WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư gửi thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

HammerSickle212b
California, USA, ngày 1 tháng 1 năm 2013

Thưa Lão trượng,

Từ hơn một năm nay, tôi ngưng viết những bài tham luận đóng góp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, vì đụng phải bức tường vô cảm không tim, không óc, không quan tâm đến vận mệnh nước nhà. Nhưng hôm nay, nhân đọc bài “Từ Đảng Cộng sản lúc ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay” của Lão trượng đăng trên trang mạng Bauxitvn, tôi có cảm giác như mình vừa nghe xong bài giảng về Biển Đông của Đại tá Trần đăng Thanh (Tiến sĩ, Phó Giáo Sư Học Viện Quốc Phòng) cho lãnh đạo các trường Đại học rằng ta phải nhớ cái ơn sâu nghĩa nặng, nhường cơm xẻ áo của Trung Cộng giúp Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, bây giờ tôi phải viết thư này gửi Cụ để những bạn trẻ trong nước đừng bị các nhà “cách mạng lão thành” mắc chứng hoang tưởng “Chủ Nghĩa Xã Hội” mà tin vào cái quá khứ huyễn hoặc của một thời tăm tối.

Mở đầu bài, Lão trượng viết: “Có những phần tử chống cộng cực đoan phủ định toàn bộ Đảng CSVN, họ nhắm mắt trước thời kỳ huy hoàng của Đảng CS Đông Dương, Đảng Lao động VN (cũng là Đảng cộng sản). Họ không thấy được sự hy sinh dũng cảm và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc. ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp hàng nghìn, hàng nghìn đảng viên bất chấp tra tấn, tù đày, hàng chục đồng chí lãnh đạo của Đảng bị lên máy chém, bị bắt, nếu không có Đảng CS lãnh đạo nhân dân vùng lên làm cách mạng Tháng 8 thì sao có nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, bản đồ Việt Nam lại xuất hiện trên quả địa cầu. Uy tín của Đảng rất lớn, Đảng không có quyền gì và cũng không cần quyền (chưa có điều 4) vẫn lãnh đạo được nhân dân, nhân dân hết lòng tin yêu Đảng, bảo vệ Đảng.” thì tôi nhận thấy mình có nghĩa vụ bày tỏ đôi điều cho đúng sự thật lịch sử.

Tôi không nuôi ảo tưởng rằng tôi có thể thay đổi nếp suy nghĩ đã định hình của Lão trượng; mục đích (nhắc lại) của thư này là nhắm tới những bạn trẻ trong nước bị chính quyền nhồi nhét vào đầu óc những điều không đúng để tiếp tục chịu ơn Đảng CSVN, rồi không dám đứng lên lật đổ tà quyền.

Trước tiên, xin thưa với Cụ rằng tôi vốn kịch liệt chống lại sự dối trá, bịp bợm, gian manh và sự tàn ác hung bạo đến từ bất cứ phía nào: cộng sản hay không cộng sản. Nếu phía mang danh nghĩa quốc gia đối nghịch với cộng sản mà có những hành vi tồi bại như vừa nêu trên, tôi cũng cương quyết chống tới cùng. Xác định như thể để Lão trượng đừng nghĩ rằng tôi là người chống Cộng cực đoan, nên phản bác luận điệu của Cụ.

Thực tế đã chứng minh cho thấy nhiều quốc gia bị thực dân đô hộ giành được độc lập mà không cần có chủ nghĩa Mác-Lê và chẳng cần đảng cộng sản lãnh đạo. Vì sự tham lam, ngu dốt của Thực dân Pháp mà nước Việt Nam bị rơi vào ách thống trị của cộng sản cho đến ngày hôm nay. Bằng cớ rất rõ là nhân dân ở những thuộc địa của Thực dân Anh không tốn một giọt máu mà vẫn được trả độc lập và không bị gông cùm cộng sản xiết cổ. Ông Hồ Chí Minh là một kẻ phiêu lưu, tha phương cầu thực; chứ không phải là một nhà cách mạng bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước. Chẳng qua ông ta viết đơn khẩn cầu xin Thực dân vào học trường Thuộc Địa mà không được người Pháp chấp thuận thì đi làm cách mạng đấy thôi. Giá như Thực Dân Pháp nhận ông Hồ vào học Trường Thuộc địa, ông Hồ sẽ là người đắc lực phục vụ cho Thực Dân. Chắc chắn nhân dân Việt Nam không khốn khổ khốn nạn như hôm nay.

Vừa rồi, trong cuộc hội thảo góp ý với Đại Hội Đảng, giáo sư Trần Phương – cựu Phó Thủ tưởng – đặt câu hỏi Chủ Nghĩa Xã Hội là gì cho các tham dự viên gồm những cựu tai to mặt lớn trong Đảng một thời, không một ai trả lời được. Huống chi vốn liếng học vấn kém cỏi của ông Hồ lúc bấy giờ thì làm sao hiểu được Chủ Nghĩa Cộng Sản mà cứ nhắm mắt cưỡng bách ai nấy phải phục tùng? Hễ ai không thuận tình tuân theo đều bị quy tội phản động, phản quốc! Dưới chế độ cộng sản, hai chữ “phản động” có nghĩa là bản án tử hình!

Ông Hồ là người láu cá thượng thặng, rất giỏi đóng trò đạo đức giả đánh lừa thiên hạ, lại sẵn có bản tính hung ác nên rất thích hợp với chủ trương vô nhân đạo cộng sản. Staline sai tay chân bộ hạ giết đồng chí cộng sản Trotsky, ông Hồ cũng ra lệnh bộ hạ ám sát những lãnh tụ Đảng Quốc gia như Trương Tử Anh, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ, Khái Hưng … cùng những nhân vật có tiếng tăm như Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi… để độc quyền cầm đầu cái gọi là kháng chiến chống Pháp thì còn đâu lực lượng nào khác ngoài cộng sản để lãnh đạo toàn dân kháng Pháp? Ban đầu, nhiều người Việt Nam yêu nước tham gia Mặt trận Việt Minh, nhưng dần dần họ rời bỏ hàng ngũ, vì họ nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cộng sản. Thà bị thực dân Pháp đô hộ còn hơn phải sống dưới ách thống trị cộng sản! Đừng kết tội họ Việt gian. Anh tôi – Hùm Xám Đặng văn Việt – tỏ ra tự hào về thành tích đánh tan binh đoàn Lepage của Pháp, tôi đã nói với anh tôi: “Giá như anh đừng đánh Pháp, dân tộc Việt không bị mất nước vào tay thằng Tàu!”.

Nếu Mao Trạch Đông không thắng Tưởng Giới Thạch ở Hoa lục thì liệu Hồ Chí Minh có vũ khí, đạn dược để đánh Pháp hay không? Làm gì có cái gọi là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu” như Lão trượng tuyên xưng! Đó là luận điệu tuyên truyền rẻ tiền của một thời mông muội do Đảng Cộng sản rêu rao, đáng lý ra Lão trượng không nên hãnh diện hão, sau khi sự thật đã phơi bày! Phải nói Đức Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung mới xứng danh là bậc anh hùng dân tộc! Vì các Ngài tự lấy sức mạnh nhân dân để chống ngoại xâm; chứ không đi xin vũ khí, binh lực, tài lực của ngoại bang.

Ông Hồ đề thơ tại Đền Kiếp Bạc thờ Đức Thánh Trần có câu: “Bác (Đức Thánh Trần) đưa một nước qua nô lệ; tôi (ông Hồ) dắt năm Châu tới đại đồng” để ví mình còn anh hùng hơn Đức Thánh Trần. Ngày nay tôi sửa lại: “Bác (ông Hồ) lùa cả nước vào nô lệ; đày đọa toàn dân xuống khốn cùng”!

Có lẽ Cụ chưa được nghe mẩu đối thoại giữa Đại sứ Nguyễn Trung với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan? Ông Nguyễn Trung khoe Đảng CSVN rất tự hào vì từng đánh bại đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ, liền được ông Bộ trưởng Ngoại Giao Thái nhỏ nhẹ đáp ngay: “Chúng tôi cũng rất hãnh diện vì không phải đánh Pháp, đánh Mỹ”. Là một nhà ngoại giao, chắc chắn Cụ phải hiểu “ngôn ngữ ngoại giao”. Đó là câu chửi xéo rất thâm của ông Bộ trưởng Ngoại giao Thái. Ông ta ngầm bảo rằng vua quan Việt Nam ngu muội, không chịu nghe lời điều trần của Nguyễn Trường Tộ nhằm chấm dứt chính sách bế môn tỏa cảng, mở rộng bang giao với các nước để canh tân xứ sở như Nhật Bản thì làm thế nào bị Thực dân Pháp đô hộ? Hồ Chí Minh đừng làm tay sai cộng sản thi hành nghĩa vụ quốc tế thì “đế quốc” Mỹ đâu cần nhảy vào Miền Nam?

Ông Hồ theo cộng sản đánh Pháp, một là để thỏa mãn cái giấc mơ làm “Cha Già dân tộc” và hai là làm theo mệnh lệnh của Quốc tế Đệ tam. Chỉ vì tham vọng cá nhân nhất thời (mơ làm Cha Già dân tộc) mà ông ta đem cả dân tộc mình đi làm tôi mọi cho Đại Hán; chỉ vì hèn nên ông ta tuân lệnh Nga Hoa thi hành chủ trương “Cải Cách Ruộng Đất” cực kỳ tàn bạo, bất nhân. Sau khi thấy được dã tâm của hai đàn anh cộng sản Nga Tầu bắt tay “đế quốc” chia đôi đất nước trên đầu mình, ông Hồ phải tỉnh ngộ để thi hành chính sách cai trị cho đúng với câu khẩu hiệu “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”mà ông hô hào. Thay vì thi đua với Miền Nam làm cho dân giàu, nước mạnh, tự do no ấm để chứng tỏ tài kinh bang tế thế của mình hơn Ngô Đình Diệm. Trái lại, ông biến một nửa nước thành một nhà tù vĩ đại, rồi lậy lục Nga Hoa để xin súng ống đạn dược nhằm xâm lược Miền Nam, giết hại anh em cùng nòi giống!

Lịch sử cận đại còn sờ sờ ra đó: Nguyễn phúc Ánh cầu viện nước Pháp đánh Nhà Tây Sơn, rồi cuối cùng Đất Nước bị Thực dân Pháp đô hộ. Ông Hồ và tập đoàn cầu viện khí giới, lương thực của Trung Cộng đánh Miền Nam, tất nhiên cả nước rồi cũng sẽ bị Trung Quốc đô hộ. Điều đó đã được Miền Nam cảnh giác khi so sánh Hồ Chí Minh với Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống là cõng rắn cắn gà nhà. Nhưng bọn mệnh danh trí thức ở Miền Nam như Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, Nguyễn thị Bình, Dương Quỳnh Hoa, Tôn thất Dương Kỵ, Dương Tiềm … hay bọn đội lốt tôn giáo như Trí Quang, Huỳnh Liên. Nguyễn Ngọc Lan … ngu dốt làm nội ứng tiếp tay Hồ Chí Minh trong mưu đồ xâm lăng Miền Nam. Nền dân chủ non yếu của VNCH tất nhiên phải sụp đổ thôi. Thắng Miền Nam xong, Đảng CSVN hành xử như thổ phỉ, toàn một lũ đầu trộm đuôi cướp lại giả nhân giả nghĩa, dùng chính sách cai trị tàn bạo đối với kẻ bại trận và phản bội những thành phần có công với Đảng trong cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nham. Thế mà gọi là giải phóng sao?

Các lãnh tụ quốc gia quá nhân đạo. Thủ tướng Trần trọng Kim tưởng Hồ Chí Minh cũng yêu nước Việt Nam như mình, nên đã khước từ lời đề nghị của viên Đại sứ Nhật Bản sẵn sàng tiêu diệt Hồ Chí Minh cùng tất cả đồng bọn của ông ta. Giá như cụ Trần trọng Kim biết được nhân dân Việt Nam sẽ bị cộng sản đày đọa khốn khổ hơn cả dưới gót giày quân xâm lược Pháp thì Cụ Trần đã đồng ý để cho quân Nhật tận diệt cộng sản rồi! Một khi con rắn độc Hồ Chí Minh bị đánh dập đầu thì cái đuôi Đảng Cộng sản VN cũng tiêu tan. Làm gì có cái cảnh máu đổ thịt rơi huynh đệ tương tàn mà Cụ gọi là chiến công hiển hách?

Thưa Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh,

Nhìn lại lịch sử, nhiều khi tôi nghĩ rằng có lẽ tổ tiên ta phạm vào một tội ác gì ghê gớm lắm nên Trời Phật đã phái xuống trần gian một thầy phù thủy qủy khốc thần sầu. Đó là ông Hồ Chí Minh. Khi ông Nguyễn Khắc Viện (anh ruột bà Chị Dâu của tôi) than phiền về tập đoàn cai trị bằng câu “vô sản không đáng sợ bằng vô học”, tôi từ Hoa Kỳ đã gọi điện thoại cho ông ta: “Thưa anh, tại sao một người học rộng như anh mà không nhìn thấy thủ đoạn tàn ác bất nhân ghê gớm của cộng sản?”. Ông Viện trả lời: “Mình thù Thực dân Pháp, mình khao khát độc lập nên mình quá ngây thơ”. Tôi hỏi: “Thế anh không thấy ông Hồ đi theo Cộng Sản Quốc Tế đều phải thi hành mệnh lệnh của các ông Trùm Mác-xít à? Sao gọi là độc lập?”.

Đa số người Việt Nam anh dũng hy sinh chịu đòn tra tấn của Pháp vì họ mong mỏi độc lập; chứ chẳng phải vì yêu chủ nghĩa cộng sản như Cụ tưởng. Cái đáng trách là người học rộng (trí thức) như ông Nguyễn Khắc Viện không biết ông Hồ dựng lên cái Đảng Cộng sản Việt Nam, tất nhiên ông Hồ phải chịu sự chỉ đạo của Cộng Sản Quốc Tế, thì nước mình coi như mất chủ quyền rồi? Đánh Pháp chỉ là cái cớ để có lý do chính đáng trong mưu đồ nhuộm đỏ toàn cầu; chứ không phải vì sự Tự Do, Hạnh Phúc của nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện trung thành với ông Hồ là một sự bất hiếu đối với cha mình. Cụ Nguyễn Khắc Niêm – thân sinh bác sĩ Nguyễn Khắc Viện – là một nhà Nho lương thiện, trong sạch mà phải tự tử vì chủ trương “trí, phú, địa, hào phải bị đào tận gốc, trốc tận rễ” của ông Hồ. Miền Nam được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ mà để thua cộng sản là tại vì bị bọn mang danh trí thức nhưng cũng ngu như bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đi làm tay sai cho cộng sản và người dân đã không tưởng tượng ra được cộng sản tàn ác, bất lương khủng khiếp ghê gớm đến như thế, mặc dù hơn một triệu người Miền Bắc phải bỏ mồ mả cha ông, tài sản chạy vào Nam cũng không đủ làm cho dân Nam sáng mắt, nên đã không tích cực Diệt Cộng!

Ngài Đại sứ ca ngợi những thành tích của Đảng CSVN trước năm 1975, có lẽ vì tưởng nhớ thời kỳ huy hoàng của mình đang tại chức, nên cứ đề cao uy tín của đảng được nhân dân tin tưởng, qúy trọng? Cụ phát biểu như vậy là nói lấy được. Giá như cụ ở địa vị Nguyễn Hữu Đang, một nhân vật từng dựng khán đài cho ông Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập ở Hà Nội năm 1945, sau này bị Đảng đầy ải như con vật vì tội xin được tự do sáng tác trong Phong trào Nhân Văn, thì Cụ có hãnh diện không? Khi cai trị Miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975, cộng sản có bao giờ tổ chức bầu cử tự do đâu mà Cụ bảo dân yêu qúy Đảng với lại uy tín Đảng rất cao? Có lẽ Cụ chưa từng nghe câu hát thầm lén trong dân gian: “Một năm ba thước vải thô, làm sao che mặt Cụ Hồ hỡi em”, nên Cụ cứ tưởng dân yêu, dân qúy Đảng của “Bác Hồ” lắm?

Ông Hồ là cha đẻ Đảng CSVN, là cha đẻ những nhà lãnh đạo cộng sản bây giờ. Chủ trương tiêu diệt, bạc đãi trí thức của ông Hồ là một tội lớn đối với Tổ Quốc. Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm của các văn nghệ sĩ từng hy sinh gian khổ trong kháng chiến, chỉ xin Đảng cho họ được tự do sáng tác mà thôi, chứ không hề chống Đảng, thế mà ông Hồ đã trù dập cho tàn, cho mạt trọn kiếp. Trí thức là cái đầu, là vốn qúy của Tổ Quốc mà ông Hồ hành hạ dã man, dùng miếng ăn để chế ngự bao tử của họ để họ phải chịu hèn, chịu nhục thì chỉ còn lại những phần tử ngu dốt, vô học chỉ biết vâng vâng, dạ dạ làm theo lệnh “Bác” mới có thể leo lên chiếc ghế lãnh đạo để kế tục sự nghiệp ngu dân của Bác mà thôi! Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang… đều là những đứa con, là sản phẩm của “Bác”, ngày nay họ cai trị xứ sở đâu có khác gì cách cai trị của ông bố mà Lão trượng than phiền?

– Trách lãnh đạo ngày nay nói một đường làm một nẻo ư? Ông Hồ trước kia lớn tiếng hô hào: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, nhưng ban đêm sai thủ hạ ám sát những người yêu nước chống Pháp nhưng không chịu theo cộng sản.

– Trách Đảng không áp dụng quy định luật pháp như Hiến Pháp đã đề ra ư? Ông Hồ viết Hiến Pháp năm 1946 có đầy đủ các quyền công dân, quyền tự do như các nước dân chủ Tây Phương cốt để tuyên truyền với thế giới. Còn trong thực tế “Bác Hồ” có thi hành điều khoản nào đâu? Cái Đảng Cộng sản vẫn ngồi trên luật pháp. Quốc Hội lập ra cho có hình thức, “đảng cử dân bầu” mà bảo là đại diện dân à?

– Đạo đức suy đồi, tệ nạn tham nhũng tràn lan ư? Các nhà lãnh đạo cộng sản sau năm 75 buộc mọi người phải noi gương đạo đức của “bác Hồ”, tất nhiên đạo đức nước nhà càng ngày càng suy đồi là đúng. Bởi vì “bác” là người vừa gian vừa ác thì đạo đức cái nỗi gì? “Bác” sai Trần Quốc Hoàn ngầm thủ tiêu người đàn bà chung chăn gối với mình là Nông thị Xuân, rồi giọt máu của mình là Nguyễn Tất Trung cũng không nhìn nhận, đẩy cho thuộc hạ Vũ Kỳ nuôi mà lại được đề cao thì cái đạo đức đó chỉ có ở những nhà cách mạng cộng sản thôi! Ngoài ra, “bác” còn chủ trương con tố cha, vợ tố chồng, dựng đứng những điều tai ngược trong cải cách ruộng đất để thẳng tay xử tử nạn nhân thì luân thường đạo lý đâu còn? Cho nên Lão thành cách mạng Võ Nguyên Giáp, một trong những nhân vật dựng Đảng đầu tiên, viết kiến nghị yêu cầu Đảng ngưng dự án Bauxít ở Tây Nguyên, liền bị chúng gạt bỏ, ném vào thùng rác không thương tiếc. Dựng lên một Nhà Nước độc tài chuyên chính, tức nhiên phải đẻ ra thối nát, vì quyền lực tuyệt đối phát sinh tham nhũng tuyệt đối! Đó là quy luật, không thể nào tránh được.

– Sử gia Dương Trung Quốc phê phán người cầm quyền không có văn hóa từ chức, vô trách nhiệm. Cha đẻ của Đảng nào khác gì? Giết oan hàng vạn người trong Cải Cách Ruộng Đất, ông Hồ chỉ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu làm bộ xin lỗi nhân dân, rồi truất chức Tổng Bí thư Trường Chinh. Lẽ ra ông Hồ phải từ chức, nhận trách nhiệm của mình để làm gương cho đám hậu duệ thì mới có văn hóa từ chức như một tiền lệ.

Nói tóm lại, tình trạng Đất Nước xuống cấp mọi mặt hiện nay là hậu quả tất yếu của cái nhân mà ông Hồ – thủ lãnh Đảng Cộng Sản – gieo trồng. Đừng đổ lỗi cho đám hậu duệ! Từng nghe Lão trượng gay gắt lên án lãnh đạo Việt Nam về tội nhượng đất, nhượng biển cho Trung Cộng trên các đài phát thanh quốc tế, tôi tưởng Cụ hận Hồ Chí Minh lắm lắm, vì ông Hồ chủ động sự bán nước. Phạm văn Đồng là vị Thủ tướng bù nhìn, sai đâu đánh đó, không thể nào dám tự ý ký công hàm gửi cho Quốc Vụ Viện Tầu xác nhận các đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Tầu, mà không có lệnh của ông Hồ. Chắc Lão trượng biết điều đó! Thế thì tại sao trong giờ phút này Lão trượng còn ca ngợi công đức của ông Hồ? Lão trượng có biết rằng bài viết của Lão trượng là một sự đầu độc tuổi trẻ Việt Nam không, vì ca tụng kẻ bán nước? Luận điệu trong bài viết của Cụ rất giống những lời nói nịnh bợ Tầu của Trần Đăng Thanh lắm!

Ông Hồ đã chết, không thể dựng xác ông dậy để hài tội. Giá như ông Hồ là một nhà độc tài sắt máu, nhưng dần dà ông xây dựng được một quốc gia có luật pháp minh bạch, mọi người dân được thật sự hưởng công bằng, đủ cơm no áo ấm thì nhân dân sẽ tôn thờ như một nhà lãnh đạo anh minh. Giống như Tưởng Giới Thạch của Đài Loan, Phác Chính Hy của Hàn Quốc, Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba là những nhà độc tài, nhưng đất nước họ đều phát triển về kinh tế, có kỷ cương, người dân đều hưởng các quyền dân sự, vì các ông ấy yêu nước của họ. Ông Hồ là vua bịp, giả dạng yêu nước, nhưng thực chất là kẻ bán nước nằm dưới cái vỏ bọc Quốc Tế Vô Sản. Ông Hồ đã áp đặt một bộ máy cai trị xảo trá bằng các khẩu hiệu tuyên truyền bịp bợm. Ông chết đi, nhưng để lại bộ máy bịp bợm “nói một đàng làm một nẻo” đó. Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An sau khi rời khỏi chức vụ đã than phiền về tình trạng tụt hậu toàn diện trên Đất Nước là do lỗi hệ thống (tức là bộ máy hay cơ chế), mà không dám nói thẳng đấy là tội của ông Hồ – người dựng lên cơ chế. Cái cơ chế không công khai minh bạch, chuyên môn làm những chuyện khuất tất tồi bại. Ngày nay Đảng sai côn đồ (Công An trá hình) lấy phân người trộn với dầu xe để tạt vào nhà ông Hoàng Minh Chính – nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lê – thì có khác gì ông Hồ ra lệnh cho Đội Cải Cách vu oan giáng họa cho những nạn nhân bị quy vào thành phần địa chủ, giết ân nhân Nguyễn thị Năm?

Qúy Cụ “Lão thành cách mạng” vì lòng yêu nước, mơ giấc mơ độc lập nên trót dại dột do vô thức mà chạy theo kẻ bán nước. Trong đời người, ai cũng vô tình phạm phải sai lầm. Ngày nay sự thật đã phơi bày, đừng hãnh diện vì sự sai lầm của mình đã dũng cảm đánh Pháp, đánh Mỹ nữa. Nếu hãnh diện mình đã “quyết tử cho dân tộc quyết sinh”, tại sao bây giờ không lấy cái mạng già gần đất xa trời đồng loạt nhào ra với đám trẻ biểu tình chống Trung Cộng đi, để xem cái bọn cầm quyền này chúng nó đối xử với “lão thành cách mạng” ra sao?! Các Cụ còn nêu cao thành tích trong quá khứ càng đắc tội với dân tộc! Chính các Cụ là những người phải dõng dạc hô hào toàn dân đứng lên để dẹp cái Đảng Cộng sản ác ôn đó đi, vì các Cụ chính là kẻ tiếp tay với ông Hồ đẻ ra đám Mafia hiện nay. Các Cụ phải nhận lấy trách nhiệm của mình thì mới có thể đòi hỏi nhà cầm quyền có trách nhiệm với Nhân Dân, với Đất Nước, thưa Cụ Vĩnh. Là người đã bước lên địa vị Đại sứ, chắc chắn Cụ phải hiểu hành động của mình là nghịch lý: Vì không thể vừa tôn thờ một kẻ “mãi quốc cầu vinh” như ông Hồ, vừa nguyền rủa bọn con cái ông Hồ hèn hạ trước kẻ thù Trung Cộng!

Nhiều người bảo: “Nước Việt Nam sắp mất vào tay thằng Tầu”. Tôi nghĩ khác: “Nước Việt Nam đã mất rồi!”. Từ khi ông Hồ sai Phạm văn Đồng viết công hàm nhìn nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Tầu gửi cho Chu Ân Lai là mình đã mất nước rồi! Xưa kia Thái thú Tô Định đày đọa dân mình không bằng các ông quan trong bộ máy cai trị hiện nay do ông Hồ dựng lên! Các bậc Lão thành như Cụ còn mang đầu óc tâng bốc ông Hồ, một kẻ bán nước, thì thật sự hết thuốc chữa rồi, Cụ ạ! Vô kế khả thi!

Trân trọng kính chào Lão trượng,

Bằng Phong Đặng văn Âu

30 Phản hồi cho “Thư gửi thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh”

 1. AV says:

  Chào mừng sự trợ lại của bác Bằng Phong Đặng Văn Âu, một trong những người mà chúng tôi mong mỏi hàng ngày. Kính chúc bác và gia quyến một mùa xuân ấm áp, yên vui !
  Nhân đây xin hỏi bác về một bài thơ xuân (lối Đường luật) của một tác giả quê gốc vùng Nghệ An Hà Tĩnh được đọc trên đài RFA dịp xuân khoảng năm 2000 – 2005… có phải là bài thơ của bác không ạ? Lúc ấy tôi không kịp nhớ gì cả, cũng quên năm, hình như chỉ nhớ có chữ Hồng Lĩnh là bút hiệu hoặc lời giới thiệu của đài. Một bài thơ xuân rất hay.

 2. noileo says:

  1
  “Đảng không có quyền gì và cũng không cần quyền (chưa có điều 4) vẫn lãnh đạo được nhân dân, nhân dân hết lòng tin yêu Đảng, bảo vệ Đảng.”(Nguyễn Trọng Vĩnh)

  Hỏi Nguyễn Trọng Vĩnh, từ trước khi có điều 4, từ khi Hồ chí Minh, năm 1954, tuân lệnh quan thầy Mao trạch Đông chia cắt VN tại vĩ tuyến 17, đuọc Mao Trạch Đông cho sắm vai Lê Chiêu Thống tân thời, theo gót tướng Tàu cộng Lã Quý ba tiến vào Hà nội, cùng với Võ NGuyên Giáp & Phạm Văn Đồng & trường Chinh & bộ chính trị cộng sản, dựa vào súng đạn Tàu cộng & đoàn cố vấn Trung quốc vĩ dại, khủng bố toàn dân miền bắc, đàn áp & bỏ đói & bắt giam trí thức, dựng nên chế độ cộng sản VNDCCH tại miền bắc,

  cho đến khi có “điều 4″,

  có người dân nào không phải là đảng viên cộng sản mà đuọc nắm quyền, cho dù là cái quyền nhỏ nhất ở xã phường, không?

  Rõ ràng là “không”, rõ ràng là từ Hồ chí Minh ăn cứt Tàu rước Tàu vào Việt nam
  cho đến NGuyễn Văn Linh & Võ văn Kiệt & Lê Đức Anh & Đo Mười & Phạm Văn Đồng cúi lạy tàu cộng ở Thành Đô, cắt đất biên giới VN dâng cho tàu cộng,
  cho đến NGuyễn Phú Trọng may cờ 6 sao cúi chào tàu cộng,

  chỉ có một mình đảng cộng sản độc chiếm quyền nước, dùng công an, những phiên tòa kăng gu ru, nhà tù, khủng bố trắng, bỏ đói trí thức, giam nhốt bất hợp pháp sinh viên giáo sư, nhà văn, nhà báo, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH độc tài đê tiện gian ác lên người dân VN,

  vậy mà Nguyễn trọng Vĩnh dám nói như trẻ con thế này sao:

  “Đảng không có quyền gì và cũng không cần quyền (chưa có điều 4) vẫn lãnh đạo được nhân dân, nhân dân hết lòng tin yêu Đảng, bảo vệ Đảng.

  Trẻ con có lối nói của trẻ con, ngây thơ ngớ ngẩn, nhưng dễ thương. Già cái đầu rồi mà còn bày đặt bắt trước trẻ con, õng ẹo ngây thơ cụ, bịa đặt bịp bợm, ngớ nga ngớ ngẩn, chả bõ cho thiên hạ người ta chửi cho, vuốt mặt không kịp !

  2

  Ngày 11-1-1945 Hồ chí Minh tuyên bố giải tán đảng cộng sản.
  Tại sao vậy, điều ấy có nghĩa gì?

  Rất đơn giản, điều ấy có nghĩa là nhân dân Hà nội, nhân dân Việt nam, ngay từ 1945, đã không chấp nhận đảng cộng sản.

  Hơn ai hết, Hồ chí Minh biết rõ điều ấy, nên Hồ chí Minh, phải cố gắng dấu cái đuôi cộng sản & phải cố gắng dấu cái đuôi gián điệp Nga cộng của của y, phải giả vờ bỏ đảng cộng sản, tuyên bố giải tán đảng cộng sả. Có như vậy Hồ chí Minh mới lừa gạt đuọc người dân VN chấp nhận cho y làm chủ tịch nước.

  Sau này, sau khi đón quân tàu cộng vào VN năm 1950, đuọc Tàu cộng chống lưng, chừng nấy Hồ chí Minh mới lại dám ra mặt cộng sản, ba hoa chích chòe “3 ông kia kìa” & “bác Mao không thể sai”, thật đê tiện !.

  Năm 1951, trong khi, tại diễn đàn hội nghị quốc tế San Francisco 1951, thủ tướng Trần Văn Hữu của Việt nam dõng dạc tuyên bố & khẳng định chủ quyền của VN trên các quần đảo Hoàng sa & Trường sa, thì Hồ chí Minh ở Mát cơ va chầu hầu , lãnh lệnh Sít ta lin , đuọc sự hỗ trợ & tiép tay của tàu cộng, về làm cỏ nhân dân đất nước VN, tiến hành cuộc khủng bố cải cách ruộng đất, chừng nấy Hồ chí Minh mới lại dám ra mặt cộng sản, dựa vào súng đạn tàu cộng, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH độc tài trên miền bắc VN…

  Nói như Nguyễn Trọng Vĩnh, “dân tin yêu đảng”, chỉ là bịp bợm, chỉ là nói sảng !

  3
  Sự việc Hồ chí Minh tuyên bố giải tán đảng cộng sản ngày 11-11-1945, rõ ràng là một bước lùi, một thất bại của bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh, một sự trốn chạy của bọn cộng sản VNDCCH & HCM trước người dân VN.

  Sự trốn chạy của cộng sản trước người dân VN, như kể trên, cho thấy thêm một sự thật nữa:

  Sự thật là, đằng thằng ra, bọn cộng sản, một khi không có ngoại bang chống lưng, hoàn toàn thất bại trước sức mạnh của nhân dân VN.

  sự thật là, bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh đã chỉ có thể làm “bên thắng cuộc” khi chúng duọc ngoại bang Tàu cộng hỗ trợ, khi chúng bán nước cho tàu cộng, khi chúng đặt VN dưới ách nô lệ tàu cộng, nhờ đó chúng được Tàu cộng chống lưng, dùng súng đạn tàu cộng bắn giết người dân VN, cướp quyền nước VN, áp đặt chế độ cộng sản nô dịch Tàu cộng lên Việt nam.

 3. Nguyễn Tấn Trung says:

  Tôi không tin bài thơ “Viếng đền Trân hưng đạo ” là thơ của Bác Hồ vì bài thơ đó có âm điệu có khí phách đúng là một bài thơ được làm ra bởi một nhà thơ thứ thiệt như Tố Hữu, Xuân Diệu v.v.chẳng hạng chứ không thể là thơ của Bác Hồ, Vì Bác Hồ không có tâm hồn thơ và không thể làm được bài thơ thứ thiệt có hồn như vậy, Thơ của Bác dở ặc như bắp rang trộn với cát không thể gọi là thơ được như các bài thơ dù đã được bộ máy văn hóa tuyên truyền trong đó có các nhà thơ chuyên nghệp như Tố Hữu đã chỉnh sửa trước khi phát hành mà vẫn không có cách nào chỉnh sửa cho có âm điệu như thơ như các bài thơ chúc tết của Bác, Chúng ta thử đọc lại bài thơ đắc ý nhất của Bác là bài ” Du Kích Ca ” Đắc ý nhất vì anh Du kích là thành phần Vô sản tức chất xuất tác làm trái tim Bác rung động nhất và anh Du kích là người dựng nên sự nghiệp cho Bác nên Bác yêu quý vô cùng khiến Bác cảm kíc làm thơ và Bác trân trọng đặt tên cho bài thơ đó là ” Bài ca du kích” như sau:
  Ào ào ào
  Già nào
  Trẻ nào
  Lính nào
  Dân nào
  Đàn ông nào
  Đàn bà nào
  Ai có súng dùng súng
  Ai có dao dùng dao
  Người có cào dùng cào
  Không có gươm thì dùng cuốc xẻng, gậy gộc …

  Đây là bào thơ đắc ý nhất của bác nhưng không có ai yêu thơ hiểu thơ coi đó là bài thơ và cũng chảng thấy hình ảnh anh du kích đâu cả mà chỉ thấy một nhóm người hàng xóm thiếu văn hóa đầu vào nhau đánh lộn cứng tỏ rất rõ bác không có tâm hồn thơ và không biết làm thơ, Và vì Bác không biết thế nào là thơ nên mới tưởng là thơ nên cho phát hành và điều phải biết nữa là bất cứ ai yêu thơ biết làm thơ không bao giờ lại cho phát hành những bào thơ tồi của minh như bài ca du kích. Vì vậy những bào thơ có hồn đúng là thơ mà đề tên Bác Hồ tất kho6ng phải do Bác Hồ sáng tác mà do một thi sĩ bồi bút nào đó làm ra đề tên Bác nhằm nịnh Bác .
  p ran mà trộn với cát bao giờ,

  • THẠNH says:

   Bác nhờ Tố Hữu hay ai đó làm sẵn rồi bác cứ ứng khẩu thành thơ cho dân nễ chơi. Bác trình độ bao nhiêu mà biết làm thơ ? Bác có làm thơ thì cùng lắm là bài thơ không ra … thơ như “Du kích ca” chẳng hạn ! Nguyễn Tấn Trung thật tinh mắt.

 4. Nguyễn Đức says:

  Ông  thân mến,
  Lâu nay không thấy ông viết những tưỡng ông đã ngộ ra im lặng đễ suy nghĩ lại những gì mình đã làm đã nói.Nhưng không !ông lại ngo nge nói chuyện quốc gia đại sự .Ông Kỳ đã đi rồi thì ông cũng nên làm lại một chút gì để mà thanh thãn ra đi.
  kính ông

  • Hải Đăng says:

   Sao lại nói với ông Âu như thế?

   Ông Nguyễn Đức ác thiệt đó nghen. Ông không nói thì để cho người khác nói, nỡ lòng nào Ông muốn bịt miệng ông Âu như VC bịt miệng cha Lý như vậy!

   Nếu ông Âu không nói ra sự thật, những điều ông ấy biết, đã thấy, đã nghe, thì làm sao mở được mắt những người đã bị VC bịt từ mấy chục năm nay như cụ Vĩnh, và những người trẻ làm sao hiểu được những điều VC đã bưng bít và nhồi sọ?

  • Tuần Triệt says:

   Ô..a..há.., lời lẽ mất dạy, sao giống bọn thằng Hưởng quá ta…( Cu Đen )

  • hồlytinh says:

   Ông Âu viết thư cho Ông Vỉnh công khai trên mặt báo cho mọi người xem luôn và nếu có góp ý thế nào thì cứ góp ý ,sao lại viết một cái phản hồi vừa thiếu ý thức như vậy. Ờ với XH tự do, mọi người có quyền tự do phê bình người khác và người khác củng có quyền nói vế người khác nửa .Ông Âu viết thư cho Ông Vỉnh chớ có viết cho nguyểnđức đâu. Mà….”ông đã ngộ ra im lặng đễ suy nghĩ lại những gì mình đã làm đã làm đả nói” là chuyện gì vậy .Đông chạm tới đức sao ?nhưng đức là ai mà có vẻ “lớn lối” vây? Tại sao không có thể “ngo ngoe chuyện quốc gia đại sự”?Hay chỉ có đức…mói ngo ngoe (ngoe chớ không phải nge) doi mình từ trong đống “cuốc ra đại sự” ?
   Ông Kỳ làm việc của Ông Kỳ. Chưa chắc đả sai. Chưa chắc đả là việc làm của ông ta không có chút gì với tổ quốc vn. Chỉ là kẻ ganh với ông ta thôi. Hơn nửa Ông ta là người bình thướng giửa cơn mất nưóc ,quốc phá gia vong,có làm gì hay dở phải trái đều chỉ vì quốc gia dân tộc không nhiều thì ít.Ong ta chết rồi là xong .lich sử sẻ phê phán ông ta ,Bọn trẻ con ,bọn CS bọn thuôc hạ thù hằn cứ nói cứ chưởi củng thế mà thôi .Đât nước vẩn không thoát ách độc tài CS,Đất nước không thể không mất về tay bọn TC. Cho nên bất cứ ai làm được gì để có sự ổn định ở VN thoát ra khỏi cái xhcn /đảng csvn thì cứ làm ,dú là vô vọng. Như WòngPao bị bắt bị tù dú có cả người Mỷ yểm trợ. Tại sao ? bởi vì lich sử diển tiến quá nhanh…
   Nó đả vượt qua thành quá khứ thành lổi thời. Việc làm có dự định của Ông kỳ củng vậy. …Và cuối cùng thì thằng VC vẩn thắng vì hạ được các vị cầm đầu miến Nam, mà không phải tuị nó đích thân hạ ,mà người QG,là thuôc hạ ,là người cùng phe hạ và hạ sát ván.luôn. VC cười…bởi vì chúng ta không thoát ra vòng KIM CÔ CỦA CHÚNG. Cứ đọc bài viết về của Đai tá Thanh, tướng Vịnh vàcuốn sách BTC của HuyĐức mới xuát bản là thấy chúng ta thua nửa,thua hoài. Chúng ta chỉ thắng ở chổ chưởi lảnh đạo quốc gia , chưởiluôn cả Mỷ là nước cho chúng ta ở nhờ. Chúng ta thắng vì hạ được nghị viên Việt ,vì 2 chử litô Saigòn, và ăn thua với ca sỉ VN qua hát ( củng có lựa chọn.chớ không phải tất cả vì ca sỉ vn vẩn qua hát đều đăn và ca sỉ hải ngoại củng thi nhau về.Và cả người TNCS củng về vn). Vây Ông kỳ đi rồi,dù sao củng là xong là hết .Thanh thản chắc chăn là thanh thản vì sao ông cuối đời vẩn làm việc mà ông muốn làm và ông nghỉ là đúng. Nhưng Ông Âu đả làm gì để phải làm lại một chút gì để thanh thản ra đi ? Ông Âu là thuôc cấp của tướng Kỳ ,phục tướng kỳ.điếu này ít ai có được cái tính tốt đó trong thời buổi chó nhảy bàn độc,kẻ ngu dạy người khôn,”đỉnh cao trí tuệ” ,anh hùng(rơm)ác với dân ,sơ giặc. Và do đó chỉ là cái tình thì không có lý nào”làm lại’ cái ông kỳ làm ,vì không thich. Củng có thể là ông Âu củng đang làm cái gì đó mà ông kỳ đang hướng tới củng như đai đa số dân TNCS củng đang làm cái gì đó cho đất nước dân tộc. Và đó là quyền của ông ta quyền của mọi người chống cộng mỉển đi đến kết quả tốt cho VN thì thôi. Giải pháp nào củng tốt. Ch nên việc gì phải “làm lại một chút gi” (nghỉa là sửa saì việc ông kỳ làm) thì vô lý và vô duyên nhất trên đời.
   Góp ý của nguyển đức chỉ à góp ý của VC hay cò mồi để gây cuộc tranh cải quanh việc làm ông Kỳ và trở lai loanh quanh trong nhửng bài viết đầy tinh châm chọc ,gợi ý để người ta bu vào đó trút nổi hàn học hay bênh vực để quên đi nhửng nồi súp de căng quá sắp nổ của bọn CSVN mà ĐCV đả phản anh đầy đủ,
   Có ai biết ĐCV có bao nhiêu bài nói “xấư” VC ngay trong lúc này không? Có lẻ đó là điều mà bọn chúng “nổi sùng’ nhất,nên tìm cách phá.
   Cho nên người nên “làm lại “mình nghỉa là “dọn mình” trong sạch ,thanh thản ra đi là nguyểnđức và đồng bọn thì đúng hơn.
   Ngoài ra nếu Ông Âu có viết gì cham nọc mạnh tới tướng Vinh củă ngyểnđức thì nguyển dức nên thay mặt (nếu tướng vỉnh cho phép) tướng vỉnh trả lời hay phản bác,chớ đâu viết 3 câu chẳng đâu vào đâu vây.?
   (hlt)

   • Nguyễn Đức says:

    Thưa ông,
    Lời thật thì hay mất lòng nhất là khi đụng chạm tới những yếu huyệt của những con người chỉ nhắm mắt nâng b..thì ra ông cũng cùng một dạng với ông Âu !Không muốn nhắc lại nhưng tôi và các bạn KQ rất xấu hổ khi nhắc đến NCK và ĐVA những con người đã một thời oanh liệt đã bán hết liêm sĩ đi bằng đầu gối trước bọn cs.Để gọt là cứu nước?thưa ông,hiện tại bây giờ sẽ là lịch sữ mai sau cần gì mà phải đợi chờ phê phán?

   • Bút Thép VN says:

    Ở diễn đàn ảo này thì biết tin ai là chiến sĩ KQ hay CAM, thiếu gì kẻ mạo danh chống cộng chửi buá xua nhưng lại là VC. Thôi thì cứ đọc còm thì biết ngay kẻ đó thuộc loại nào!

   • Builan says:

    Tôi có cảm tưởng ông Đức có sự nhầm lẫn
    _ Lẫn lôn giữa Bằng Phong ĐVÂ và Trường sơn LXN??

    Nếu đung thì ông Đức nên đinh chính !
    Kính

  • Hoàng says:

   Đừng đem mâu thuẫn cá nhân vào đây! Hèn lắm…

  • Kẻ Giác Ngộ says:

   Viết như trên chứng tỏ ông Nguyễn này là người không có Đức, tỏ rõ tim đen của một kẻ vô cảm vô tâm trước sự an nguy của đất nước, coi thù cá nhân với ông Đặng Văn Âu hơn là đại cuộc diệt cộng cứu nước?

 5. Hồng Lĩnh says:


  Ông Vĩnh này cũng đi theo khẩu hiệu “còn đảng còn mình” .
  Làm sao ông ta dám tự hất đổ nồi cơm ngon đang ăn, căn nhà đẹp đang ở ?

 6. khế ngọt says:

  trách cụ Vĩnh nhiều quá cũng tội cho cụ, cụ biết hết nhưng nói mạnh , nói thật thì cụ không đủ dũng khí ,nói loanh quanh đời cụ mỏi mệt ,thôi cụ ạ gần đất xa trời rồi cọp để da người để tiếng ,mong cụ mạnh dạng can đảm trước hơi tàn còn lưu danh hạ thế!

 7. NgườiViệtYêuNước says:

  Một bài viết chí lý, lập luận vững, rất thuyết phục.
  Với chứng cớ hiển nhiên và sự thật này sẽ giúp cho cụ Nguyễn Trọng Vĩnh và các nhà “lão thành cách mạng” can đảm nhìn vào sự thật để sáng mắt, sáng lòng.
  Cám ơn ông Đặng Văn Âu.

 8. VIỆT says:

  Đúng là hết thuốc chữa ! Bởi cụ đeo quá nhiều sao, nếu nói sự thật thì có khác nào tự chửi mình. Nhưng 2 vị trí thức họ Huỳnh sao lại biết nói những lời sáng suốt? Thậm chí những người trẻ như Đặng Chí Hùng, SV Lê Trung Thành còn biết nhìn nhận 1 sự thật dù rất phủ phàng.
  Nói thật đọc xong bài của cụ, nhiều người rất thất vọng. Ít nhiều cụ cũng gần như là thần tượng vì thời gian vừa qua cụ biết nói những cái sai của bọn lãnh đạo CS.

Phản hồi