WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:41:pm 21/01/13 Đăng ngày “January 21st, 2013”

Chợ Vòm – một góc cuộc sống của người Việt ở Nga (1)

Chợ Vòm – một góc cuộc sống của người Việt ở Nga (1)

Chợ Vòm không chỉ đơn giản là một cái chợ, chợ Vòm là một cuộc sống sinh động đã làm mê hoặc nhiều người và làm nhiều người khác thất vọng, nhưng nó vẫn luôn là niềm hy vọng cho những ai có khát vọng làm giầu ở Nga.

04:41:pm 21/01/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Hy vọng có thêm hai Huy Đức nữa

Hy vọng có thêm hai Huy Đức nữa

Nhà báo lão thành Bùi Tín nói Bên Thắng Cuộc đã đưa ra 1/3 sự thực. Nếu vậy, Việt Nam cần thêm hai người như Huy Đức nữa…

04:36:pm 21/01/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Lan man chuyện ngày Quốc khánh

Lan man chuyện ngày Quốc khánh

Nước Úc tuy là một đất nước đa văn hóa đa sắc tộc gồm nhiều giống dân đến từ năm châu bốn biển nhưng mỗi năm cứ đến ngày 26/1, tòan thể dân chúng ở khắp các tiểu bang trên nước Úc đều ăn mừng linh đình trọng thể vì đó là ngày quốc khánh của xứ kangaroo Úc đại lợi.

12:10:pm 21/01/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hai từ dùng nhiều, lại tù mù nhất

Hai từ dùng nhiều, lại tù mù nhất

Cần chú ý chưa có một đảng CS theo CNXH kiểu Mác – Lênin nào mang lại dân chủ, tự do và phồn vinh cho nhân dân.

10:00:am 21/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lòng tự trọng

Lòng tự trọng

Sẽ là một trái bom nguyên tử nổ tung giữa lòng Hà Nội làm cho tan mặt, nát mày, làm cho tan bay cỗi rễ, cơ cấu của chế độ và đảng CS đang cầm quyền.: :”  làm khổ dân là người có tội.“*, hay chỉ là tiếng vẹt nói trong lồng? Sẽ là chuyện [...]

02:20:am 21/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trung Quốc liệu có dám tự đào hố chôn mình?

Trung Quốc liệu có dám tự đào hố chôn mình?

Nhật Bản ngày 19-1 đã lên tiếng phản đối Trung Quốc sau khi ba tàu hải giám nước này tiến vào vùng lãnh hải gần quần đảo Senkaku sáng cùng ngày.

12:00:am 21/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »