WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chỉ có 2 người

QH Việt Nam biểu quyết thông qua HP

QH Việt Nam biểu quyết thông qua HP

Đang chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, tôi nhận được cuộc gọi của anh Lê Phú Khải: Chúng nó nhấn nút thông qua Hiến pháp rồi. Về nhà bật máy tính, vào mạng VNXPRESS: “Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi. 10 h sáng nay, với 97% đại biểu tán thành, toàn văn dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được thông qua. . .” Mặc dù đã biết trước kết quả này nhưng tôi vẫn buồn rũ. Buồn như có người thân bị bệnh hiểm nghèo biết rằng không thể cứu chữa nhưng khi điều xấu nhất đến vẫn bàng hoàng, buồn rũ! Bữa trưa ăn muộn không muốn ăn.

“Với 486 đại biểu tán thành trong tồng số 488 đại biểu có mặt (chiếm 97%), hai đại biểu không biểu quyết”. Trong đám người được gọi là “đại biểu Quốc hội” chỉ có hai người là người Việt Nam chân chính. Chỉ có hai người còn biết đến Nhân Dân đau khổ bị mất đất, mất tự do, mất quyền làm người, mất quyền công dân vì bản Hiến pháp này. Chỉ có hai người còn biết đến đất nước càng tan hoang, càng bị các nhóm lợi ích bất lương chia nhau tàn phá, xâu xé, bòn rút, vơ vét mà không có một chút trách nhiệm với mảnh đất thấm đẫm máu, mồ hôi, nước mắt của cha ông, không có một chút trách nhiệm với các thế hệ mai sau vì bản Hiến pháp này. Chỉ có hai người còn biết đến lịch sử. Lịch sử sẽ nghiêm khắc lên án bản Hiến pháp phản dân tộc Việt Nam, làm nguy khốn đất nước Việt Nam, làm li tán giống nòi Việt Nam, kìm hãm sự phát triển của đất nước Việt Nam. Chỉ có hai người còn biết đến sự phán xét nghiêm khắc, công bằng của lịch sử, của chính con cháu họ ở các thế hệ mai sau đối với sự biểu quyết của họ hôm nay. Vì thế chỉ có hai người không biểu quyết.

Còn 486 người bấm nút tán thành Hiến pháp này đã tự thú với Nhân Dân rằng: Không, họ không phải là đại biểu của Nhân Dân. Họ chỉ là công cụ bấm nút theo sự cài đặt của đảng mà thôi. Nhân Dân bao dung, độ lượng sẽ tha thứ cho họ. Nhưng lịch sử vốn công bằng và nghiêm khắc sẽ không tha thứ. Cũng như lịch sử sẽ không tha thứ cho những người đã thỏa hiệp với nước ngoài chia đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam, đẩy hai nửa dân tộc Việt Nam vào cuộc chiến nồi da xáo thịt dằng dặc hai mươi năm trời. Lịch sử không tha thứ cho những kẻ gây ra cuộc phân chia đẳng cấp, tàn sát dân tộc Việt Nam, hủy diệt văn hóa đạo lí Việt Nam trong cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu, trong vụ nhân văn giai phẩm độc ác, trong vụ án xét lại man rợ trung cổ.

Với bản Hiến pháp này, đảng Cộng sản Việt Nam sẽ càng ngạo mạn coi thường Nhân Dân, càng đi sâu vào con đường chống Nhân Dân, càng tiếp tục dựng lên các vụ án chống Nhân Dân như vụ Đỗ Minh Hạnh, vụ Cù Huy Hà Vũ, vụ Trần Huỳnh Duy Thức, vụ Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, vụ Lê Quốc Quân . . . Nhân Dân càng lầm than. Dân tộc càng li tán. Đất nước càng bất ổn, trì trệ, càng lạc lõng phía sau loài người văn minh.

Theo facebook Phạm Đình Trọng

29 Phản hồi cho “Chỉ có 2 người”

  1. Haile says:

    Từ hiện-tượng quái-đảng của Hội-Đồng Liên-Hiệp-Quốc. Thu nhận Việt cọng vào Hội-đồng Nhân-quyền LHQ ! Đã công khai tuyên-dương Việt cọng là “Thần-tượng Nhân-Quyền của Thế-giới” !!! Vậy Quốc-hội Đảng-Việt-cọng làm theo Việt cọng là làm theo Nhân-quyền của LHQ là đúng rồi !!! Nhân-Dân Việt-Nam Anh-Hùng đã chiến-thắng hai Đế-quốc Pháp+Mỹ.Mới giành được Độc-lập Tự-do. Mới có được “Nhân-quyền XHCN ưu-việt” như ngày nay. 184 nước trong đó có Pháp, Mỹ…….ngưỡng mộ và ủng-hộ hết mình. Một ngàn năm đô-hộ giặc Tàu. Một trăm năm dô-hộ giặc Tây. Hai mươi năm đánh cho Ngụy nhào. Nhân-Dân mới có Nhân-quyền hôm nay ! Còn đâu hay hơn mà thay mà đỗi ?

  2. otchithieng says:

    otchithieng.
    Tôi nói đồng bào có nghe lỏ không? Đã là đảng viên cs thì người nào cũng tuyên thệ tuyệt đối trung thành với đảng là phải chấp hành theo ý đảng,đảng con,cháu thì phải nghe theo đảng ông cố nội cho nên Trung cộng nói thế nào thì đảng csvn quì xuống vâng lời và làm theo chỉ thị nếu không thì ăn đủ thứ rồi lăn quay ra mà đi đầu thai thành lục súc,vì bản năng sanh tồn nên bất cứ người dân ra sao thì kệ chúng mày miễn sao tiền của ông đầy trong trương mục mổi ngày thêm đầy ấp là ông ok rồi,
    tôi HCM cho đến các đảng viên cs VN nói đồng bào có nghe lỏ không?ĐM=Đổ Mười đấy.

Phản hồi