Home » 01:13:pm 29/04/09 Đăng ngày “April 29th, 2009”

Cảm nghĩ 30-4: Khi người Cộng sản tự thấy ngây, thơ, ngu, dại…

Cảm nghĩ 30-4: Khi người Cộng sản tự thấy ngây, thơ, ngu, dại…

30 tháng 4 lại đến. Đã 19 năm, tôi là nhà báo tự do trên đất Pháp, đất của Tự do-Bình đẳng-Bác ái, những lẽ đời đẹp đã được vận khá rõ vào cuộc sống, tuy còn phải hoàn thiện mãi. Dịp này, nhiều người hỏi vui buồn, được mất, tôi trả lời: có vui [...]

01:13:pm 29/04/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »