Home » 01:15:pm 21/04/09 Đăng ngày “April 21st, 2009”

Nước cờ chiếu tướng !

Nước cờ chiếu tướng !

Kiến nghị do 3 trí thức trong nước Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Toàn đề xướng ngày 12-4 đã có 165 anh chị em trí thức tiêu biểu trong và ngoài nước hưởng ứng sau chưa đầy 1 tuần lễ. Anh Vũ thư Hiên báo tin vui cho tôi ngay ngày 14-4. Lần [...]

01:15:pm 21/04/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »