WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:35:pm 07/01/13 Đăng ngày “January 7th, 2013”

49 tướng công an mới

49  tướng công an mới

công an ngày nay: «Bịt mồm con hô khẩu hiệu kia!», «Bóp cổ con đang hát kia!», «Tóm cổ lão già cầm đàn!», «Hốt tất cả lên xe!», «Tao sẽ đánh cho mày mù mắt không biết ai đánh!», «Tao sẽ đánh cho mày tuyệt tự, hết đường sinh đẻ!»…

03:35:pm 07/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Dân chủ hóa hoặc là chết

Dân chủ hóa hoặc là chết

Kể từ 1989, ĐCSTQ không chấp nhận bất cứ một cải tổ chính trị thật sự nào…

03:30:pm 07/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

‘Diễn biến hòa bình’ hay ‘Bạo lực cách mạng’?

‘Diễn biến hòa bình’ hay ‘Bạo lực cách mạng’?

Tôi muốn gởi những dòng cuối này đến anh Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là đồng môn – tôi học trước anh hai khoá.

07:47:am 07/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

14 thanh niên Công giáo và Tin Lành ra tòa ngày mai

14 thanh niên Công giáo và Tin Lành ra tòa ngày mai

Toàn bộ 17 thanh niên Công giáo và Tin Lành bị bắt và xét xử đều là những người tham gia tích cực các hoạt động tôn giáo và xã hội.

07:37:am 07/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

VN diễn tập bắn đạn thật ‘quy mô lớn’

VN diễn tập bắn đạn thật ‘quy mô lớn’

Kịch bản là các lực lượng pháo cối, súng máy phòng không và công binh của Binh đoàn, phối hợp với các lực lượng vũ trang …

07:30:am 07/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phạm Duy “còn đó… muôn đời”

Phạm Duy “còn đó… muôn đời”

“Thơ hay có thể bị vua bắt Trăng nhé nghìn đêm bạc tiếng gà” (Trích bài thơ “LÝ BẠCH” của Trần Mạnh Hảo) Chúng tôi (TMH) xin mượn tên cuốn sách: “Phạm Duy “còn đó nỗi buồn” của họa sĩ, nhà văn Tạ Tỵ làm tiêu đề cho bài viết về nhạc sĩ Phạm Duy [...]

07:08:am 07/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cái khó của ông Nguyễn Bá Thanh

Cái khó của ông Nguyễn Bá Thanh

Tân Trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Bá Thanh có nhiều lợi thế, vốn liếng kinh nghiệm trong tay không phải ít, nhưng đồng thời cũng có cái khó của mình. Lợi thế Ông Thanh ở Đà Nẵng giờ đã ra Hà Nội. Tôi có may mắn được vào Đà Nẵng nhiều lần, trước cả [...]

06:53:am 07/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ân nghĩa Trung Cộng?

Ân nghĩa Trung Cộng?

Nói đến ân nghĩa của Trung Cộng là sỉ nhục dân tộc Việt Nam, là xúc phạm vong hồn hai triệu người Việt Nam đã chết trong cuộc chiến tranh “đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc!”

12:01:am 07/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »