WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:13:pm 12/01/13 Đăng ngày “January 12th, 2013”

Công an không ngừng trù dập gia đình blogger Điếu Cày

Công an không ngừng trù dập gia đình blogger Điếu Cày

Nhà cầm quyền cộng sản đã kết án tù blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) 12 năm một cách bất công và giả dối vào ngày 28/12/2012. Giờ phút này anh Điếu Cày đã trở thành tù nhân lương tâm dưới chế độ cộng sản. Tuy nhiên, vợ và con của anh cũng không nằm [...]

04:13:pm 12/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

RSF trưng bằng chứng chứng minh blogger Lê Văn Sơn vô tội

RSF trưng bằng chứng chứng minh blogger Lê Văn Sơn vô tội

vụ án của 14 thanh niên Công giáo cùng với việc bắt giữ luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân là bằng chứng cho thấy Việt Nam cấm cản các tiếng nói chỉ trích nhà nước.

05:29:am 12/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh sẽ đi khắp Châu Âu kêu cứu cho con

Mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh sẽ đi khắp Châu Âu kêu cứu cho con

bà Minh đã âm thầm đi ra khỏi Việt Nam vào cuối năm 2011, qua sự giúp đỡ của những người bạn.

05:19:am 12/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »