Home » 01:23:pm 06/04/09 Đăng ngày “April 6th, 2009”

Thời sự đất nước: Nắm cho vững! Bám cho chặt!

Thời sự đất nước: Nắm cho vững! Bám cho chặt!

Nắm đây là nắm các vấn đề cho vững. Bám đây là bám cho chặt những nhân vật cần bám. Cuộc đấu tranh của các chiến sỹ dân chủ và của toàn dân ta cho quyền sống dân tộc đang ở một thời điểm rất thuận lợi. Nhóm lãnh đạo – 15 nhân vật trong [...]

01:23:pm 06/04/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »