Home » 09:41:am 23/04/09 Đăng ngày “April 23rd, 2009”

Thấp thoáng Diên Hồng

Thấp thoáng Diên Hồng

Chiều 22 tháng tư, ban soạn thảo Kiến nghị vụ bauxite Tây nguyên báo tin vui : Sau 5 ngày số người đăng ký từ khắp nơi gửi về đã vượt qua con số một nghìn. Muốn hiểu được ý nghĩa con số một nghìn này phải biết nó đi lên từ một “thảm trạng” [...]

09:41:am 23/04/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »