WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cảnh Sát Biển Việt Nam kiên quyết bảo vệ không cho Trung Quốc hạ giàn khoan

tau-TQ-dam-tau-bien-VN

Tại cuộc họp báo quốc tế chiều 7/5 ở Hà Nội, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN Ngô Ngọc Thu cho hay, TQ đã đưa đến hiện trường 80 tàu để bảo vệ và phục vụ các hoạt động của giàn khoan 981. Trong đó có 7 tàu quân sự. Có 2 tàu là tàu hộ vệ tên lửa 534 và tàu tuần tiễu tấn công nhanh số hiệu 753 cùng 33 tàu hải giám, hải cảnh và các tàu vận tải, tàu cá và các loại tàu phục vụ khác.

Các tàu thực thi pháp luật của VN ra kiểm tra, ngăn chặn việc xâm phạm trái phép của giàn khoan 981. Các tàu hộ vệ của TQ được sự yểm trợ của máy bay có hành động hung hăng, đâm thẳng vào các tàu của VN, dùng vòi rồng công suất lớn, súng bắn nước nhằm vào các tàu của VN làm hư hỏng các trang thiết bị trên tàu và gây thương tích..

Cụ thể, lúc 8h10′ ngày 3/5, tàu hải cảnh 44044 đã đâm thẳng vào mặt phải của tàu cảnh sát biển 4033 tại tọa độ 15 độ 31′ bắc, 111 độ 02′ đông. Vị trí này cách giàn khoan khoảng 10 hải lý làm hư hỏng mán phải và các trang thiết bị khác của tàu cảnh sát biển. đặc biệt làm rách vết dài 3m rộng 1m ở trên mặt pô con tàu cảnh sát biển 4033 .

Lúc 8h30 ngày 4/5, tàu hải cảnh 44103 đã chủ động đâm vào mặt trái của tàu cảnh sát biển 2012. Tàu 2012 tiến hành tăng tốc độ và vòng tránh cho nên vẫn đâm không vào mạn với diện tích 1m2 làm hư hỏng 1 số trang thiết bị trên tàu.

39 Phản hồi cho “Cảnh Sát Biển Việt Nam kiên quyết bảo vệ không cho Trung Quốc hạ giàn khoan”

 1. Haile says:

  Người Việt-Cộng gốc Tàu-Cọng, hay người Tàu-Cọng gốc Việt-Nam. Hồ-Chí-Minh nói ” Đảng (Cọng-sản) lãnh-đạo. Nhà nước (Cọng-sản) quản-lý. Nhân-Dân làm chủ ! ” Còn nữa. “Đảng viên Cọng-sản (Việt-Cọng) là đầy-tớ (quản-lý, quản-gia) của Nhân-Dân”. Tổ-Quốc Việt-Nam là Nhà. Nhân-Dân Việt-Nam là chủ. Hoàn-chĩnh. Thực-tế Nhân-Dân Việt-Nam đã và đang đóng vai Ông chủ ở thế thụ-dộng 100%. Nuôi Đầy-tớ (Quản-gia) Tàu-Cọng (Việt-Cọng) nằm vùng. Trước mắt Ông Chủ (Nhân-dân VN) đã thấy. Giang-sơn tài-sản (Tổ-Quốc VN) của mình. Từng phần công-khai bị mất. ( Bảng-Giốc, Ải Nam-Quang… vùng Biển Đảo Bắc-Bộ Hoàng-Trường-Sa…. Ông Chủ (NhândânVN) biết rất rõ. Tàu-Cọng lấn chiếm. Giang-sơn tài sản bị cướp đọat. Nhân-Dân-Việt-Nam là Ông Chủ bị Đầy-Tớ, Quảng-gia (Tàu-Cọng nằm vùng) Việt-Cọng khống-chế triệt-để. Sự-kiện có thậtt 100%. Ai không nghe lệnh Việt-Cọng (Tàu-Cọng nằm-vùng) : “Không được đụng đến Người Tàu” Như khẩu-huyết trước đây : “Đánh Cha, haị Me có thể được tha. Đụng đến người Nga. Cả Cha lẫn Mẹ phải chết !” Bằng-chứng : Người lên tiếng Việt-Khang (Việt-Nam còn hay đã mất) còn nhiều người nữa ….. Xuống đường biểu-tình…..đã bị Nhà nươc Việt-Cọng (Do Tàu-Cọng nằm vùng lãnh-đạo) bắt vào tù. Tàn-nhẫn cực-kỷ vô-nhân-đạo dã đối xữ với con cháu của Ông chủ (Nhân-dân Vn) đã anh-dũng hy-sinh trong chiến-dấu, để lấy lại và bảo-vệ tài-sản giang-sơn Việt-Nam do Ông Cha làm chủ có chứng từ : Biển Đảo Hoàng-Trường-Sa 1974-1988. Bảng-Giốc, Ải Nam-Quang 1979………. Việt-Cọng đã đối xữ như thế nào. Cha Mẹ, Vợ con của người quá-cố ! Bản-thân và gia-đình của những người tham-chiến còn sống sốt ! là nhân-chứng lịch-sữ. Sữ học (cận đại) trong giáo-dục học-đường Việt-Nam tại sao không ghi sự thật ? Vì Việt-Cọng là Tàu-Cọng nàm vùng. Không loại được Tàu-Cọng nằm vùng đang nắm chính-quyền. Nhất là trong Quân-Đội và Công-an Nhân-dân. Do đó Cảnh-sát biển(Ngư-Dân) hoàn-toàn không đủ diều-kiện và phương-tiện để tham-chiến. Tại sao Việt-cọng lại xử-dụng ? Tàu-cọng nàm vùng đạo-diễn cần hy-sinh lực -lương không phải nhiệm-vụ chính nầy. Trục-tiếp chiến-đấu, chứng tỏ cho Nhân-Dân Việt-Nam thấy Nhà nước Việt-Cọng có phản-kháng ngăn-cản bằng lực-lương vũ-trang (Cảnh-sát Ngư-Dân xhcn anh-hùng). May mắn Thủ-trưởng của lực-lương nầy đã học thuộc bài học chiến-đấu vơí Tàu-cọng năm 1979 tại các Tỉnh biên-thùy phía Bắc. Hoàng-Trường-Sa 1978-1988. Nên chưa bị lừa. Giả-thuyết : Lực-lượng nầy vì Tổ-Quốc và Nhân-Dân. Xung-phong chiến-dấu để ngăn cản một việc đã rồi (Do “Tàu-Cọng nằm-vùng” Việt-Cọng đã an-bài” chỉ thêm một lần nữa hy-sinh vô ích. Dĩ-nhiên con cháu của Nhân-Dân Việt-Nam (ngọai trừ Việt-Cọng) sẽ phải có sự hy-sinh và hy-sinh to lớn mấy về nhân-mạng và tài-sản cũng sẵn-sàng đáp-ứng. Nhưng phải có Lãnh-Đạo do chính Nhân-Dân trong và ngoài nước ủng-hộ. Cục-kỳ quan-yếu và cốt-lõi trong hiện tại. KHÔNG LOẠI ĐƯỢC TÀU-CỌNG NẰM VÙNG TRONG NHÀ NƯỚC VIỆT-CỌNG HIỆN HÀNH. Toàn-Dân trong và ngoài nước Biểu-tình ngày, đêm trường-kỳ đi chăng nữa. Chẵng những không đuổi đưọc Giàn-khoan 981 ra khỏi vùng biển Quảng-Ngãi (Phạm-Văn-Đồng) !!! Muốn cứu nước và giữ nước việt-Nam tồn-tại và lấy lại toàn vẹn lãnh-thổ. Toàn-Dân Việt-Nam phải tập-trung khả-năng kể cả phải hy-sinh nhân-mạng to lớn. Bắt bược bức-thiết trước tình-hình khẫn-trương “Sơn-hà đang nguy biến” Công việc phải làm và làm cho bằng được ; “TIÊU-DIỆT SẠCH BỌN TÀU-CỌNG(Việt-cọng gốc Tàu-cọng hay Tàu-cọng gốc Việt) ĐÃ, ĐANG NẰM VÙNG TRONG NHÀ NƯỚC VIỆT-CỌNG” hiện tại. Không làm nỗi. hay còn tin Việt-cọng thì mạnh ai nấy lo. Đạo nào nấy giữ….Kêu cho lắm chỉ tan-tác thêm thôi. Cái gì đến sẽ lần-lượt đến với Việt-Nam như Việt-Cọng đã làm. Nhân-dân sẽ thấy Việt-cọng tranh-đấu trong hòa-bình với Tàu cọng thành-công ” Trung-Cọng và Việt-Cọng đã hiệp-thương trong sự-cố Giàn khoan 981 là đã đồng thuận Tàu-Cọng Việt-Cọng khai-thác chung lợi-ích. Hai bên đều có lợi ! ??? Sự thật như thế nào ? Ai biết ? Ai có quyền hỏi ? Ngoài Tàu-cọng+Việt-cọng và hồn ma Hồ-chí-minh+Phạm-văn-Đồng biết rõ và đã biết trước nhiều năm sự-kiện Giàn-khoan 981 nầy sẽ vào vùng biển Quảng-Ngãi. Chưa hết. Tàu-cọng đã, đang và tiếp tục chiếm-lĩnh thi-trường kinh-tế…. Khống-chê lao-động…. Vô-hiệu-hoá Giáo-dục Dan-tộc Việt…..Khi đó . Không còn ai trong nước dám hỏi “Việt-Nam tôi đâu ?” Ngườ Việt ở nước ngoài chỉ còn tiếc thương trong tuổi hận mà thôi. Như đối với Việt-Nam Cọng-Hoà sau năm 1975 mà thôi.

 2. DâM TiêN says:

  Lại nói mà chơi cuối cùng rồi ra như thế, cho mà xem…

  Noi gương Nguỵ Văn Thà, hướng vô Tàu TC, tác xả ! Tự do tác xạ.
  Feu à volonté ! TOT ! Targets on time !

  Trong quá trình tác chiến nêu chẳng may…kẹt đạn, cũng chớ có lo.

  hay Sẽ có Phù đổng Thiên vương…núp trong mây, dấu mặt, phun Laser
  đốt rụi tàu Trung cộng cho mà xem ! Tàu chìm lỉm rồi, còn ai nữa
  mà tìm ra lý do chứng tích,

  Sau trận Xích Bích này, thì biển Đông sẽ sóng lặng, gió xuân dịu dàng.

  • Tien Ngu says:

   Dâm hồi này xúi…đúng.

   Bộ đội VC không nên nghe theo lời…trên dặn mà không nổ súng tự vệ trước họng súng của Tàu Cộng.

   Không nên lập lại cái ngu của lính VC ở đảo Gạc Ma, đứng làm bia cho lính Tàu Cộng bắn.

   Đối diện với họng súng của Tàu Cộng, thằng nào ra lệnh cho lính VC không được nổ súng tự vệ, hảy…bắn nó trước, rồi bắn Tàu Cộng tiếp theo. Có vậy mới may ra…toàn mạng mà về gặp…vợ.

   Đâm tàu chiến trực diện vào tàu chiến Trung Cộng trong trường hợp biết rằng…chạy không thoát. Vừa đâm vừa bắn. Lính VC hãy noi gương lính VNCH năm xưa. Có chết cũng thơm…

   Không nên để cho lính Tàu Cộng nó bắn chết mà không dám cự, chết vậy, lãng nhách.

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   Blời ơi , khổ quá hai Thầy ui ….

   Hải quân Cộng Phỉ hiện nay không có lấy được một khu trục hạm hay destroyer, chỉ có được 9 chiếc chiến hạm hộ tống mini ( PT kiểu Kennedy ngày xưa sài nhưng lớn hơn một tí ) , 7 tuần dương hạm mini ( ca no có gắn cờ cho vui , sài súng AK) , 2 chiếc tàu ngầm đang dành cho trainning , 21 chiếc máy bay tuần tiểu do thám …không có khả năng phóng hỏa tiển không đối hải

   Lực lượng hải quân như trên thì…chỉ có đi bắt …..Vượt Biên & đi …BUÔN LẬU…CHỚ LẤY MẸ GÌ MÀ BẮN ?

   Lịch sử bao giờ cũng lập lại , Việt Nam lại rơi vào tình trạng như nhà Nguyễn ngày xưa , be bét về sức mạnh hải quân

   Ki’nh

 3. DâM TiêN says:

  Lạ quá hỉ ? VNCS mua tàu ngầm để mần chi ? Sau 10 năm, thì tàu ngầm
  cũng quá đát zồi… Nên, hãy xử dung tàu ngầm ngay đi nào. Theo gương
  Ngụy Văn Thà… nạp đạn ! cự ly… hướng… Bắn ! một tàu TC lật nghiêng…

  Tiên hạ thủ vi cường. DâM tui sẽ sang gặp Phi, Nhựt.. nói cùng hiệp đồng tác
  chiến, căng thằng Tàu ra mà đánh, nhứt định thắng lợi !

  Nếu Trọng Lú và tụi Hà Lội …co vòi rét run, thì đồng chí X và quân đội nhân
  dân tự quyết thi hành ngay. đi, Dịp may lịch sử ngàn năm.

  Sau trận Bạch Đằng trên Biển Đông này, đồng chí X sẽ cứ như Yeltsin mà làm…
  Trong khi đó, thì bên Tàu nhân cơ hội, có nội loan, nổi lên, tìm ra dân chủ…

  Một lần cho rốt ráo, nào.. nạp đạn ! hướng… cụ ly… tất cả… Bắn ! bắn !

  Xin anh Ngụy Văn THÀ nhân danh ” Ngụy” phù hộ cho trận hải chiên này, noi
  theo gương yêu nước lẫm liệt của Anh.– Việt Nam Vinh Cường Muôn Măm !

 4. XYZ says:

  SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT VỤ “TÀU SÂN BAY KHOAN DẦU” HD981 CỦA TRUNG QUỐC XÂM PHẠM VIỆT NAM

  1 bài phân tích cho những người thắc mắc về việc tại sao VN đang dùng giải pháp dân sự để giải quyết vấn đề xâm phạm chủ quyền VN của thằng hàng xóm tham lam tq từ blogger Nguyễn Ngọc Long Blackmoon – Founder Truyền thông Trăng Đen -

  Mới đây, trên trang fanpage Na Son Photographer cho đăng tải một “câu hỏi” với mục đích chỉ trích việc Việt Nam không đưa “tàu ngầm lớp hộ vệ” ra ngăn chặn HD981 với nội dung như trích dẫn dưới đây:

  “Một cái giàn khoan semi-sub tối tân nhất như cái trong hình này nếu tự chạy thì có thể đạt tối đa 3 hải lý/giờ. Nếu có tàu dịch vụ kéo (tug boat) thì tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn đôi chút và khó vượt được 7 hải lý/giờ do kích thước to lớn cồng kềnh của nó.

  Cái giàn CNOOC Hải Dương-981 của Tàu chắc cũng không thể di chuyển nhanh hơn. Vậy là trong mấy ngày trước nó được đưa vào biển Đông rất chậm rãi, từ từ. Nhà cháu chả hiểu khi ấy mấy cụ Đinh Tiên Hoàng (lớp hộ vệ Gepard gì đó hiện đại kinh khủng lắm) hay mấy cụ “hố đen” Hà Nội, TPHCM… đang ở đâu mà không ra cản nó lại? Tiền hàng tỷ USD của dân nhà cháu còng lưng bỏ ra không nhẽ chỉ để các cụ lượn quanh quân cảng để cho đám nhà báo chụp hình đăng bài khích lệ tinh thần?!”

  Mình cho rằng đây là một câu hỏi ngô nghê, thiếu hiểu biết trầm trọng về Luật biển, Công ước Quốc tế về Luật biển; đồng thời đang đánh tráo khái niệm để kích động chỉ trích bằng những điều không thật.

  Trước khi đi sâu phân tích, mình cần phải nhấn mạnh rằng vấn đề chủ quyền Biển đảo là rất phức tạp, việc xác lập và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán liên quan cũng phát sinh nhiều phức tạp. Vì thế, nội dung dưới đây sẽ chỉ đề cập theo hướng bình dân hoá và đơn giản hoá khái niệm. Trong một số trường hợp, có những quy định chi tiết quá phức tạp đi kèm đã được mình che lấp đi nhưng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến nội dung cần diễn đạt và không làm sai lệch tinh thần về mặt luật pháp.

  1- CÁC THUẬT NGỮ NHẤT QUYẾT BẠN CẦN NẮM RÕ

  >>> Khi bạn làm chủ một “mỏm đất”, bạn có chủ quyền với “mỏm đất” này. Nếu “mỏm đất” này là đất liền, chúng ta có chủ quyền với vùng đất liền. Nếu “mỏm đất” này là đảo, chúng ta có chủ quyền với đảo. Bất kể đó là đảo nổi (luôn luôn có phần nổi trên mặt nước kể cả khi thuỷ triều dâng lên cao nhất), đảo chìm, đảo nửa nổi nửa chìm hay bãi đá – bãi cạn.

  >>> Vì một vùng đất thì rất méo mó, lô nhô chứ không phải hình tròn, hình vuông, tam giác hay tóm lại không phải được vạch ra bởi các đường thẳng, nên để xác định chủ quyền, người ta phải vẽ ra một đường biên gồm nhiều đường thẳng liền nhau bao vùng đất này lại. Các đường này gọi là đường cơ sở.

  >>> Với các quốc gia ven biển như Việt Nam, khi vẽ đường cơ sở để bao vùng đất ven biển lại thì sẽ xuất hiện những vùng tiếp giáp nằm trong đường biên đất liền uốn éo với đường cơ sở thẳng thắn ở phía ngoài. Vùng “chêm vào” này được gọi là vùng nội thuỷ. Chúng ta có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán với vùng nội thuỷ.

  >>> Chủ quyền tức là thể hiện vai trò sở hữu. Quyền chủ quyền là thực thi các quyền với khu vực thuộc sở hữu của mình, không cho thằng khác tự nhiên tới chiếm. Quyền tài phán là quyền làm trọng tài phán quyết, hiểu nôm na là quyền được làm ông nội thằng khác khi nó hiện diện trong vùng đó. Thí dụ ở quốc gia mày, thuỷ thủ được cởi truồng, nhưng qua tới khu vực mà tao có quyền tài phán thì tao phán quyết thuỷ thủ nhà mày không được cởi truồng, mày phải kêu chúng nó mặc quần áo vào.

  >>> Sau khi được bao bọc lại bởi các đường cơ sở thẳng để xác lập vùng nội thuỷ, chúng ta “nới rộng” ra 12 hải lý để xác định vùng lãnh hải. Đây là vùng chúng ta có “quyền chủ quyền” và “quyền tài phán” trong khi các quốc gia khác có “quyền qua lại không gây hại”. Tức là nếu Trung Quốc, Nga, Nhật, Mĩ… họ đưa tàu của họ lượn qua lượn lại CHỈ để “thăm quan” thì chúng ta không có quyền đánh đuổi, đe doạ hay ngăn cản. Họ cũng chẳng cần phải xin phép. Trừ khi chúng ta phát hiện ra họ có những vấn đề làm phương hại đến chủ quyền của chúng ta thì chúng ta thực thi “quyền chủ quyền” để đuổi họ đi chỗ khác chẳng hạn.

  >>> Từ vùng lãnh hải, nới rộng ra tiếp 188 hải lý (hay 200 hải lý tính từ đường cơ sở) là vùng đặc quyền kinh tế, là vùng biển mà chúng ta có quyền chủ quyền để thực hiện các việc như đánh bắt tôm cua cá mực, hút dầu hút cát, lắp đặt máy phát điện bằng sức gió, sức biển… Chúng ta đồng thời có quyền tài phán để cho hay không cho thằng khác làm những việc này. Trung Quốc không được đánh bắt tôm cua cá mực, không được hút dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mặc dù Trung Quốc (và tất cả các quốc gia khác) được quyền tự do cho tàu chạy tới chạy lui (tự do hàng hải), cho máy bay lượn qua lượn lại (tự do hàng không) và Tự do đặt ống dẫn ngầm và dây cáp (thí dụ để kéo Inernet từ đất liền xuyên qua đại dương chẳng hạn).

  Như vậy, việc HD981 thực hiện một hành trình “xuyên qua” vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà không thấy ông tàu ngầm nào ra ngăn cản là chuyện đương nhiên. HD981 chỉ không có quyền cắm vòi của nó xuống vùng này để hút dầu, bắt cá mà thôi. Thậm chí đừng nói là vùng đặc quyền kinh tế rộng tới 200 hải lý, nếu coi HD981 là một “du thuyền để các chân dài tắm nắng và ngắm cảnh” thì nó còn có thể tiến vào và chạy qua chạy lại vùng lãnh hải 12 hải lý ngay sát sườn của Việt Nam mình đấy chứ.

  Thế nên “câu hỏi” trên fanpage Na Son Photographer đặt ra thực sự rất ngô nghê.

  Để dễ hình dung, có thể coi lãnh thổ Việt Nam như một ngôi nhà. Phần tiếp giáp với biển là cửa nhà. Thế thì lãnh hải là cái mí cửa. Chúng ta “mặc nhiên” hiểu rằng mí cửa nhà mình… là của nhà mình! Ông hàng xóm không thể ngồi ở cái mí cửa nhà mình được, nhưng đi qua đi lại dẫm thẳng lên cái mí cửa đó cũng chẳng sao.

  Còn vùng đặc quyền kinh tế có thể coi là cái “vỉa hè”. Chúng ta cũng thường mặc nhiên hiểu rằng chúng ta có quyền ra bán bún ở vỉa hè trước cửa nhà mình, trong khi dân tình vẫn chạy tới chạy lui chạy qua chạy lại.

  Như vậy, việc duy nhất mà chúng ta có thể làm khi Trung Quốc đưa HD981 xuống Biển Đông và tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta đó là đi theo nó và giám sát nó thật chặt. Để đảm bảo nó vẫn được “tự do đi lại” nhưng không được đánh bắt, không được thò cắm cái gì xuống vùng biển đó. Nếu thấy nó tự nhiên “đứng lại” một lúc lâu thì phải coi là việc bất thường và đề nghị… đi tiếp. Bởi vì trong thực tế, ông hàng xóm đi qua và đứng lại vỉa hè nhà bạn cũng có thể là do quần bị tụt, dép bị đứt, chân bị đau… chứ không phải ông đó cứ đứng lại là chuẩn bị bỏ bàn bỏ ghế xuống mua tranh bán cướp của chúng ta vài tô bún.

  Trong thực tế, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và hải quân Việt Nam vẫn làm việc này từ trước đến nay như vậy. Chẳng có gì để mà chê trách. Và còn một thực tế nữa là Trung Quốc mới “đánh tiếng” về việc sẽ cho HD981 đứng ì cù lì ra đó và chuẩn bị chọc vòi xuống khoan dầu chứ việc này chưa diễn ra. Như vậy, làm gì có chuyện Việt Nam tự nhiên mang tàu ngầm tên lửa gì ra ngăn chặn hay bắn phá? Việt Nam chỉ nên điều tàu hải quân, cảnh sát biển ra xua đuổi kết hợp với phản đối ngoại giao và đánh động dư luận quốc tế mà thôi (Việt Nam đã làm rồi).

  Hãy thử tưởng tượng, một bà quang gánh bán bún dạo đến vỉa hè nhà bạn và tự nhiên đứng lại bạn sẽ làm gì? Vén quần ra chửi “eh con chết bờ chết bụi kia, sao mày bán bún trước cửa nhà bà, gánh ngay đi chỗ khác bán nhé, không được bán ở đây đâu” hay bạn xuống bếp vác dao bầu lên xiên chết người ta?

  Nhưng câu hỏi lớn nhất đặt ra ở đây là bạn (và chúng ta) sẽ phải làm gì nếu “cái con chết bờ chết bụi” kia cứ nhất quyết không đi? Và sau đó lại cố tình hạ quang gánh xuống bán bún ở ngay trước cửa nhà mình? Cá nhân tôi thì cho rằng nếu nó chỉ đứng đấy, tôi chửi mà không được thì tôi mang nước ra tôi xịt, tôi xuỳ chó ra xua đuổi thậm chí phải “dùng vũ lực” để dùng tay, dùng vai, dùng đít hất, đẩy, dúi nó xuống lòng đường. Còn cuối cùng nó nhất quyết nằm ra ăn vạ hoặc cứ cố tình hạ quang gánh xuống bán bún thì sẽ phải có đánh nhau thôi chứ đâu còn con đường nào khác!

  NHƯNG CẦN PHẢI NHẤN MẠNH MỘT LẦN NỮA RẰNG HIỆN TẠI THÌ “CON QUANG GÁNH” KIA MỚI ĐỨNG LẠI VÀ “DOẠ” LÀ SẼ BÁN HÀNG CHỨ THỰC TẾ NÓ CHƯA LÀM GÌ CẢ.

  Như vậy, phát biểu của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/5 rằng “Việc Trung Quốc đưa giàn khoan [tới vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam] là một hành động khiêu khích và không có lợi cho việc duy trì hoà bình và ổn định ở khu vực” là chính xác. Đây không phải là phát biểu “tỏ ra thận trọng” như một số tờ báo bình luận. Đây là phát biểu rất đúng với tình hình hiện tại. Xét về mặt luật, con chết bờ chết bụi kia được quyền đi qua vỉa hè nhà mình, được quyền đứng lại hóng gió. Nhưng tự nhiên nó lại gánh gồng bếp, nồi, bún, cá… tới đứng đó và nói rằng chỉ để đi qua đi lại là quá lẻo mép, lươn lẹo và đang muốn khiêu khích còn gì nữa!

  2- TẠI SAO TRUNG QUỐC “NGANG NGƯỢC” TUYÊN BỐ SẼ HÚT DẦU Ở VỊ TRÍ NEO ĐẬU HIỆN TẠI?

  Chỗ mà HD981 đang neo đậu nằm gần “đảo” Tri Tôn, một “đảo” nằm trong vùng đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã dùng vũ lực ăn cướp của Việt Nam và chiếm đóng trái phép (dù vậy, Việt Nam vẫn trước sau như một tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi với tất cả các đảo này).

  Trung Quốc cho rằng họ có chủ quyền với Tri Tôn / Hoàng Sa (của Việt Nam) nên có quyền chủ quyền với vùng lãnh hải 12 hải lý xung quanh và đang nỗ lực nới rộng 200 hải lý xung quanh cụm đảo thuộc Hoàng Sa của Việt Nam ra thành vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc.

  Việc hung hăng “doạ” sẽ chọc vòi khoan của HD981 xuống vùng này là để bằng mọi cách hợp thức hoá vùng đảo đi ăn cướp, rồi hợp thức hoá luôn “lãnh hải” và “đặc quyền kinh tế” của vùng này. Trong khi cần phải nhấn mạnh rằng Tri Tôn vốn là bãi đá ngầm chứ không phải là đảo, càng không phải là đảo phù hợp cho người ở cho nên dù có trắng trợn ăn cướp và tuyên bố chủ quyền ăn cướp, Trung Quốc cũng không có quyền chủ quyền và quyền tài phán ở vùng này. Nhất là khi nó lại đang “chồng lấn” vào vùng đặc quyền kinh tế ĐƯƠNG NHIÊN VÀ KHÔNG TRANH CÃI của Việt Nam (nếu theo lý sự cùn về “chủ quyền ăn cướp” mà Trung Quốc tạm thời đang nắm giữ bất hợp pháp).

  Tức là, bằng việc chọc vòi khoan của HD981 xuống vùng biển gần Tri Tôn, Trung Quốc sẽ hiện thực hoá được các ý đồ theo bậc thang từ cao xuống thấp như sau:

  1- Cố gắng liên kết các đảo/bãi đá thuộc vùng đảo Hoàng Sa vào thành một cụm (trong khi các điều kiện tự nhiên, địa lý không cho phép làm vậy). Để từ đó coi “cả cụm” Hoàng Sa thuộc chủ quyền Trung Quốc.

  2- Khi xác lập chủ quyền “cả cụm” như vậy, Trung Quốc sẽ tiến tới đớp luôn 12 hải lý xung quanh làm lãnh hải cho “cụm đảo Hoàng Sa”.

  3- Tiếp đó, Trung Quốc liếm lốt 188 hải lý bên ngoài thành “Đặc quyền kinh tế” của mình.

  4- Hợp thức hoá vùng đảo đi ăn cướp trở thành chủ quyền hợp pháp. Qua đó hô biến vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam (và các nước khác) biến thành vùng chồng lấn và chanh chấp.

  5- Khi liên kết được các đảo/bãi đá ở vùng Hoàng Sa thành “một cụm” Hoàng Sa, chắc chắn Trung Quốc sẽ làm tương tự với Trường Sa, vì nước này đã ăn cướp nhiều đảo/bãi đá của Việt Nam ở vùng Trường Sa. Trung Quốc sẽ mở rộng lãnh hải, đặc quyền kinh tế ở “cụm Trường Sa” và dựa vào đó để lấn chiếm về mặt kinh tế, sau đó là về mặt lãnh hải với các đảo mà Việt Nam hiện đang quản lý và tuyên bố chủ quyền ở vùng Trường Sa.

  6- Hợp thức hoá đường lưỡi bò 9 đoạn và liếm trọn Biển Đông.

  3- VIỆT NAM CÓ THỂ LÀM GÌ LÚC NÀY?

  Trong khi Việt Nam chỉ xây dựng được giàn khoan ở các mỏ Bạch Hổ, Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng, Sư Tử Nâu, Mỏ Đại Hùng… là những giàn khoan “cố định” thì Trung Quốc có một “tàu sân bay khoan dầu”. Cái phương tiện này nguy hiểm ở chỗ nó không đứng yên một chỗ như giàn khoan của chúng ta mà nó “như một cái tàu” nên được quyền đi lại. Tại vì Trung Quốc không thể mỗi ngày mang một cây sắt, một cục bê tông vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam để xây dựng đến khi thành hình một cái giàn khoan mà không gặp phản ứng gì. Nhưng họ lại có quyền bê một “cái tàu giàn khoan” đi lại tự do trên biển. Có thể coi đây là “Lợi thế cạnh tranh cốt lõi” dựa trên tiềm lực kinh tế và khoa học kỹ thuật của Trung Quốc mà chúng ta thực sự bó tay.

  Chúng ta chỉ có thể “đối phó” bằng cách nâng cao năng lực tuần tra, giám sát, phát hiện và ngăn chặn sớm cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và hải quân Việt Nam để sẵn sàng phương án xua đuổi “con quang gánh” chết bầm kia thôi.

  Bên cạnh đó, về mặt ngoại giao và truyền thông, Việt Nam cũng nên thay đổi chiến lược, cần làm rõ cho dư luận Quốc tế hiểu rằng Hoàng Sa là một vùng đảo có nhiều đảo lớn nhỏ và bãi đá khác nhau. Để qua đó ngăn chặn việc hợp nhất cụm đảo, ngăn chặn việc bành trướng lãnh hải và đặc quyền kinh tế trong vùng đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc ăn cắp trắng trợn của Việt Nam. Cũng như cần phát đi thông điệp mạnh mẽ để các quốc gia khác nhận thức rằng việc HD981 khoan dầu tại vùng biển gần Tri Tôn không phải chỉ là vấn đề xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà là dã tâm hợp thức hoá đường 9 đoạn. Nếu điều này xảy ra, tất cả các quốc gia có quyền lợi liên quan và đang có tranh chấp chủ quyền đảo đều bị thiệt hại không thể cân đong đo đếm được.

  Và cuối cùng, với chúng ta, những người trẻ, có học thức và khả năng suy xét đúng sai, hãy trang bị kiến thức cho bản thân để hiểu rõ bản chất vấn đề. Hãy đừng ném đá và chỉ trích một cách ngô nghê nữa.

  • Áo vải cờ đào says:

   @XYZ! Chào bạn, thành thật mà nói kiến thức và trình độ phân tích thời sự của bạn chứng tỏ…Hành trang vào đời, phải từng trải và là một người có học! Rất thú vị được đọc trọn bài bạn viết. Nếu ở trường hợp khác, một đề tài khác hay một vấn nạn khác bên lề xã hội VN đương thời (vì ở trong nước có quá nhiều vấn nạn, những bài toán chưa tìm ra đáp số) tôi sẽ thông qua vì quan niệm của tôi là…”Nhân vô thập toàn” (no body perfect)! Nhưng, vấn đề ở đây là: THỂ DIỆN QUỐC GIA!!…Khách quan mà nói, tôi chả biết Blogger Nguyễn Ngọc Long là ai mà bạn phản biện, cho là đặt câu hỏi ngô nghê! Vậy để tôi trích ra đây một đoạn bạn viết, trích: “Nhưng câu hỏi lớn nhất đặt ra ở đây là bạn (và chúng ta) sẽ phải làm gì nếu ‘cái con chết bờ chết bụi’ kia nhất quyết không đi? Và sau đó lại cố tình hạ quang gánh xuống bán bún ngay trước cửa nhà mình? Cá nhân tôi thì cho rằng nếu nó chỉ đứng đấy, tôi chửi mà không được thì tôi mang nước ra tôi xịt, tôi xùy chó ra xua đuổi thậm chí phải ‘dung vũ lực’ để dung tay, dung vai,dùng đít hất, đẩy, hất nó xuống lòng đường. Còn cuối cùng nó muốn nằm ăn vạ hoặc cứ cố tình hạ quang gánh xuống bán bún thì sẽ phải có đánh nhau thôi chứ đâu còn con đường nào khác!” ngưng trích. Bạn XYZ, câu hỏi…Lớn và cách trả lời dẫn dụ của bạn thì theo tôi, không có gì để tôi phản đối cả…Vì “Tiên Lễ Hậu Binh” là hành vi của người quân tử, nhất là tương quan giữa VN và TQ? Cái ngô nghê là ở chỗ bạn viết (Bold) xin trích dẫn: “NHƯNG CẦN PHẢI NHẤN MẠNH MỘT LẦN NỮA RẰNG HIỆN TẠI THÌ “CON QUANG GÁNH” KIA MỚI ĐỨNG LẠI VÀ “DỌA” LÀ SẼ BÁN HÀNG CHỨ THỰC TẾ NÓ CHƯA LÀM GÌ CẢ.” Trời ạ! Hình như bạn XYZ chỉ biết nói và viết…Chứ không NGHE và THẤY gì cả??? Hãy bấm vào Link You-Tube ở trên để nghe giòng máu VIỆT NAM có chảy về tim?! ” Trên đầu súng xâm lăng TỔ QUỐC đã vươn mình – Trên lưỡi lê nô lệ hờn căm như triều sóng”…Áo vải cờ đào

  • noileo says:

   Một cách hiểu sai về việc Trung Quốc kéo giàn khoan vào biển Việt Nam

   Posted on May 9, 2014 by editor — 1 Comment ↓
   HCT

   (PetroTimes) – Trong 2 ngày, 7 và 8/5, trong khi cả nước đang sục sôi vì hành động bá quyền ngang ngược của Trung Quốc thì trên một số diễn đàn Internet, mạng xã hội lại xuất hiện ý kiến cho rằng: Việc Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào biển Việt Nam là hành động có thể giải thích được.

   Những người này viện dẫn một số kiến thức từ Công ước quốc tế về biển để cho rằng:

   1. Ở vùng lãnh hải 12 hải lý tính từ đường cơ sở:

   Đây là vùng chúng ta có “quyền chủ quyền” và “quyền tài phán” trong khi các quốc gia khác có “quyền qua lại không gây hại”.

   Tức là Trung Quốc đưa tàu của họ lượn qua lượn lại thì chúng ta không có quyền đánh đuổi, đe doạ hay ngăn cản. Họ cũng chẳng cần phải xin phép. Trừ khi chúng ta phát hiện ra họ có những vấn đề làm phương hại đến chủ quyền của chúng ta thì chúng ta thực thi “quyền chủ quyền” để đuổi họ đi chỗ khác.

   2. Từ vùng lãnh hải, nới rộng ra tiếp 188 hải lý (hay 200 hải lý tính từ đường cơ sở) là vùng đặc quyền kinh tế, là vùng biển mà chúng ta có quyền chủ quyền để thực hiện các việc khai thác. Đồng thời Việt Nam có quyền tài phán để đồng ý hoặc không đồng ý cho quốc gia khác khai thác.

   Tuy nhiên việc Trung Quốc được quyền tự do cho tàu, máy bay hoạt động trong khu vực này là có thể phù hợp với tự do hàng hải, hàng không.

   Những thông tin này được kết luận: Việc HD 981 thực hiện một hành trình “xuyên qua” vùng đặc quyền kinh tế hoặc vào vùng lãnh hải 12 hải lý ngay sát sườn của Việt Nam cũng là điều chấp nhận được với điều kiện họ không đe dọa hay khai thác tài nguyên trong vùng biển đó.

   Ý kiến này còn biện minh cho việc giàn khoan nổi khổng lồ 981 có thể được hiểu như một phương tiện trên biển – vậy nên việc đi lại của nó là bình thường.

   Giàn khoan HD-981 của TQ. Nguồn: baomoi.com
   Từ những quan điểm này, chúng ta có thể thấy ngay những sai lệch thông tin cần điều chỉnh.

   Thứ nhất: Không có chuyện giàn khoan 981 của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam một cách “vô tư”, tình cờ đi ngang qua mà không có mưu đồ gì.

   Đầu tiên là việc ngày 3/5, trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc đã đưa cảnh báo hàng hải số 14033 về việc giàn khoan Hải dương 981 (HD 981) “tác nghiệp tại Nam Hải”.

   Cảnh báo này cho biết, từ ngày 2/5 đến 15/8, giàn khoan HD 981 sẽ hoạt động tại tọa độ 150 29’N/1110 12’E. Cấm tất cả các loại phương tiện không được xâm nhập vào khu vực HD 981 hoạt động trong phạm vi bán kính 1 hải lý.

   Đối chiếu theo tọa độ trên thì giàn khoan HD 981 đã xâm phạm vào Lô 143 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý (221km) và cách phía Nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 18 hải lý. Đây là khu vực hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

   Như vậy, không thể hiểu rằng Trung Quốc đang cho giàn khoan nổi “đi qua” vùng biển của Việt Nam. Mà mục đích thăm dò, khai thác và lệnh cấm đã được đưa ra rõ ràng. Trong trường hợp này, Trung Quốc đã ngạo mạn thay nước chủ nhà thể hiện “quyền chủ quyền” và “quyền tài phán”. Đây là sự ngang ngược thứ nhất.

   Thông báo cấm tàu bè hoạt động gần giàn khoan 981 của Cục Hải sự Trung Quốc.
   Thứ hai: Việc Trung Quốc mang theo 38 tàu, gồm cả tàu chiến đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để bảo vệ cho giàn khoan 981. Đây không phải là vùng biển quốc tế hay lãnh hải của Trung Quốc để nước này có quyền đưa tàu vào với mục đích gây hấn với tàu bè của nước khác.

   Trong trường hợp này, vào tận vùng biển Việt Nam để gây hấn với nước chủ nhà lại càng là điều không thể. Điều này trái hoàn toàn với quyền “đi lại không gây hại cho nước chủ nhà” trong công ước về luật biển.

   Thứ ba: Đó là việc nhận thức 981 như một phương tiện đường thủy di động (giống tàu biển) là nhận thức máy móc và thiếu thực tế. Trên thực tế thì chính Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã tuyên bố 981 chính là giàn khoan. thì không có cớ gì ta lại phải cố mà suy luận nó là “tàu biển”.

   Với tất cả những sự chuẩn bị về mặt chiến thuật, ngoại giao, hành động gây hấn… Trung Quốc đã cho thấy việc làm này thực sự có chủ đích và thể hiện tham vọng bá quyền. Mà những kẻ có tham vọng bá quyền thì thường tìm cách đi ra ngoài luật lệ.

   Chúng tôi giải thích thêm một số thông tin để bạn đọc thấy rằng: Hành động của Trung Quốc là sai về luật pháp quốc tế và là điều mà Việt Nam cũng như dư luận quốc tế không bao giờ thừa nhận. Vậy nên, những biện giải trên một số diễn đàn là không cần thiết và cần chấm dứt ngay để tránh việc dư luận hiểu nhầm.

   Nguồn: Một cách hiểu sai về việc Trung Quốc kéo giàn khoan vào biển Việt Nam. HTC. Petro Times. 8/5/2014.

  • UncleFox says:

   Luận điệu của ẾchYZ ngu bỏ mẹ mà muốn làmra vẻ “ta đây” . Thằng Hải Sự Chúng Coọc nó ra tuyên bố rằng cái “giàn khoan của nó nằm ở toạ độ “150 29’N/1110 12’E” và Cấm tất cả các loại phương tiện không được xâm nhập vào khu vực HD 981 hoạt động trong phạm vi bán kính 1 hải lý”.
   Mẹ kiếp, nếu vùng biển ấy không phải là “ao nhà” của nó thì nó có quyền gì cấm người khác và cả Việt Nam ?

 5. NgườiViệtYêuNước says:

  Muốn chống TQ phải diệt VC
  Muốn cứu tổ quốc, hãy rời bỏ hàng ngũ CSVN

  Không vì đau lòng trước quốc nạn mà lơ đễnh, coi chừng bị CSVN đánh lừa!

  http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1437:coi-chng-trung-k-vit-cng&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

  • Hùng says:

   Muốn chống TQ phải diệt phản động bán nước, chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân VN.
   Muốn cứu tổ quốc, hãy hãy ủng hộ đảng CS và chính phủ VN.
   Lịch sử cận đại và hiện đại của VN đã chứng minh: Chỉ có đảng CSVN mới có đủ đức tài để lãnh đạo nhân dân VN đánh thắng bất cứ kẻ thù xâm lược nào. Đa số nhân dân VN tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ sự lãnh đạo của đảng CSVN.
   Thực tế hiện nay cho thấy, đối với người VN trên khắp thế giới thì chỉ có nhà nước mà đại diện là chính quyền và quân đội VN mới có đủ thực lực để đánh thắng giặc TQ xâm lược.

   • Tien Ngu says:

    Cò mồi à,

    Dóc vừa thôi. Đảng csVN từ xưa đến nay, ngu thấy mẹ. Trung Cộng Trung quốc nặn chúng ra đó chớ ai nữa?

    Thập niên 70, bám theo Nga, tưỡng đâu chúng biết khôn tí, né được TQ. Ai dè, Nga sô dẫy chết, lật đật qua…lạy chúng trở lại. Không biết cái đắm mắc toi Nguyễn văn Linh phải ký kết cái gì với TQ, nó mới ra tay nhận bảo bọc. Đây chắc cũng không khác gì với cái bản ký nhận của Phạm văn Đồng năm 1958…

    Cái đám sau Nguyễn văn Linh, vì cái…cam kết Thành Đô này mà há miệng mắc quai, sức mấy mà dám quậy TQ?

    Trước 1954, lạy TQ mà có vũ khí, có cố vấn TQ đánh Điện biên Phủ. Sau 1954 cũng lạy TQ mà có vũ khí, lương khô đánh miền Nam VN…

    TQ nó ngu mà…tình cho không biều không với Cộng láo à? Phải nhượng cho nó ít nhiều đất đai biển đảo quyền lợi gì đó, nó mới hăm hở mà…bảo bọc đảng và nhà nước VN Cộng…láo ấy chứ?

    Cái kiều cò mồi hát…đánh thắng kẻ thù xâm lược, nghe…thấy thương quá. Cũng y chnag như TQ ngày nay bảo rằng tàu TQ bị tàu VN Cộng láo tấn công chúng tồng cộng 171 lần.

    Mịa nó chứ, nó mang chủ nghĩa cs đi xâm lược xứ tự do, mà nó cứ hát…ngược, thiên hạ đi xâm lược nó.

    Cái này đúng là….láo tỉnh rụi.

    Có Cộng láo xâm lược miền Nam tự do, mới có thầy nó là Trung Cộng xâm lược Hoàng Sa.
    Ngày Trung quốc xâm lược Hoàng Sa, đảng và nhà nước VN Cộng láo nín thinh như nín…ấy. Ai cũng tưỡng rằng Trung Cộng chiếm Hoàng Sa dùm Việt Cộng, nào ngờ nó…lấy luôn. Lòi ra cái văn bản bán nước của Phạm văn Đồng, thủ tướng Việt Cộng!

    Em nào đó nói đúng, muốn người VN một lòng đánh Trung Cộng, phải ly khai bọn Việt Cộng trước…

   • Hãy mau lật đổ bọn VC says:

    Ngoài biển, giặc Tàu cộng xâm lấn cõi bờ

    Trong nội địa, bọn Việt cộng ra tay bắt bớ người yêu nước

    Vậy muốn bảo vệ bờ cõi, trước tiên phải lật đổ bọn Việt cộng phản quốc

    *** Nhà văn Dương Thu Hương:” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống có cầu cứu Tàu nhưng chưa bán một mảnh đất, chưa ký một hợp đồng chui, không hèn đến múc độ dám phạm luật của tổ tiên là nhượng đất cho giặc…”.

    *** Hoàng minh Chính- nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác Lê- : “…quỳ gối dâng đất nước cho ngoại bang thì đấy là một trọng tội, không thể tha thứ được…“Hiện nay, việc bán đất nước là do lãnh đạo cao cấp nhất của đảng Cộng sản. Họ lợi dụng quyền khống chế của họ với quốc hội và chính phủ. Họ độc quyền mà, nên họ cứ làm bừa…”

    ***Tiến sĩ Hà sĩ Phu :“Chỉ biểu tình ôn hòa chống kẻ xâm phạm bờ cõi mà phải xin phép mới được biểu tình thì đất nước này rất xứng đáng làm nô lệ, không có nhân dân anh hùng nào lại ứng xử như con giun vậy. Dân Việt Nam quyết không chấp nhận sự nô lệ ấy”

    ***Nhà thơ Trần mạnh Hảo :“ Một nhà nước mang tiếng là nhà nước của nhân dân, bảo vệ dân, bảo vệ đất nước mà lại đi bắt người đi biểu tình chống ngoại xâm? Thì nó biểu hiện một điều khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc. Không có ai đi đàn áp nhân dân mình chỉ vì nhân dân mình yêu nước cả”

   • Trước tiên phải lật đổ bọn VC says:

    *** Ngoài biển, giặc Tàu cộng xâm lấn cõi bờ

    Trong nội địa, bọn Việt cộng ra tay bắt bớ người yêu nước

    Vậy muốn bảo vệ bờ cõi, trước tiên phải lật đổ bọn Việt cộng phản quốc

    *** Nhà văn Dương Thu Hương:” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống có cầu cứu Tàu nhưng chưa bán một mảnh đất, chưa ký một hợp đồng chui, không hèn đến múc độ dám phạm luật của tổ tiên là nhượng đất cho giặc…”.

    *** Hoàng minh Chính- nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác Lê- : “…quỳ gối dâng đất nước cho ngoại bang thì đấy là một trọng tội, không thể tha thứ được…“Hiện nay, việc bán đất nước là do lãnh đạo cao cấp nhất của đảng Cộng sản. Họ lợi dụng quyền khống chế của họ với quốc hội và chính phủ. Họ độc quyền mà, nên họ cứ làm bừa…”

    ***Tiến sĩ Hà sĩ Phu :“Chỉ biểu tình ôn hòa chống kẻ xâm phạm bờ cõi mà phải xin phép mới được biểu tình thì đất nước này rất xứng đáng làm nô lệ, không có nhân dân anh hùng nào lại ứng xử như con giun vậy. Dân Việt Nam quyết không chấp nhận sự nô lệ ấy”

    ***Nhà thơ Trần mạnh Hảo :“ Một nhà nước mang tiếng là nhà nước của nhân dân, bảo vệ dân, bảo vệ đất nước mà lại đi bắt người đi biểu tình chống ngoại xâm? Thì nó biểu hiện một điều khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc. Không có ai đi đàn áp nhân dân mình chỉ vì nhân dân mình yêu nước cả”

   • DâM TiêN says:

    Ai mớm cho Hùng máy câu hát xẩm bán dầu cù là dzậy ?

    Không có..”.ngoại kích, ” thì Cộng Sản Vn vẫn còn ve vãn
    cái đuôi…nòng nọc.

    Nói, không phải là để bán dầu cù là, nghe Hùng Rơm ?
    Hay là

    Nàng chên thóm rưới xôn xao…
    Ơ hay ông đã nàm thao xế lày ? –( Khóc bố Xịt Ta lin)

 6. Trung Quốc đã dùng chiến thuật như phi công Nhật ngày trước, không cần bắn nhưng húc thẳng vào những chiếc tàu VC, làm bọn VC hoảng hốt, điên loạn, hết đường đở. Nhìn trận hải chiến trên biển mới thấy VC rất hèn, không biết cách đở, chỉ biết tránh, nhưng cách tránh thiếu thông minh, không tính trước, cuối cùng mang đầu máu. Sau đó, mở cuộc họp báo mếu máo khóc như đứa trẻ thơ bị mẹ đánh đòn vì chơi trò điếm đàng. Tướng Đỗ Hữu Ca đâu rồi , sao không đem binh pháp hợp đồng chiến lược ra biển để đối phó với tàu Trung Quốc. Thế mới biết, bọn VC chỉ vỏ mồm, không dám đương đầu với những tàu chiến của Trung Quốc. Nhìn cuộc đụng độ mới thấy hải quân VC thiếu chuyên nghiệp, còn non nớt, bị húc nhưng không biết phản ứng tự vệ. Ví như gặp cọp, và đưa thân vào miện cọp, đứng trước nguy biến, không có sáng tạo, chỉ ngheo theo cấp chỉ huy, cấp chỉ huy VC là thứ bất tài.

  Người bộ đội VC mất tính sáng tạo, vì đức tính người chỉ huy rất ngạo mạn, không muốn phát triển tài năng của từng người, cho nên gặp khó khăn người bộ đội thường hay thối chí. Xã hội VN, toàn là thứ bẩn, dùng tuyên truyền yêu nước rẽ mạt, làm mất niềm tin trong hàng ngủ chiến đấu và không biết chiến đấu cho ai và hy sinh để rồi con cháu mình bị bọn công an chơi trò hợp đồng chiến lược, xông vào nhà cướp đất cướp ruộng đồng và những đứa con tương lai của anh bộ đội VC anh huìng này sẽ sống bờ bụi.

  Tốt nhất những người bị VC đưa ra Trường SA đở đạn cho bọn VC nên đầu hàng để bọn ăn trên ngồi trốc ở chốn Thăng Long bị trói tay giải về Tàu trị tội phản. Khẩu hiệu trung với đảng hiếu với dân chỉ là canh bạc mà người bộ đội muốn dự vào thì chỉ thua thiệt, sau đó bán nhà bán cửa, bán lần vợ con để cho lũ VC vinh thây phì da nơi xứ người. chúng ta thử đặt một câu hỏi, có đứa con nào của mấy tên trong bộ chính trị ra Trường sa cùng với những anh CS biển thực sự nằm gai nến mật để chia sẽ ngọt bùi, hay con cháu bọn chúng là những thương gia giàu có, hoặc đang du học nơi xứ. người.VN gấm vóc quê hương tôi, nghiệp gì mà mẹ VN toàn sinh ra những đứa con xôi thịt, không có con tim và khối óc, chỉ biết làm khổ dân tộc.

  • Hồ Bác Cụ says:

   Đồng ý với nick Nguyễn Hiền. Bọn VC là bọn lính bất tài chỉ giỏi đánh du kích núp trong váy phụ nữ, trong đáy quần chúng, chứ khi đụng trận mạc chúng làm gì có bài bản để đánh. Hơn nữa, bọn này chỉ là những con cờ thí mạng. Chủ của chúng mấy hôm nay rục rịch tom góp vàng bạc đô la, đóng gói chuẩn bị…..chuồn ra ngoại quốc ngay khi có tiếng súng nổ.

  • Thày Thừa Cơm says:

   Nguyển Hiền là ai mà nói hay vật. Brăvo Nguyễn Hiền!

 7. Nguyễn Trọng Dân says:

  Việt Nam vs. Trung Quốc

  Vụ giàn khoan 981 là một cái cớ rất tốt để Cộng Phỉ Việt Nam cắt mọi quan hệ về kinh tế đối với Trung Quốc , nhất là lãnh vực về xuất khẩu nông nghiệp & đầu tư khoảng sản

  Bằng cách hâm dọa quốc hữu hóa mọi tài sản đầu tư của Trung Quốc & ngưng mọi quan hệ tài chánh , trong đó có việc trả lại các khoản nợ đầu tư về thủy điện cho Trung Quốc với lý do Trung Quốc đã chính thức đe dọa đến an ninh quốc phòng của Việt Nam , Cộng Phỉ Việt Nam dù không động binh nhưng cũng đã gởi một thông điệp cứng rắn đến cho Bắc Kinh

  Song song đó , Cộng Sản Việt Nam đâm đơn kiện Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc sẽ khiến cho vấn đề tranh chấp không bị lạc vào thế “đối xử đơn phương ”

  Mặc dù sẽ có nhiều dèm pha , chế diễu , nhưng kinh tế Trung Quốc thật sự thiệt hại khá lớn nếu bị cắt đứt mọi liên hệ kinh tế với Việt Nam.

  Nhìn bề ngoài , sẽ rất dễ lầm tưởng là kinh tế Việt Nam chẳng đem lợi lộc gì về cho Trung Quốc nhưng thật ra , bọn tư bản đỏ ở Bắc Kinh có rất nhiều quyền lợi riêng tư khi tiếp tục thông thuơng kinh tế với Việt Nam

  Hoa Kỳ đương nhiên là sẽ đứng đằng sau Cộng Phỉ Việt Nam & không hùa theo Trung Quốc để phá rối hay cấm vận kinh tế Việt Nam trong vụ này

  Ngoài ra , vận động hay dựt dây một cao trào dân sự ẦM Ỉ tẩy chay hàng hóa Trung Quốc tại Hoa Kỳ để phản đối sự hung hăng của Trung Quốc tại Biển Việt Nam ( sẽ có lợi cho giới truyền thông của Hoa Kỳ có thêm tin nóng hổi để đăng và các thế lực đang bài xích Trung quốc đang ngày một mạnh dần tại chính trường Hoa Kỳ có cớ để hoạt động kiêu gào, mong nhìn thấy trading balancing giữa Hoa Kỳ & Trung Quốc tốt đẹp hơn )

  Mục tiêu của cuộc vận động là không phải đi đến chổ thành công mà tạo ra một momentum civil right. Trước đây , nghe đồn channel truyền hình ABC đã từng kiêu gọi sài đồ do Hoa Kỳ sản xuất mà thôi

  Tóm lại , Cộng sản Việt Nam không nên chờ Mỹ giúp mà nên …KÍCH ĐỘNG ĐỂ HOA KỲ QUYẾT TÂM GIÚP

  Hãy hô hào tẩy chay hàng hóa Trung Quốc rầm rộ ầm ỉ toàn cầu vì lý do Trung Quốc hung hăng tại Biển Việt Nam!

  ( đành lấy nhu thắng cương vậy )

  Vài dòng thiển ý

  Ki’nh

  • tonydo says:

   Chuyện này kể cũng lạ! Ai đời nó từ từ, lù lù một đống đi vô vỉa hè nhà mình rồi ngừng lại bảo tao phải mở quán bán hàng ở đây.
   Mình cho con cái lao ra đuổi, thay vì cãi cọ tay đôi với nhau, nó chẳng nói, chẳng rằng húc mẹ nó vô tầu mình.
   Gọi cho bố me nó, nó đếch thèm bốc phone.
   Thế này thì có lẽ phải làm đúng như ý kiến của đàn anh.
   Cạch không chơi với nó nữa.
   Xin giơ hai tay ủng hộ Đại Ca.

   • Nguyễn Trọng Dân says:

    Có Đổ huYnh đứng đàng sau lưng thì khỏi sợ anh nào đâm lén…Merci Đổ huynh

    Thôi , binh bị yếu quá thì ta đành phải theo kế của GANDI vậy…

    ĐÃ ĐẢO HÀNG HÓA TRUNG QUỐC ! ĐÔ LA MUÔN NĂM !

    Ki’nh

 8. Dao Cong Khai says:

  Tất cả chỉ là màn kịch bên ngoài cho đồng bào VN coi chơi thôi. Sự thực muốn biết thì đồng bào phải tìm biết cho được những điều khoản mà Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng… đã sang Bắc Kinh ký kết những gì. Tại sao những thoả hiệp đó bị giữ trong vòng bí mật, không cho nhân dân Việt Nam được biết? Mạnh và Dũng đã ký kết bán cho Tàu những vùng đất nào trên lãnh thổ miền Bắc và vùng biển, hải đảo nào ngoài khơi lãnh thổ VN. Tàu nó không cần phải đánh Việt Nam, mà chỉ cần xiềng cổ mấy thằng lãnh tụ đảng CSVN là nó muôn gì đều được cả.

  Đóng kịch tí chơi, cho dân nó vui một chút; chứ đất và biển thì đã bán hết rồi. Quý vị có biết Nguyễn Tấn Dũng và giòng họ hắn có bao nhiêu toà nhà lớn ở SG và Hà Nội không? Không thể đếm hết nổi những toà nhà cao hơn 10 tang của giòng họ hắn. Còn bao nhiêu Nhà máy, ngân hàng. trong tay họ nữa. Tôi biết 2 cái khu giải trí ở Sg là Suối Tiên và Đại Nam là 1 phần nhỏ tài sản của 1 thằng con của Lê Duẩn, ngoài 2 nơi đó ra, hắn còn nắm giữ hang tram cơ sở kinh doanh lớn khác ở cả nước. Tụi nó chịu khó bán nước cho Tàu để có thể độc quyền làm chủ những tài sản lớn trong đó như vậy. Cứ nhắm mắt ký bán Tây Nguyên, Ải Nam Quan, hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu thì mặc sức mà bóc lột người dân VN mình ở đó.

 9. Chí Hiếu says:

  Việt Nam không đẩy vấn đề Biển Đông xấu đi

  “Chúng ta kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ quyền chủ quyền để buộc họ phải rút giàn khoan nhưng cũng tính toán để không đẩy vấn đề trở nên xấu đi”, ông Lê Việt Trường, Phó chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội chia sẻ.
  - Ông nhìn nhận thế nào trước việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam và tấn công tàu kiểm ngư, cảnh sát biển của chúng ta?
  - Việc Trung Quốc đưa giàn khoan thả neo, chuẩn bị khoan thăm dò tại thềm lục địa của Việt Nam là hết sức nghiêm trọng. Nó đi ngược hoàn toàn nội dung được thỏa thuận trong DOC (Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông). Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
  Hành động này không đơn thuần là khai thác tài nguyên vì mục đích kinh tế mà sâu xa nhằm khẳng định tuyên bố đường lưỡi bò vô lý của họ, từ đó để tạo cơ sở nhằm thực thi quyền kiểm soát Biển Đông. Họ xác định tranh chấp trên vùng biển này rất phức tạp nên có thể tạm gác lại để cùng nhau khai thác nhưng họ phải trong tư thế là người đến trước, người định vị, sau đó ai muốn khai thác thì phải đặt vấn đề với họ.
  Nếu đặt hành động này cạnh việc bắt tàu của ngư dân, hay cắt cáp tàu Bình Minh thì đây là sự leo thang trong chuỗi hành động có tính toán của Trung Quốc. Họ đưa ra chủ thuyết đường lưỡi bò chiếm 80% diện tích biển Đông và để hiện thực hóa điều đó thì hành động lần này chưa phải là cuối cùng vì sẽ còn những bước đi tiếp theo nữa.
  - Hành động này của phía Trung Quốc có làm chúng ta bất ngờ?
  - Về chiến lược thì không bất ngờ, còn cụ thể thì phải xem chúng ta phát hiện đủ sớm chưa. Chúng tôi theo dõi và nhận thấy chúng ta phát hiện kịp thời và đã có hành động thực địa lẫn ngoại giao phù hợp. Chủ trương của ta là không để xung đột vũ trang. Nếu nóng vội, đẩy vấn đề tới nấc thang nóng không cần thiết thì tình hình sẽ nghiêm trọng hơn.
  - Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng an ninh đã có yêu cầu gì với Chính phủ?
  - Ngày 6/5, Ủy ban quốc phòng an ninh đã họp và nghe đại diện Bộ Quốc phòng thông tin đầy đủ diễn biến tình hình cũng như thống nhất cách ứng phó và giải pháp tiếp theo.
  Chúng ta kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ quyền chủ quyền theo luật pháp quốc tế, buộc họ tuân thủ quy định DOC rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chúng tôi cho rằng những thực thi vừa qua của chúng ta là rất phù hợp.
  Nếu Việt Nam huy động lực lượng quân sự rất có thể sẽ trúng vào mong muốn của họ. Thử hình dung nếu tàu quân sự va chạm nhau thì câu chuyện sẽ như thế nào.
  Bên cạnh đó, chúng ta cũng tính toán để không đẩy vấn đề xấu đi. Chúng tôi đánh giá phản ứng của Chính phủ là rất kịp thời, chủ động họp báo để thông tin cho dư luận trong nước và bạn bè quốc tế biết. Chúng ta đã và sẽ tiếp tục cương quyết. Phải đánh động với thế giới để họ thấy bản chất và ủng hộ quan điểm của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN là duy trì DOC.
  - Hội nghị ASEAN sẽ diễn ra trong vài ngày tới, ông chờ đợi gì trong thông điệp của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam với bạn bè quốc tế tại hội nghị này?
  - Dù đã có họp báo quốc tế song diễn đàn ASEAN là một khuôn khổ quan trọng khác để ta chính thức truyền đi thông điệp chính nghĩa, còn phía Trung Quốc đang có hành động khiêu khích làm tình hình phức tạp hơn.
  - Trước đây, tình hình như ông nói là chưa nghiêm trọng nhưng có đại biểu cho rằng Quốc hội chưa đặt vấn đề Biển Đông đúng tầm mức và cần ra Nghị quyết để thể hiện lập trường. Vậy lần này có nên làm như vậy không?
  - Chương trình dự kiến của kỳ họp Quốc họp lần này đã được gửi đến các đại biểu để lấy ý kiến. Tùy thuộc vào yêu cầu của các đại biểu rồi trong phiên họp trù bị sẽ đặt vấn đề có hay không đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của kỳ họp tới.
  Cá nhân tôi thấy nếu Chính phủ có báo cáo cho đại biểu thì rất tốt để tạo sự đồng thuận cao. Trách nhiệm của mỗi đại biểu, là đại diện cho cử tri cũng cần được biết. Tôi nghĩ yêu cầu này sẽ được nhiều đại biểu đề cập.

  Chí Hiếu

Phản hồi