WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:07:am 03/01/13 Đăng ngày “January 3rd, 2013”

Quán xôi của Cường đô la

Quán xôi của Cường đô la

6 tháng trước, một cách hài hước, nhưng không ngẫu nhiên, một quán xôi đã lấy tên là Cường đô la.

04:07:am 03/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đầu năm nói chuyện sấm ký

Đầu năm nói chuyện sấm ký

Năm mới đừng để vợ la Ðừng chơi cờ bạc mà ra bót nằm Chi bằng đi lễ lăng Ông Ðầu xuân năm mới xin xăm cầu tài Mồng một đi lễ lăng ông Cầu anh đắt lộc bằng trăm ngày thường. ( Ban nhạc AVT) Trong dịp tết người ta gặp nhau thường nhắc [...]

04:03:am 03/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ls Lê Quốc Quân ‘tuyệt thực trong tù’

Ls Lê Quốc Quân ‘tuyệt thực trong tù’

Trang Nữ Vương Công Lý cho hay, kể từ khi bị bắt, “Ls Lê Quốc Quân đã tuyệt thực để phản đối hành vi đối xử của cơ quan Công an đối với cá nhân và gia đình anh”. Tuyệt thực đã ‘sang ngày thứ 6′ và tình hình sức khỏe của Ls Lê Quốc [...]

03:56:am 03/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »