WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:38:pm 09/05/10 Đăng ngày “May 9th, 2010”

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1945?

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1945?

Tấm áp phích chào mừng được treo trên đường Hồ Văn Huê (Tân Bình, TP HCM) ngày 6/5/2010. Nội dung tấm áp phích chào mừng ngày thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, thông tin trên tấm áp phích ghi ngày Chiến [...]

12:38:pm 09/05/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Núi lửa Iceland lại phun, không phận châu Âu bị ảnh hưởng

Núi lửa Iceland lại phun, không phận châu Âu bị ảnh hưởng

Châu Âu hiện đã đóng cửa 30 sân bay và con số này có thể sẽ tăng thêm khi cơ quan dự báo cho rằng, chiều tối nay, thêm một số nước khác sẽ bị ảnh hưởng của tro bụi núi lửa.

06:13:am 09/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tình mẫu tử nơi loài thú

Tình mẫu tử nơi loài thú

Tình mẫu tử nơi loài thú

01:37:am 09/05/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Một bức ảnh đáng giá ngàn lời

Một bức ảnh đáng giá ngàn lời

Những hình ảnh ấn tượng này diễn đạt được mọi điều: hài hước, thiên tai, bạo lực và nhiều điều khác nữa. Chúng ta có thể gọi chúng là những tin tức thú vị nhất từ khắp nơi trên thế giới trong hình ảnh. Nếu một bức ảnh đáng giá 1.000 lời, hãy để chúng [...]

12:36:am 09/05/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Những tác hại giáo dục của Việt Nam

Những tác hại giáo dục của Việt Nam

Hồn mất trước, Nước mất sau!

12:00:am 09/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

35 năm nhìn lại…

35 năm nhìn lại…

Ba lăm năm, lãnh thổ, lãnh hải bị gặm nhấm, xâm thực. Nội địa bị “chiếm đóng” một cách tinh vi, khéo léo với sự đồng lõa của bọn “tay trong” của “Đại hán”.

12:00:am 09/05/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam, 35 năm sau chiến tranh: Những bài không chịu học

Việt Nam, 35 năm sau chiến tranh: Những bài không chịu học

Tham nhũng có phải là nguyên nhân gây ra sự xụp đổ cuả Nam Việt nam không?

12:00:am 09/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »