WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:12:pm 29/05/10 Đăng ngày “May 29th, 2010”

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa-”Người đương thời” hay lỗi thời?

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa-”Người đương thời” hay lỗi thời?

Giờ đây, tôi muốn buông xuôi tất cả vì môi trường ngành giáo dục nó đen tối quá. Mà tôi không xin nghỉ, thì người ta cũng đuổi tôi

03:12:pm 29/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hồ khô đồng cạn dân tìm về quê

Hồ khô đồng cạn dân tìm về quê

Từ thời xưa vẫn có quan niệm là sự thịnh suy của một triều đại đều được trời đất báo hiệu bằng những điềm không lành. Trong truyện Tam Quốc Chí bên Tàu có kể chuyện Thừa tướng Khổng Minh tìm cách cầu đảo với trời đất để mong sống thêm vài năm nữa để [...]

11:35:am 29/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoa đạo mùa Phật Đản

Hoa đạo mùa Phật Đản

Em yêu mùa sen nở Nhớ Gia đình Phật tử Áo lam cài hoa sen Thương bầy chim oanh vũ… (Nhớ Mấy Mùa Sen. Trần Thị Diệu Phước, 1963) Em Oanh vũ nữ với bài thơ dài, Nhớ  Mấy Mùa Sen, đoạt giải nhất trong cuộc thi viết ngành Oanh của liên Gia đình Phật [...]

10:52:am 29/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thế hệ 2000, lịch sử đã thuộc về chúng ta

Thế hệ 2000, lịch sử đã thuộc về chúng ta

Mỗi giai đoạn lịch sử đều do một thế hệ đứng ra lãnh đạo. Khi thời khắc đến, họ phải mạnh mẽ hiên ngang tiến lên nắm lấy thời cơ, nốt gót cha anh mà dẫn dắt dân tộc bước đi.

10:24:am 29/05/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bắt giữ vụ buôn lậu kỷ lục của người Việt và mối lo ngại của dư luận Ba Lan

Bắt giữ vụ buôn lậu kỷ lục của người Việt và mối lo ngại của dư luận Ba Lan

Ông H. B, Chủ tịch “Hội Việt Nam-Ba Lan Đoàn kết và Hữu nghị” thao thao bất tuyệt ca ngợi đất nước Việt Nam phát triển vượt bậc, “ai cũng giàu có” và “ai cũng có thịt cá ăn hàng ngày”…

08:12:am 29/05/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »