WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:04:am 26/05/10 Đăng ngày “May 26th, 2010”

Ba Lan lụt lớn

Ba Lan lụt lớn

Ba Lan đang phải đối đầu với trận lũ lịch sử. Mực nước sông Wisła được ghi nhận là cao nhất trong vòng 160 năm trở lại đây.

09:04:am 26/05/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Sự khác nhau của Công Lý và Dân Chủ

Sự khác nhau của Công Lý và Dân Chủ

Giống như ở Đông Âu, người dân Việt Nam cần biết rõ đích đến cuối cùng của cuộc cách mạng thay cũ đổi mới là gì, họ cần được chuẩn bị hành trang để sẵn sàng nhập cuộc.

05:43:am 26/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Được gì và mất gì ?

Được gì và mất gì ?

Sau 4 năm đấu tranh với tiêu cực trong ngành giáo dục, thầy giáo Đỗ Việt Khoa ngậm ngùi từ giã nghề giảng dạy với day dứt – Được gì và mất gì ?

12:48:am 26/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi bài hát trở về

Khi bài hát trở về

Nếu phải xếp hạng những bài hát được sinh ra và lớn lên cùng với thăng trầm của đất nước, với thao thức của thanh niên, sinh viên, học sinh, với tâm trạng của những người lính trẻ trong cuộc chiến tranh tự vệ đầy gian khổ ở miền Nam trước đây, tôi tin, Việt [...]

12:45:am 26/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ý nghĩa của Tiền Tài

Ý nghĩa của Tiền Tài

LTS. Gần đây chính sách đổi mới “Kinh tế Thị Trường Theo Định hướng Xã hội Chủ Nghĩa” đã tạo nên một thành phần, một giai cấp mới ở Việt Nam, gọi nôm na là “tư bản đỏ”. Tư bản đỏ xin được coi là các đại gia, các doanh nhân thế phiệt giàu có, [...]

12:29:am 26/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bệnh anh hùng

Bệnh anh hùng

Anh hùng không phải là điều xấu, nhưng khi nó trở thành một ám ảnh thường trực, đã biến thành bệnh.

12:00:am 26/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quốc hội không thể lờ mãi!

Quốc hội không thể lờ mãi!

Quốc hội trong nước vừa khai mạc kỳ họp thứ 7 khóa XII sáng ngày 20-5-2010. Trong buổi khai mạc, các đại biểu được thông báo đã có 1.157 ý kiến của cử tri trong cả nước, yêu cầu Quốc hội bàn thảo thiết thực các vấn đề xây dựng và thực thi luật pháp, [...]

12:00:am 26/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tiếng kèn lá

Tiếng kèn lá

Đằng sau chợ Tom Thumb là khu apartment. Nhìn cây trồng cũng đoán được khu apartment này chừng bốn mươi tuổi. Cho dù người ta có cố gắng sơn sửa tới đâu thì vẻ cũ kỹ, mục sét của cầu thang lên tầng lầu vẫn không che dấu được. Cỏ thiếu phân bón và nước [...]

12:00:am 26/05/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »