WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:47:pm 14/01/13 Đăng ngày “January 14th, 2013”

Đảng Cộng sản Việt Nam: Bên thua cuộc

Đảng Cộng sản Việt Nam: Bên thua cuộc

Trong cuộc “chiến tranh nhân dân” vì tự do thông tin, nhà cầm quyền CSVN luôn là bên thua cuộc.

11:47:pm 14/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bệnh nhân “bò từ gầm giường” ra đón Bộ trưởng Y tế

Bệnh nhân “bò từ gầm giường” ra đón Bộ trưởng Y tế

3 đến 4 thậm chí là 5 người mỗi giường bệnh. Có thể nói, người bệnh đến Ung Bướu không phải nằm viện mà là ngồi viện điều

05:27:pm 14/01/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

40 năm sau một cuộc phản bội

40 năm sau một cuộc phản bội

Vậy thì ta đợi gì mà không lôi Điều 7b của Định ước quốc tế ra mà tìm cách vận động tái nhóm Hòa đàm Ba lê để phân định xem ai phải trái trong các vấn đề này?

05:16:pm 14/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hiến pháp 1960, 1980, 1992 là không hợp hiến

Hiến pháp 1960, 1980, 1992  là không hợp hiến

Cần 1 giải thích nhỏ về đầu đề của bài viết. Hiến pháp là khung luật cao nhất của 1 nhà nước. Viết rằng 1 Hiến pháp không hợp hiến có vẻ như không logic. Tuy vậy, điều này đã xẩy ra đối với Hiến pháp Việt Nam 1960. Bởi vì Hiếp pháp 1960 được [...]

05:09:pm 14/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Giấc ngủ trưa của Người đẹp Bình Dương

Giấc ngủ trưa của Người đẹp Bình Dương

Người đẹp Bình Dương nói đây có tên là Trần Thị Hài. Cô không phải là hoa khôi, hoàn toàn không phải là Miss của tỉnh năm 2012. Nhưng là một nhân vật đẹp, rất đẹp của tỉnh Bình Dương, rất nổi tiếng cả vùng Bắc Sài Gòn, đã 5 năm nay. Đẹp trong nhân [...]

05:03:pm 14/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quyền bính

Quyền bính

Tôi rời Campuchia trước khi Việt Nam rút hết “Quân tình nguyện”. Khi học ở trường chuyên gia quân sự 481, chúng tôi được chuẩn bị tư tưởng để “giúp bạn lâu dài”. Nhưng thay vì ở lại hàng thập niên, tôi chỉ phải ở lại Campuchia gần bốn năm. Tôi quyết định rời quân [...]

07:45:am 14/01/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nghĩ về một bài luận văn bị điểm 0

Nghĩ về một bài luận văn bị điểm 0

…vấn đề đáng báo động không phải là chuyện “đạo đức bản thân” của học sinh. Mà là ở nền giáo dục hiện nay.

12:01:am 14/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đôi giầy trước cửa

Đôi giầy trước cửa

Tạo hóa là cái vòng tròn, con người bước vào đó, đủ một vòng xoay là bước ra, thế thôi. Chỉ là một sự hoán chuyển, nhường chỗ cho nhau, như mùa đông và mùa xuân, như đôi giầy và hai con thỏ.

12:01:am 14/01/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »