WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:01:pm 23/01/13 Đăng ngày “January 23rd, 2013”

Văn Cao: Một thiên tài bị lưu đày

Văn Cao: Một thiên tài bị lưu đày

“Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng. Trên cánh đồng ca khúc, tôi như một đứa bé ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi. Âm nhạc của anh Văn là âm nhạc của thần tiên bay bổng. Tôi la đà đi giữa cõi con người. Anh cứ bay [...]

04:01:pm 23/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đọc Bên Thắng Cuộc cuốn hai

Đọc Bên Thắng Cuộc cuốn hai

Nhiều chỗ tôi không hiểu ý tác giả, không thấy hứng thú gì lắm nên tôi gần như bỏ cuộc…

09:51:am 23/01/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con trai bí thư xã đánh dã man cụ già có gia cảnh khó khăn

Con trai bí thư xã đánh dã man cụ già có gia cảnh khó khăn

Sau khi đánh dã man cụ già này xong, Hoàng Thế Anh đã thản nhiên lên xe phóng đi.

09:42:am 23/01/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lại ông Joseph Biden

Lại ông Joseph Biden

Cảm tình nồng hậu đó có thể sẽ đến với ông Biden trong tương lai, nhưng ngay lúc này ông không phải là ông phó được người dân Hoa Kỳ quý trọng.

05:50:am 23/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Xã hội dân sự như một tiến trình dân chủ hoá

Xã hội dân sự như một tiến trình dân chủ hoá

Từ thập niên 1980 đến nay, một trong những vấn đề chính trị được thế giới, ít nhất là ở Tây phương, quan tâm nhiều nhất chắc chắn là vấn đề dân chủ; và trong vấn đề dân chủ, yếu tố trung tâm, thu hút sự chú ý của mọi người nhiều nhất, chính là [...]

05:40:am 23/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trung Quốc đã mất Miến Điện?

Trung Quốc đã mất Miến Điện?

Nhưng chính trị tạo ra những kẻ chung chăn chung giường kỳ lạ…

05:00:am 23/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Teo dần quyền con người trong Hiến pháp

Teo dần quyền con người trong Hiến pháp

Trong thời gian qua, nhiều người mong muốn sửa đổi Hiến pháp 1992, để bỏ hoặc thay đổi một số quy định, ví dụ như quy định về quyền lãnh đạo (được hiểu là đương nhiên) của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với Nhà nước và xã hội (Điều 4), và quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý (Điều 17–18). Tôi không chia sẻ kỳ vọng đó, bởi không tin rằng giới lãnh đạo hiện nay có thể sớm chấp nhận thay đổi những điều mà họ khẳng định là bất di, bất dịch. Ngược lại, tôi thuộc số những người lo rằng việc sửa đổi Hiến pháp có thể bị lợi dụng để hạn chế hơn nữa quyền con người.

12:01:am 23/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »