “đổi mới ti vi”
   *
   thật
   buồn cười)

 10. noileo says:

  Vớ va vớ vẩn!

Phản hồi