WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:40:pm 20/01/13 Đăng ngày “January 20th, 2013”

Số phận con tầu HQ-10…

Số phận con tầu HQ-10…

Một lần nữa, tôi chỉ muốn cho Chị và mọi người biết là HQ-10 (và thân xác anh Hạm Trưởng cùng đồng đội của anh) nằm chết trên bãi san hô ở Hoàng Sa, chứ không có bị chìm vào lòng đại dương như nhiều người tưởng đâu.

02:40:pm 20/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhân một phiên toà nói về sửa đổi hiến pháp

Nhân một phiên toà nói về sửa đổi hiến pháp

Đã đến lúc, nếu không muốn bị lật đổ thì phải trả lại quyền lực cho nhân dân để đất nước có thể nhanh chóng vượt qua khủng hoảng nhằm đưa nhân dân thoát khỏi khó khăn và bảo vệ được đất nước.

01:57:pm 20/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Biểu tình chống sách và chống báo tại Người Việt

Biểu tình chống sách và chống báo tại Người Việt

“không có nhu cầu đọc quyển sách đó nhưng biết cuốn sách đó viết cái gì.”

11:00:am 20/01/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các ‘dư luận viên’

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các ‘dư luận viên’

Cái trứng vịt ở tiệm kế bên còn dở hơn, sao mày không chê?

05:03:am 20/01/13 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Lãnh đạo hay đại diện?

Lãnh đạo hay đại diện?

Cuộc chuyển hóa ngoạn mục của đất nước Miến điện sang lộ trình dân chủ làm phấn khích và hy vọng cho cả thế giới và khu vực. Sau một thời gian dài bị Hoa kỳ và Phương Tây phong tỏa và cấm vận làm đất nước Miến điện kiệt quệ về kinh tế và [...]

04:42:am 20/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Biết gì về ông tân chánh văn phòng tòa Bạch Ốc

Biết gì về ông tân chánh văn phòng tòa Bạch Ốc

Tới chiều hôm qua chuyện trở nên rõ ràng hơn: Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama quyết định chọn ông Denis McDonough làm chánh văn phòng, chỉ còn đợi ngày chính thức báo tin này cho mọi người cùng biết. Mặc dù người được chọn đang giữ chức vụ Phụ Tá Cố Vấn Hội Đồng [...]

04:31:am 20/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Giai đoạn 1 và 2 Hội nghị Paris

Giai đoạn 1 và 2 Hội nghị Paris

Hội Nghị Paris (Bài 2) Bài 1 Hội nghị Paris (1968-1973) có thể chia thành ba giai đoạn.  Bài nầy xin trình bày hai giai đoạn đầu của hội nghị Paris. 1.- GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1968) Giai đoạn nầy kéo dài từ ngày 13-5-1968 đến ngày 30-10-1968,  gồm 28 cuộc họp công khai tay [...]

12:01:am 20/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »