Home » 02:57:pm 30/04/09 Đăng ngày “April 30th, 2009”

Thư Ông Hà Văn Thịnh gửi những người đã ký kiến nghị

Thư Ông Hà Văn Thịnh gửi những người đã ký kiến nghị

Tôi như một kẻ tội đồ. Đảng không tin tôi. Những người chính trực trên đất nước này cũng thế

02:57:pm 30/04/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »