WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:19:pm 27/01/13 Đăng ngày “January 27th, 2013”

Thánh Gandhi trong phim ảnh

Thánh Gandhi trong phim ảnh

Mahatma Ghandi con người không tài sản chức vụ, Ngài không phải là nhà cầm quyền, nhà bác học hay thiên tài nghệ thuật.

04:19:pm 27/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hoan hô UV BCH hội Nhà Văn Vũ Hồng xông lên tiêu diệt nạn đạo văn

Hoan hô UV BCH hội Nhà Văn Vũ Hồng xông lên tiêu diệt nạn đạo văn

Hi vọng hội ngửi nhà ta sẽ ngửi ra mùi đạo văn của Y Ban. Phen này thì Y Ban có thể chạy lên trời…

04:08:pm 27/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ai là tác giả hiệp định Paris

Ai là tác giả hiệp định Paris

Số phận của những người dân miền Nam Việt Nam đã được quyết định trước đó nhiều năm. Năm 1968, trong khi đang tranh cử tổng thống Mỹ, ông Richard Nixon đã cho cố vấn là Henri Kissinger đến gặp đại sứ Nga…

08:28:am 27/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tản mạn về trí thức và thời cuộc

Tản mạn về trí thức và thời cuộc

Trút bỏ được sự ràng buộc với chính trị và tâm lý e dè đối với quyền lực chính trị, tầng lớp trí thức Việt Nam sẽ là Hercules, có sức mạnh nâng đỡ cả dân tộc.

08:12:am 27/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tại sao vấn đề Cải Tổ Chính Trị lại tránh né TQ?

Tại sao vấn đề Cải Tổ Chính Trị lại tránh né TQ?

Sự chuyển giao quyền lực lần thứ hai không đổ máu thành công phần lớn nhờ vào sự phát triển của những định chế chính trị ở Trung Quốc.

07:08:am 27/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời

Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời

Vào khoảng tháng 11.2012, nhiều nguồn tin cho biết sức khỏe nhạc sĩ Phạm Duy đã suy giảm rất nhiều.

06:44:am 27/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lai rai Câu đối Tết: Rồng Rắn lên mây!

Lai rai Câu đối Tết: Rồng Rắn lên mây!

Đất nước Rồng-Tiên này có phải đã thêm một lần dại dột rủ nhau Rồng Rắn lên mây ảo vọng, xin bài thuốc có Mác có Lê để đến nỗi chịu ơn một anh thầy thuốc bợm già đầy duyên nợ, đang đòi nợ bằng những thứ thiêng liêng mà dân Việt Nam mình thà chết chứ không bao giờ chấp nhận.

01:54:am 27/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lai rai Câu đối Tết: Khổ vì nói lái!

Lai rai Câu đối Tết: Khổ vì nói lái!

Chuyện rắc rối phát sinh là do mấy câu thơ “chết tiệt” được viết vào giấy khổ lớn treo ở gian Câu đối (rất tiếc khi dẹp Hội chợ không giữ lại hay chụp lại được, nhưng nhiều anh em giờ còn nhớ như in).

01:16:am 27/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »