WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:36:pm 28/01/13 Đăng ngày “January 28th, 2013”

Phú Yên xử ‘Hội đồng công án Bia Sơn’

Phú Yên xử ‘Hội đồng công án Bia Sơn’

Ông Phan Văn Thu và nhóm 21 người mà công an Việt Nam cho là đã tổ chức ra ‘Hội đồng công luật công án Bia Sơn’ nhằm ‘lật đổ chính quyền’.

04:36:pm 28/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn Bá Thanh: Có cứu được Đảng không?

Nguyễn Bá Thanh: Có cứu được Đảng không?

Nhiệm vụ mới của ông Nguyễn Bá Thanh có thể cho phép ông đưa ra đôi ba phương thuốc tạm thời. Nhưng muốn cải tổ thật sự thì còn phải chờ. Không khéo nó sẽ diễn ra ngoài ý muốn của đảng.

04:24:pm 28/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trung cộng đe dọa thế giới

Trung cộng đe dọa thế giới

Đây là cơ hội cho các lực lượng chính trị yêu nước và dân chủ hoạch định đường lối đấu tranh phù hợp và khả thi dựa trên tinh thần đoàn kết và bao dung vì tương lai đất nước.

09:20:am 28/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bắc Triều Tiên: Cha mẹ ăn thịt con vì đói khát

Bắc Triều Tiên: Cha mẹ ăn thịt con vì đói khát

Một người khác đã giết và ăn thịt con gái được ghi nhận vào năm 2011. Kẻ khác bị bắt hồi tháng 5 sau khi giết chết 11 người và đem bán như thịt lợn.

08:48:am 28/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phập phồng một vòng Yangon

Phập phồng một vòng Yangon

‘Nghe thầy không tầy nghe trò’. Tôi OK liền! Bangkok qua Yangon chỉ có 50 phút bay, nên tôi quyết định ghé thăm thành phố lớn nhất của xứ Miến trong vòng một tuần. Trước hết, phải tốn 2 tuần lễ và 20 đôla để xin visa nhập nội Yangon, rồi phải viết ba, bốn tờ đơn thành thật khai báo về cá nhân để được chấp thuận cho vào, đã khiến mình thấy nhiêu khê rồi! Trong khi ấy, thăm viếng Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore với cái passport là đi liền một cái rẹt, khỏi phải dài giòng văn tự chi cả.

12:58:am 28/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Giai đoạn 3 Hội nghị Paris

Giai đoạn 3 Hội nghị Paris

Trong khi đang tiến hành chiến dịch Linebacker, tổng thống Nixon cùng cố vấn An ninh là Kissinger đi thăm Liên Xô từ 22 đến 30-5-1972, và ký thỏa ước SALT (Strategic Arms Limitation Treaty) ngày 26-5-1972 với Leonid Brezhnev. Trong cuộc thương thuyết Mỹ-Liên Xô, phía Mỹ hứa hẹn sẽ cho Liên Xô được hưởng quy chế tối huệ quốc (most favored nation), mở đường giao thương với Hoa Kỳ và Tây Âu. Để đáp lại thiện chí của Hoa Kỳ, Liên Xô áp lực với CSVN ngưng đòi hỏi điều kiện tiên quyết là loại bỏ tổng thống Thiệu để khai thông hội nghị. (Trần Đông Phong, Việt Nam Cộng Hòa 10 ngày cuối cùng, California: Nxb. Nam Việt, 2006, tt. 17-18.)

12:01:am 28/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Bị khống chế đưa vào bệnh viện tâm thần

Bị khống chế đưa vào bệnh viện tâm thần

Chứng kiến cảnh ông T. phải “nằm viện” với vài chục BN tâm thần, chúng tôi không khỏi ái ngại.

12:00:am 28/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tiếng nói từ những nạn nhân của cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai [2]

Tiếng nói từ những nạn nhân của cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai [2]

Tiếp theo phần I Khuyết điểm thứ tư: Mục tiêu của cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai Đây có lẽ là vấn đề quan trọng nhất, là cội nguồn bản chất của cuộc chiến vừa qua. Các ông, các bà, quý vị, các trí thức, các nhà báo, các nhà chính trị, các người [...]

12:00:am 28/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »