WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:27:pm 19/01/13 Đăng ngày “January 19th, 2013”

Điều gì hủy diệt tiền đồ dân tộc

Điều gì hủy diệt tiền đồ dân tộc

Dù không nhiều, được 42 bài dự thi nhưng tôi tin đó là những hạt giống đầu tiên đã nảy mầm và sẽ nhanh chóng đơm hoa kết trái rồi lan tỏa đến hàng ngàn rồi hàng triệu những hạt giống khác.

05:27:pm 19/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Biến loạn trên tàu Caine

Biến loạn trên tàu Caine

Chúng ta không quên vị chỉ huy chiến trường Hà văn Ngạc cũng không còn nữa. Ông đã mất tại Hoa Kỳ năm 1999 hưởng thọ 74 tuổi.

05:20:pm 19/01/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Không tự do – Không đối lập

Không tự do – Không đối lập

Thực tế chứng minh đảng Cộng sản Việt Nam thiếu khả năng điều hành đất nước và càng ngày càng lệ thuộc vào đảng Cộng sản Tầu.

05:04:pm 19/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hiệp định Paris 1973: CS càng muốn quên thì ta càng phải nhắc

Hiệp định Paris 1973: CS càng muốn quên thì ta càng phải nhắc

Đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại vấn đề. Một Hiệp định Hòa bình Paris mà không đem lại “hòa bình” mà không thành vấn đề sao?

04:52:pm 19/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Công an tuyên truyền của đảng CSVN đánh lộn trực tuyến với bloggers

Công an tuyên truyền của đảng CSVN đánh lộn trực tuyến với bloggers

Sau khi sách nhiễu và ngục tù đã không làm những người sử dụng mạng cá nhân (blogger) bất đồng chính kiến yên lặng, chính quyền CSVN đã bắt đầu đào tạo những công an tuyên truyền để xâm nhập vào những diễn đàn trực tuyến và ca ngợi chế độ. Một người sử dụng [...]

04:16:pm 19/01/13 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Ông Hoàng Trung Hải lại tiếp tục bài ca mị dân

Ông Hoàng Trung Hải lại tiếp tục bài ca mị dân

Ai cũng biết rằng, chỉ trong một thị trường điện cạnh tranh, người dân mới được hưởng giá điện cạnh tranh kèm theo dịch vụ tương xứng

04:07:pm 19/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thư gửi bà quả phụ Ngụy Văn Thà

Thư gửi bà quả phụ Ngụy Văn Thà

Ông đã hiến thân vì Tổ quốc – một sự hy sinh vẻ vang nhất, hơn bất cứ một sự hy sinh nào.

05:11:am 19/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

‘Đừng chạm đến Senkaku trong tay Nhật’

‘Đừng chạm đến Senkaku trong tay Nhật’

Clinton khẳng định rằng quần đảo này hiện đang do Nhật kiểm soát do đó sẽ được Mỹ bảo vệ trong khuôn khổ Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật.

05:03:am 19/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Quyết liệt vì Hoàng Sa

Quyết liệt vì Hoàng Sa

Ngày này cách đây đúng 39 năm, Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Hành động phi pháp ấy đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của người Việt Nam và sự lên án mạnh mẽ của thế giới. Ngày 25.11.2011, trong phát biểu trước Quốc hội, Thủ [...]

04:49:am 19/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vị quốc trưởng cuối cùng

Vị quốc trưởng cuối cùng

Lịch sử Việt Nam có các triều vua. Lịch sử cận đại của phe quốc gia miền Nam có các vị tổng thống. Tổng thống Diệm, tổng thống Thiệu, tổng thống Hương và tổng thống Minh. Phe cộng sản miền Bắc Việt Nam thì có các chủ tịch nước. Riêng miền Nam, qua thời thế [...]

01:13:am 19/01/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »