WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:27:pm 10/05/10 Đăng ngày “May 10th, 2010”

Góp ý với ĐCS: Hòa hợp hòa giải là một mệnh lệnh

Góp ý với ĐCS: Hòa hợp hòa giải là một mệnh lệnh

Bằng tấm lòng tha thiết với quê cha đất tổ, bằng tấc dạ xót xa vì nỗi khốn cùng của nhân dân, tôi thành khẩn cầu mong quý vị hãy dành ra ít phút để lắng nghe mệnh lệnh của tiền nhân…

01:27:pm 10/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sáng kiến mới góp ý với Đảng và Nhà Nước của các cụ đảng viên Đảng Lao Động xưa

Sáng kiến mới góp ý với Đảng và Nhà Nước của các cụ đảng viên Đảng Lao Động xưa

Đã từ lâu nay, cái nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý” đã để lộ ra rất nhiều điều “nói dzậy mà không phải dzậy” rồi.

08:06:am 10/05/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tạ Phong Tần và bạn bè bị khủng bố

Tạ Phong Tần và bạn bè bị khủng bố

Đến ngang trụ sở Công an phường 8 quận 3 (Huỳnh Tịnh Của) thì tôi bị hai xe máy từ sau chạy lên ép vô lề, một thanh niên thò tay giật chìa khóa xe của tôi.

03:17:am 10/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tại sao ý thức xã hội ở Việt Nam kém?

Tại sao ý thức xã hội ở Việt Nam kém?

Tại sao càng ngày, ý thức của người dân càng bị mai một và có thể nói là tê liệt dần như vậy?

01:44:am 10/05/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

DB Trần Thái Văn gửi thư chủ tịch Nguyễn Minh Triết về vụ Cồn Dầu

DB Trần Thái Văn gửi thư chủ tịch Nguyễn Minh Triết về vụ Cồn Dầu

Ông yêu cầu: “Nhà cầm quyền Hà Nội phải giữ lời cam kết trên. Chính quyền Việt Nam phải tỏ ra là một nước có văn minh…”

01:26:am 10/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »